src/HOLCF/Sprod.thy
author huffman
Fri Jul 08 02:38:05 2005 +0200 (2005-07-08)
changeset 16751 7af6723ad741
parent 16699 24b494ff8f0f
child 16777 555c8951f05c
permissions -rw-r--r--
add lemma eq_sprod
huffman@15600
   1
(* Title:   HOLCF/Sprod.thy
huffman@15576
   2
  ID:     $Id$
huffman@16059
   3
  Author:   Franz Regensburger and Brian Huffman
huffman@15576
   4
huffman@15576
   5
Strict product with typedef.
huffman@15576
   6
*)
huffman@15576
   7
huffman@15576
   8
header {* The type of strict products *}
huffman@15576
   9
huffman@15577
  10
theory Sprod
huffman@16699
  11
imports Cprod
huffman@15577
  12
begin
huffman@15576
  13
huffman@16082
  14
defaultsort pcpo
huffman@16082
  15
huffman@15591
  16
subsection {* Definition of strict product type *}
huffman@15591
  17
huffman@16699
  18
pcpodef (Sprod) ('a, 'b) "**" (infixr 20) =
huffman@16059
  19
    "{p::'a \<times> 'b. p = \<bottom> \<or> (cfst\<cdot>p \<noteq> \<bottom> \<and> csnd\<cdot>p \<noteq> \<bottom>)}"
huffman@16699
  20
by simp
huffman@15576
  21
huffman@15576
  22
syntax (xsymbols)
huffman@15576
  23
 "**"		:: "[type, type] => type"	 ("(_ \<otimes>/ _)" [21,20] 20)
huffman@15576
  24
syntax (HTML output)
huffman@15576
  25
 "**"		:: "[type, type] => type"	 ("(_ \<otimes>/ _)" [21,20] 20)
huffman@15576
  26
huffman@16059
  27
lemma UU_Abs_Sprod: "\<bottom> = Abs_Sprod <\<bottom>, \<bottom>>"
huffman@16212
  28
by (simp add: Abs_Sprod_strict inst_cprod_pcpo2 [symmetric])
huffman@15576
  29
huffman@16059
  30
lemma spair_lemma:
huffman@16059
  31
 "<strictify\<cdot>(\<Lambda> b. a)\<cdot>b, strictify\<cdot>(\<Lambda> a. b)\<cdot>a> \<in> Sprod"
huffman@16212
  32
by (simp add: Sprod_def strictify_conv_if cpair_strict)
huffman@15576
  33
huffman@16059
  34
subsection {* Definitions of constants *}
huffman@15576
  35
huffman@16059
  36
consts
huffman@16059
  37
 sfst :: "('a ** 'b) \<rightarrow> 'a"
huffman@16059
  38
 ssnd :: "('a ** 'b) \<rightarrow> 'b"
huffman@16059
  39
 spair :: "'a \<rightarrow> 'b \<rightarrow> ('a ** 'b)"
huffman@16059
  40
 ssplit :: "('a \<rightarrow> 'b \<rightarrow> 'c) \<rightarrow> ('a ** 'b) \<rightarrow> 'c"
huffman@15576
  41
huffman@16059
  42
defs
huffman@16059
  43
 sfst_def: "sfst \<equiv> \<Lambda> p. cfst\<cdot>(Rep_Sprod p)"
huffman@16059
  44
 ssnd_def: "ssnd \<equiv> \<Lambda> p. csnd\<cdot>(Rep_Sprod p)"
huffman@16059
  45
 spair_def: "spair \<equiv> \<Lambda> a b. Abs_Sprod
huffman@16059
  46
        <strictify\<cdot>(\<Lambda> b. a)\<cdot>b, strictify\<cdot>(\<Lambda> a. b)\<cdot>a>"
huffman@16059
  47
 ssplit_def: "ssplit \<equiv> \<Lambda> f. strictify\<cdot>(\<Lambda> p. f\<cdot>(sfst\<cdot>p)\<cdot>(ssnd\<cdot>p))"
huffman@15576
  48
huffman@15576
  49
syntax 
huffman@15576
  50
 "@stuple"	:: "['a, args] => 'a ** 'b"	("(1'(:_,/ _:'))")
huffman@15576
  51
huffman@15576
  52
translations
huffman@15576
  53
    "(:x, y, z:)"  == "(:x, (:y, z:):)"
huffman@15576
  54
    "(:x, y:)"   == "spair$x$y"
huffman@15576
  55
huffman@16059
  56
subsection {* Case analysis *}
huffman@15576
  57
huffman@16059
  58
lemma spair_Abs_Sprod:
huffman@16059
  59
 "(:a, b:) = Abs_Sprod <strictify\<cdot>(\<Lambda> b. a)\<cdot>b, strictify\<cdot>(\<Lambda> a. b)\<cdot>a>"
huffman@16059
  60
apply (unfold spair_def)
huffman@16059
  61
