src/HOL/Lazy_Sequence.thy
author bulwahn
Thu Oct 20 09:11:13 2011 +0200 (2011-10-20)
changeset 45214 66ba67adafab
parent 42163 392fd6c4669c
child 50055 94041d602ecb
permissions -rw-r--r--
modernizing predicate_compile_quickcheck
bulwahn@34948
   1
bulwahn@34948
   2
(* Author: Lukas Bulwahn, TU Muenchen *)
bulwahn@34948
   3
bulwahn@34948
   4
header {* Lazy sequences *}
bulwahn@34948
   5
bulwahn@34948
   6
theory Lazy_Sequence
bulwahn@34948
   7
imports List Code_Numeral
bulwahn@34948
   8
begin
bulwahn@34948
   9
bulwahn@34948
  10
datatype 'a lazy_sequence = Empty | Insert 'a "'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  11
bulwahn@34948
  12
definition Lazy_Sequence :: "(unit => ('a * 'a lazy_sequence) option) => 'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  13
where
bulwahn@34948
  14
 "Lazy_Sequence f = (case f () of None => Empty | Some (x, xq) => Insert x xq)"
bulwahn@34948
  15
bulwahn@34948
  16
code_datatype Lazy_Sequence 
bulwahn@34948
  17
bulwahn@34948
  18
primrec yield :: "'a lazy_sequence => ('a * 'a lazy_sequence) option"
bulwahn@34948
  19
where
bulwahn@34948
  20
 "yield Empty = None"
bulwahn@34948
  21
| "yield (Insert x xq) = Some (x, xq)"
bulwahn@34948
  22
bulwahn@34948
  23
lemma [simp]: "yield xq = Some (x, xq') ==> size xq' < size xq"
bulwahn@34948
  24
by (cases xq) auto
bulwahn@34948
  25
bulwahn@34948
  26
lemma yield_Seq [code]:
bulwahn@34948
  27
 "yield (Lazy_Sequence f) = f ()"
bulwahn@34948
  28
unfolding Lazy_Sequence_def by (cases "f ()") auto
bulwahn@34948
  29
bulwahn@34948
  30
lemma Seq_yield:
bulwahn@34948
  31
 "Lazy_Sequence (%u. yield f) = f"
bulwahn@34948
  32
unfolding Lazy_Sequence_def by (cases f) auto
bulwahn@34948
  33
bulwahn@34948
  34
lemma lazy_sequence_size_code [code]:
bulwahn@34948
  35
 "lazy_sequence_size s xq = (case yield xq of None => 0 | Some (x, xq') => s x + lazy_sequence_size s xq' + 1)"
bulwahn@34948
  36
by (cases xq) auto
bulwahn@34948
  37
bulwahn@34948
  38
lemma size_code [code]:
bulwahn@34948
  39
 "size xq = (case yield xq of None => 0 | Some (x, xq') => size xq' + 1)"
bulwahn@34948
  40
by (cases xq) auto
bulwahn@34948
  41
haftmann@38857
  42
lemma [code]: "HOL.equal xq yq = (case (yield xq, yield yq) of
haftmann@38857
  43
 (None, None) => True | (Some (x, xq'), Some (y, yq')) => (HOL.equal x y) \<and> (HOL.equal xq yq) | _ => False)"
haftmann@38857
  44
apply (cases xq) apply (cases yq) apply (auto simp add: equal_eq) 
haftmann@38857
  45
apply (cases yq) apply (auto simp add: equal_eq) done
haftmann@38857
  46
haftmann@38857
  47
lemma [code nbe]:
haftmann@38857
  48
 "HOL.equal (x :: 'a lazy_sequence) x \<longleftrightarrow> True"
haftmann@38857
  49
 by (fact equal_refl)
bulwahn@34948
  50
bulwahn@34948
  51
lemma seq_case [code]:
bulwahn@34948
  52
 "lazy_sequence_case f g xq = (case (yield xq) of None => f | Some (x, xq') => g x xq')"
bulwahn@34948
  53
by (cases xq) auto
bulwahn@34948
  54
bulwahn@34948
  55
lemma [code]: "lazy_sequence_rec f g xq = (case (yield xq) of None => f | Some (x, xq') => g x xq' (lazy_sequence_rec f g xq'))"
bulwahn@34948
  56
by (cases xq) auto
bulwahn@34948
  57
bulwahn@34948
  58
definition empty :: "'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  59
where
bulwahn@34948
  60
 [code]: "empty = Lazy_Sequence (%u. None)"
bulwahn@34948
  61
bulwahn@34948
  62
definition single :: "'a => 'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  63
where
bulwahn@34948
  64
