src/HOL/List.thy
author nipkow
Fri Jan 17 10:09:46 1997 +0100 (1997-01-17)
changeset 2512 0231e4f467f2
parent 2369 8100f00e8950
child 2608 450c9b682a92
permissions -rw-r--r--
Got rid of Alls in List.
Added Ball_insert and Ball_Un in equalities.ML.
clasohm@923
   1
(* Title:   HOL/List.thy
clasohm@923
   2
  ID:     $Id$
clasohm@923
   3
  Author:   Tobias Nipkow
clasohm@923
   4
  Copyright  1994 TU Muenchen
clasohm@923
   5
nipkow@2512
   6
The datatype of finite lists.
clasohm@923
   7
*)
clasohm@923
   8
clasohm@923
   9
List = Arith +
clasohm@923
  10
clasohm@977
  11
datatype 'a list = "[]" ("[]") | "#" 'a ('a list) (infixr 65)
clasohm@923
  12
clasohm@923
  13
consts
clasohm@923
  14
paulson@1908
  15
 "@"     :: ['a list, 'a list] => 'a list      (infixr 65)
paulson@1908
  16
 drop    :: [nat, 'a list] => 'a list
paulson@1908
  17
 filter   :: ['a => bool, 'a list] => 'a list
paulson@1908
  18
 flat    :: 'a list list => 'a list
paulson@1908
  19
 foldl    :: [['b,'a] => 'b, 'b, 'a list] => 'b
paulson@1908
  20
 hd     :: 'a list => 'a
paulson@1908
  21
 length   :: 'a list => nat
paulson@1908
  22
 set_of_list :: ('a list => 'a set)
paulson@1908
  23
 list_all  :: ('a => bool) => ('a list => bool)
paulson@1908
  24
 map     :: ('a=>'b) => ('a list => 'b list)
paulson@1908
  25
 mem     :: ['a, 'a list] => bool          (infixl 55)
paulson@1908
  26
 nth     :: [nat, 'a list] => 'a
paulson@1908
  27
 take    :: [nat, 'a list] => 'a list
paulson@1908
  28
 tl,ttl   :: 'a list => 'a list
paulson@1908
  29
 rev     :: 'a list => 'a list
clasohm@923
  30
clasohm@923
  31
syntax
clasohm@923
  32
 (* list Enumeration *)
wenzelm@2262
  33
 "@list"   :: args => 'a list             ("[(_)]")
clasohm@923
  34
nipkow@2512
  35
 (* Special syntax for filter *)
wenzelm@2262
  36
 "@filter"  :: [idt, 'a list, bool] => 'a list     ("(1[_:_ ./ _])")
clasohm@923
  37
clasohm@923
  38
translations
clasohm@923
  39
 "[x, xs]"   == "x#[xs]"
clasohm@923
  40
 "[x]"     == "x#[]"
clasohm@1475
  41
 "[x:xs . P]" == "filter (%x.P) xs"
clasohm@923
  42
wenzelm@2262
  43
syntax (symbols)
wenzelm@2262
  44
 "@filter"  :: [idt, 'a list, bool] => 'a list     ("(1[_\\<in>_ ./ _])")
wenzelm@2262
  45
wenzelm@2262
  46
clasohm@923
  47
primrec hd list
berghofe@1898
  48
 "hd([]) = (@x.False)"
berghofe@1898
  49
 "hd(x#xs) = x"
clasohm@923
  50
primrec tl list
berghofe@1898
  51
 "tl([]) = (@x.False)"
berghofe@1898
  52
 "tl(x#xs) = xs"
clasohm@923
  53
primrec ttl list
clasohm@923
  54
 (* a "total" version of tl: *)
berghofe@1898
  55
 "ttl([]) = []"
berghofe@1898
  56
 "ttl(x#xs) = xs"
clasohm@923
  57
primrec "op mem" list
berghofe@1898
  58
 "x mem [] = False"
berghofe@1898
  59
 "x mem (y#ys) = (if y=x then True else x mem ys)"
paulson@1908
  60
primrec set_of_list list
paulson@1908
  61
 "set_of_list [] = {}"
paulson@1908
  62
 "set_of_list (x#xs) = insert x (set_of_list xs)"
clasohm@923
  63
primrec list_all list
clasohm@923
  64
 list_all_Nil "list_all P [] = True"
clasohm@923
  65
 list_all_Cons "list_all P (x#xs) = (P(x) & list_all P xs)"
clasohm@923
  66
primrec map list
berghofe@1898
  67
 "map f [] = []"
berghofe@1898
  68
 "map f (x#xs) = f(x)#map f xs"
clasohm@923
  69
primrec "op @" list
berghofe@1898
  70
 "[] @ ys = ys"
berghofe@1898
  71
 "(x#xs)@ys = x#(xs@ys)"
lcp@1169
  72
primrec rev list
berghofe@1898
  73
 "rev([]) = []"
berghofe@1898
  74
 "rev(x#xs) = rev(xs) @ [x]"
clasohm@923
  75
primrec filter list
berghofe@1898
  76
 "filter P [] = []"
berghofe@1898
  77
 "filter P (x#xs) = (if P x then x#filter P xs else filter P xs)"
clasohm@923
  78
primrec foldl list
berghofe@1898
  79
 "foldl f a [] = a"
berghofe@1898
  80
 "foldl f a (x#xs) = foldl f (f a x) xs"
clasohm@923
  81
primrec length list
berghofe@1898
  82
 "length([]) = 0"
berghofe@1898
  83
 "length(x#xs) = Suc(length(xs))"
clasohm@923
  84
primrec flat list
berghofe@1898
  85
 "flat([]) = []"
berghofe@1898
  86
 "flat(x#xs) = x @ flat(xs)"
nipkow@1419
  87
primrec drop list
nipkow@1419
  88
 drop_Nil "drop n [] = []"
nipkow@1419
  89
 drop_Cons "drop n (x#xs) = (case n of 0 => x#xs | Suc(m) => drop m xs)"
nipkow@1419
  90
primrec take list
nipkow@1419
  91
 take_Nil "take n [] = []"
nipkow@1419
  92
 take_Cons "take n (x#xs) = (case n of 0 => [] | Suc(m) => x # take m xs)"
clasohm@923
  93
defs
berghofe@1824
  94
 nth_def "nth(n) == nat_rec hd (%m r xs. r(tl(xs))) n"
clasohm@923
  95
end