apply (simp add: cont_Abs_Sprod spair_lemma)
huffman@15576
  62
done
huffman@15576
  63
huffman@16059
  64
lemma Exh_Sprod2:
huffman@16059
  65
 "z = \<bottom> \<or> (\<exists>a b. z = (:a, b:) \<and> a \<noteq> \<bottom> \<and> b \<noteq> \<bottom>)"
huffman@16059
  66
apply (rule_tac x=z in Abs_Sprod_cases)
huffman@16059
  67
apply (simp add: Sprod_def)
huffman@16059
  68
apply (erule disjE)
huffman@16212
  69
apply (simp add: Abs_Sprod_strict)
huffman@16059
  70
apply (rule disjI2)
huffman@16059
  71
apply (rule_tac x="cfst\<cdot>y" in exI)
huffman@16059
  72
apply (rule_tac x="csnd\<cdot>y" in exI)
huffman@16059
  73
apply (simp add: spair_Abs_Sprod Abs_Sprod_inject spair_lemma)
huffman@16059
  74
apply (simp add: surjective_pairing_Cprod2)
huffman@15576
  75
done
huffman@15576
  76
huffman@16059
  77
lemma sprodE:
huffman@16059
  78
 "\<lbrakk>p = \<bottom> \<Longrightarrow> Q; \<And>x y. \<lbrakk>p = (:x, y:); x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk> \<Longrightarrow> Q\<rbrakk> \<Longrightarrow> Q"
huffman@16059
  79
by (cut_tac z=p in Exh_Sprod2, auto)
huffman@16059
  80
huffman@16059
  81
subsection {* Properties of @{term spair} *}
huffman@16059
  82
huffman@16317
  83
lemma spair_strict1 [simp]: "(:\<bottom>, y:) = \<bottom>"
huffman@16212
  84
by (simp add: spair_Abs_Sprod UU_Abs_Sprod strictify_conv_if)
huffman@15576
  85
huffman@16317
  86
lemma spair_strict2 [simp]: "(:x, \<bottom>:) = \<bottom>"
huffman@16212
  87
by (simp add: spair_Abs_Sprod UU_Abs_Sprod strictify_conv_if)
huffman@15576
  88
huffman@16317
  89
lemma spair_strict: "x = \<bottom> \<or> y = \<bottom> \<Longrightarrow> (:x, y:) = \<bottom>"
huffman@16059
  90
by auto
huffman@16059
  91
huffman@16212
  92
lemma spair_strict_rev: "(:x, y:) \<noteq> \<bottom> \<Longrightarrow> x \<noteq> \<bottom> \<and> y \<noteq> \<bottom>"
huffman@16059
  93
by (erule contrapos_np, auto)
huffman@16059
  94
huffman@16212
  95
lemma spair_defined [simp]: 
huffman@16317
  96
 "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk> \<Longrightarrow> (:x, y:) \<noteq> \<bottom>"
huffman@16059
  97
apply (simp add: spair_Abs_Sprod UU_Abs_Sprod)
huffman@16059
  98
apply (subst Abs_Sprod_inject)
huffman@16059
  99
apply (simp add: Sprod_def)
huffman@16059
  100
apply (simp add: Sprod_def inst_cprod_pcpo2)
huffman@16059
  101
apply simp
huffman@15576
  102
done
huffman@15576
  103
huffman@16317
  104
lemma spair_defined_rev: "(:x, y:) = \<bottom> \<Longrightarrow> x = \<bottom> \<or> y = \<bottom>"
huffman@16059
  105
by (erule contrapos_pp, simp)
huffman@15576
  106
huffman@16317
  107
lemma spair_eq:
huffman@16317
  108
 "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk> \<Longrightarrow> ((:x, y:) = (:a, b:)) = (x = a \<and> y = b)"
huffman@16317
  109
apply (simp add: spair_Abs_Sprod)
huffman@16317
  110
apply (simp add: Abs_Sprod_inject [OF _ spair_lemma] Sprod_def)
huffman@16317
  111
apply (simp add: strictify_conv_if)
huffman@16317
  112
done
huffman@16317
  113
huffman@16212
  114
lemma spair_inject:
huffman@16317
  115
 "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>; (:x, y:) = (:a, b:)\<rbrakk> \<Longrightarrow> x = a \<and> y = b"
huffman@16317
  116
by (rule spair_eq [THEN iffD1])
huffman@15576
  117
huffman@15576
  118