 [code]: "single x = Lazy_Sequence (%u. Some (x, empty))"
bulwahn@34948
  65
bulwahn@34948
  66
primrec append :: "'a lazy_sequence => 'a lazy_sequence => 'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  67
where
bulwahn@34948
  68
 "append Empty yq = yq"
bulwahn@34948
  69
| "append (Insert x xq) yq = Insert x (append xq yq)"
bulwahn@34948
  70
bulwahn@34948
  71
lemma [code]:
bulwahn@34948
  72
 "append xq yq = Lazy_Sequence (%u. case yield xq of
bulwahn@34948
  73
   None => yield yq
bulwahn@34948
  74
 | Some (x, xq') => Some (x, append xq' yq))"
bulwahn@34948
  75
unfolding Lazy_Sequence_def
bulwahn@34948
  76
apply (cases "xq")
bulwahn@34948
  77
apply auto
bulwahn@34948
  78
apply (cases "yq")
bulwahn@34948
  79
apply auto
bulwahn@34948
  80
done
bulwahn@34948
  81
bulwahn@34948
  82
primrec flat :: "'a lazy_sequence lazy_sequence => 'a lazy_sequence"
bulwahn@34948
  83
where
bulwahn@34948
  84
 "flat Empty = Empty"
bulwahn@34948
  85
| "flat (Insert xq xqq) = append xq (flat xqq)"
bulwahn@34948
  86
 
bulwahn@34948
  87
lemma [code]:
bulwahn@34948
  88
 "flat xqq = Lazy_Sequence (%u. case yield xqq of
bulwahn@34948
  89
  None => None
bulwahn@34948
  90
 | Some (xq, xqq') => yield (append xq (flat xqq')))"
bulwahn@34948
  91
apply (cases "xqq")
bulwahn@34948
  92
apply (auto simp add: Seq_yield)
bulwahn@34948
  93
unfolding Lazy_Sequence_def
bulwahn@34948
  94
by auto
bulwahn@34948
  95
bulwahn@34948
  96
primrec map :: "('a => 'b) => 'a lazy_sequence => 'b lazy_sequence"
bulwahn@34948
  97
where
bulwahn@34948
  98
 "map f Empty = Empty"
bulwahn@34948
  99
| "map f (Insert x xq) = Insert (f x) (map f xq)"
bulwahn@34948
  100
bulwahn@34948
  101
lemma [code]:
bulwahn@34948
  102
 "map f xq = Lazy_Sequence (%u. Option.map (%(x, xq'). (f x, map f xq')) (yield xq))"
bulwahn@34948
  103
apply (cases xq)
bulwahn@34948
  104
apply (auto simp add: Seq_yield)
bulwahn@34948
  105
unfolding Lazy_Sequence_def
bulwahn@34948
  106
apply auto
bulwahn@34948
  107
done
bulwahn@34948
  108
bulwahn@34948
  109
definition bind :: "'a lazy_sequence => ('a => 'b lazy_sequence) => 'b lazy_sequence"
bulwahn@34948
  110
where
bulwahn@34948
  111
 [code]: "bind xq f = flat (map f xq)"
bulwahn@34948
  112
bulwahn@34948
  113
definition if_seq :: "bool => unit lazy_sequence"
bulwahn@34948
  114
where
bulwahn@34948
  115
 "if_seq b = (if b then single () else empty)"
bulwahn@34948
  116
bulwahn@36049
  117
function iterate_upto :: "(code_numeral => 'a) => code_numeral => code_numeral => 'a Lazy_Sequence.lazy_sequence"
bulwahn@36049
  118
where
bulwahn@36049
  119
 "iterate_upto f n m = Lazy_Sequence.Lazy_Sequence (%u. if n > m then None else Some (f n, iterate_upto f (n + 1) m))"
bulwahn@36049
  120
by pat_completeness auto
bulwahn@36049
  121
bulwahn@36049
  122
termination by (relation "measure (%(f, n, m). Code_Numeral.nat_of (m + 1 - n))") auto
bulwahn@36049
  123
bulwahn@34948
  124
definition not_seq :: "unit lazy_sequence => unit lazy_sequence"
bulwahn@34948
  125
where
bulwahn@34948
  126
 "not_seq xq = (case yield xq of None => single () | Some ((), xq) => empty)"
bulwahn@34948
  127
bulwahn@34948
  128
subsection {* Code setup *}
bulwahn@34948
  129
haftmann@36533
  130
fun anamorph :: "('a \<Rightarrow> ('b \<times> 'a) option) \<Rightarrow> code_numeral \<Rightarrow> 'a \<Rightarrow> 'b list \<times> 'a" where
haftmann@36533
  131
 "anamorph f k x = (if k = 0 then ([], x)
haftmann@36533
  132
  else case f x of None \<Rightarrow> ([], x) | Some (v, y) \<Rightarrow>
haftmann@36533
  133
   let (vs, z) = anamorph f (k - 1) y
haftmann@36533
  134
  in (v # vs, z))"
bulwahn@34948
  135
haftmann@36533
  136
definition yieldn :: "code_numeral \<Rightarrow> 'a lazy_sequence \<Rightarrow> 'a list \<times> 'a lazy_sequence" where
haftmann@36533
  137
 "yieldn = anamorph yield"
bulwahn@34948
  138
haftmann@36533
  139
code_reflect Lazy_Sequence
haftmann@36533
  140
 datatypes lazy_sequence = Lazy_Sequence
haftmann@36533
  141
 functions map yield yieldn
bulwahn@34948
  142
bulwahn@40051
  143
subsection {* Generator Sequences *}
bulwahn@40051
  144
bulwahn@40051
  145
bulwahn@40051
  146
subsubsection {* General lazy sequence operation *}
bulwahn@40051
  147
bulwahn@40051
  148
definition product :: "'a Lazy_Sequence.lazy_sequence \<Rightarrow> 'b Lazy_Sequence.lazy_sequence \<Rightarrow> ('a * 'b) Lazy_Sequence.lazy_sequence"
bulwahn@40051
  149
where
bulwahn@40051
  150
 "product s1 s2 = Lazy_Sequence.bind s1 (%a. Lazy_Sequence.bind s2 (%b. Lazy_Sequence.single (a, b)))"
bulwahn@40051
  151
bulwahn@40051
  152
hoelzl@40056
  153
subsubsection {* Small lazy typeclasses *}
bulwahn@40051
  154
bulwahn@40051
  155
class small_lazy =
bulwahn@45214
  156
 fixes small_lazy :: "code_numeral \<Rightarrow> 'a Lazy_Sequence.lazy_sequence"
bulwahn@40051
  157
bulwahn@40051
  158
instantiation unit :: small_lazy
bulwahn@40051
  159
begin
bulwahn@40051
  160
bulwahn@40051
  161
definition "small_lazy d = Lazy_Sequence.single ()"
bulwahn@40051
  162
bulwahn@40051
  163
instance ..
bulwahn@40051
  164
bulwahn@40051
  165
end
bulwahn@40051
  166
bulwahn@40051
  167
instantiation int :: small_lazy
bulwahn@40051
  168
begin
bulwahn@40051
  169
bulwahn@40051
  170
text {* maybe optimise this expression -> append (single x) xs == cons x xs 
bulwahn@40051
  171
Performance difference? *}
bulwahn@40051
  172
bulwahn@40051
  173
function small_lazy' :: "int => int => int Lazy_Sequence.lazy_sequence"
bulwahn@40051
  174
where "small_lazy' d i = (if d < i then Lazy_Sequence.empty else
bulwahn@40051
  175
 Lazy_Sequence.append (Lazy_Sequence.single i) (small_lazy' d (i + 1)))"
bulwahn@40051
  176
by pat_completeness auto
bulwahn@40051
  177
bulwahn@40051
  178
termination 
bulwahn@40051
  179
 by (relation "measure (%(d, i). nat (d + 1 - i))") auto
bulwahn@40051
  180
bulwahn@45214
  181
definition "small_lazy d = small_lazy' (Code_Numeral.int_of d) (- (Code_Numeral.int_of d))"
bulwahn@40051
  182
bulwahn@40051
  183
instance ..
bulwahn@40051
  184
bulwahn@40051
  185
end
bulwahn@40051
  186
bulwahn@40051
  187
instantiation prod :: (small_lazy, small_lazy) small_lazy
bulwahn@40051
  188
begin
bulwahn@40051
  189
bulwahn@40051
  190
definition
bulwahn@40051
  191
 "small_lazy d = product (small_lazy d) (small_lazy d)"
bulwahn@40051
  192
bulwahn@40051
  193
instance ..
bulwahn@40051
  194
bulwahn@40051
  195
end
bulwahn@40051
  196
bulwahn@40051
  197
instantiation list :: (small_lazy) small_lazy
bulwahn@40051
  198
begin
bulwahn@40051
  199
bulwahn@45214
  200
fun small_lazy_list :: "code_numeral => 'a list Lazy_Sequence.lazy_sequence"
bulwahn@40051
  201
where
bulwahn@40051
  202
 "small_lazy_list d = Lazy_Sequence.append (Lazy_Sequence.single []) (if d > 0 then Lazy_Sequence.bind (product (small_lazy (d - 1)) (small_lazy (d - 1))) (%(x, xs). Lazy_Sequence.single (x # xs)) else Lazy_Sequence.empty)"
bulwahn@40051
  203
bulwahn@40051
  204
instance ..
bulwahn@40051
  205
bulwahn@40051
  206
end
bulwahn@40051
  207
huffman@36902
  208
subsection {* With Hit Bound Value *}
bulwahn@36030
  209
text {* assuming in negative context *}
bulwahn@36030
  210
bulwahn@42163
  211
type_synonym 'a hit_bound_lazy_sequence = "'a option lazy_sequence"
bulwahn@36030
  212
bulwahn@36030
  213
definition hit_bound :: "'a hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  214
where
bulwahn@36030
  215
 [code]: "hit_bound = Lazy_Sequence (%u. Some (None, empty))"
bulwahn@36030
  216
bulwahn@36030
  217
definition hb_single :: "'a => 'a hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  218
where
bulwahn@36030
  219
 [code]: "hb_single x = Lazy_Sequence (%u. Some (Some x, empty))"
bulwahn@36030
  220
bulwahn@36030
  221
primrec hb_flat :: "'a hit_bound_lazy_sequence hit_bound_lazy_sequence => 'a hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  222
where
bulwahn@36030
  223
 "hb_flat Empty = Empty"
bulwahn@36030
  224
| "hb_flat (Insert xq xqq) = append (case xq of None => hit_bound | Some xq => xq) (hb_flat xqq)"
bulwahn@36030
  225
bulwahn@36030
  226
lemma [code]:
bulwahn@36030
  227
 "hb_flat xqq = Lazy_Sequence (%u. case yield xqq of
bulwahn@36030
  228
  None => None
bulwahn@36030
  229
 | Some (xq, xqq') => yield (append (case xq of None => hit_bound | Some xq => xq) (hb_flat xqq')))"
bulwahn@36030
  230
apply (cases "xqq")
bulwahn@36030
  231
apply (auto simp add: Seq_yield)
bulwahn@36030
  232
unfolding Lazy_Sequence_def
bulwahn@36030
  233
by auto
bulwahn@36030
  234
bulwahn@36030
  235
primrec hb_map :: "('a => 'b) => 'a hit_bound_lazy_sequence => 'b hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  236
where
bulwahn@36030
  237
 "hb_map f Empty = Empty"
bulwahn@36030
  238
| "hb_map f (Insert x xq) = Insert (Option.map f x) (hb_map f xq)"
bulwahn@36030
  239
bulwahn@36030
  240
lemma [code]:
bulwahn@36030
  241
 "hb_map f xq = Lazy_Sequence (%u. Option.map (%(x, xq'). (Option.map f x, hb_map f xq')) (yield xq))"
bulwahn@36030
  242
apply (cases xq)
bulwahn@36030
  243
apply (auto simp add: Seq_yield)
bulwahn@36030
  244
unfolding Lazy_Sequence_def
bulwahn@36030
  245
apply auto
bulwahn@36030
  246
done
bulwahn@36030
  247
bulwahn@36030
  248
definition hb_bind :: "'a hit_bound_lazy_sequence => ('a => 'b hit_bound_lazy_sequence) => 'b hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  249
where
bulwahn@36030
  250
 [code]: "hb_bind xq f = hb_flat (hb_map f xq)"
bulwahn@36030
  251
bulwahn@36030
  252
definition hb_if_seq :: "bool => unit hit_bound_lazy_sequence"
bulwahn@36030
  253
where
bulwahn@36030
  254
 "hb_if_seq b = (if b then hb_single () else empty)"
bulwahn@36030
  255
bulwahn@36030
  256
definition hb_not_seq :: "unit hit_bound_lazy_sequence => unit lazy_sequence"
bulwahn@36030
  257
where
bulwahn@36030
  258
 "hb_not_seq xq = (case yield xq of None => single () | Some (x, xq) => empty)"
bulwahn@36030
  259
wenzelm@36176
  260
hide_type (open) lazy_sequence
bulwahn@40051
  261
hide_const (open) Empty Insert Lazy_Sequence yield empty single append flat map bind if_seq
bulwahn@40051
  262
 iterate_upto not_seq product
bulwahn@40051
  263
 
bulwahn@40051
  264
hide_fact yield.simps empty_def single_def append.simps flat.simps map.simps bind_def
bulwahn@40051
  265
 iterate_upto.simps product_def if_seq_def not_seq_def
bulwahn@34948
  266
bulwahn@34948
  267
end