lemma inst_sprod_pcpo2: "UU = (:UU,UU:)"
huffman@16059
  119
by simp
huffman@15576
  120
huffman@16059
  121
subsection {* Properties of @{term sfst} and @{term ssnd} *}
huffman@15576
  122
huffman@16212
  123
lemma sfst_strict [simp]: "sfst\<cdot>\<bottom> = \<bottom>"
huffman@16212
  124
by (simp add: sfst_def cont_Rep_Sprod Rep_Sprod_strict)
huffman@15576
  125
huffman@16212
  126
lemma ssnd_strict [simp]: "ssnd\<cdot>\<bottom> = \<bottom>"
huffman@16212
  127
by (simp add: ssnd_def cont_Rep_Sprod Rep_Sprod_strict)
huffman@15576
  128
huffman@16059
  129
lemma Rep_Sprod_spair:
huffman@16059
  130
 "Rep_Sprod (:a, b:) = <strictify\<cdot>(\<Lambda> b. a)\<cdot>b, strictify\<cdot>(\<Lambda> a. b)\<cdot>a>"
huffman@15576
  131
apply (unfold spair_def)
huffman@16059
  132
apply (simp add: cont_Abs_Sprod Abs_Sprod_inverse spair_lemma)
huffman@15576
  133
done
huffman@15591
  134
huffman@16212
  135
lemma sfst_spair [simp]: "y \<noteq> \<bottom> \<Longrightarrow> sfst\<cdot>(:x, y:) = x"
huffman@16059
  136
by (simp add: sfst_def cont_Rep_Sprod Rep_Sprod_spair)
huffman@15576
  137
huffman@16212
  138
lemma ssnd_spair [simp]: "x \<noteq> \<bottom> \<Longrightarrow> ssnd\<cdot>(:x, y:) = y"
huffman@16059
  139
by (simp add: ssnd_def cont_Rep_Sprod Rep_Sprod_spair)
huffman@15576
  140
huffman@16212
  141
lemma sfstssnd_defined: "p \<noteq> \<bottom> \<Longrightarrow> sfst\<cdot>p \<noteq> \<bottom> \<and> ssnd\<cdot>p \<noteq> \<bottom>"
huffman@16059
  142
by (rule_tac p=p in sprodE, simp_all)
huffman@16317
  143
huffman@16059
  144
lemma surjective_pairing_Sprod2: "(:sfst\<cdot>p, ssnd\<cdot>p:) = p"
huffman@16059
  145
by (rule_tac p=p in sprodE, simp_all)
huffman@15576
  146
huffman@16751
  147
lemma less_sprod: "x \<sqsubseteq> y = (sfst\<cdot>x \<sqsubseteq> sfst\<cdot>y \<and> ssnd\<cdot>x \<sqsubseteq> ssnd\<cdot>y)"
huffman@16699
  148
apply (simp add: less_Sprod_def sfst_def ssnd_def cont_Rep_Sprod)
huffman@16317
  149
apply (rule less_cprod)
huffman@16317
  150
done
huffman@16317
  151
huffman@16751
  152
lemma eq_sprod: "(x = y) = (sfst\<cdot>x = sfst\<cdot>y \<and> ssnd\<cdot>x = ssnd\<cdot>y)"
huffman@16751
  153
by (auto simp add: po_eq_conv less_sprod)
huffman@16751
  154
huffman@16317
  155
lemma spair_less:
huffman@16317
  156
 "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk> \<Longrightarrow> (:x, y:) \<sqsubseteq> (:a, b:) = (x \<sqsubseteq> a \<and> y \<sqsubseteq> b)"
huffman@16317
  157
apply (case_tac "a = \<bottom>")
huffman@16317
  158
apply (simp add: eq_UU_iff [symmetric])
huffman@16317
  159
apply (case_tac "b = \<bottom>")
huffman@16317
  160
apply (simp add: eq_UU_iff [symmetric])
huffman@16317
  161
apply (simp add: less_sprod)
huffman@16317
  162
done
huffman@16317
  163
huffman@16317
  164
huffman@16059
  165
subsection {* Properties of @{term ssplit} *}
huffman@15576
  166
huffman@16059
  167
lemma ssplit1 [simp]: "ssplit\<cdot>f\<cdot>\<bottom> = \<bottom>"
huffman@15591
  168
by (simp add: ssplit_def)
huffman@15591
  169
huffman@16059
  170
lemma ssplit2 [simp]: "\<lbrakk>x \<noteq> \<bottom>; y \<noteq> \<bottom>\<rbrakk> \<Longrightarrow> ssplit\<cdot>f\<cdot>(:x, y:)= f\<cdot>x\<cdot>y"
huffman@15591
  171
by (simp add: ssplit_def)
huffman@15591
  172
huffman@16553
  173
lemma ssplit3 [simp]: "ssplit\<cdot>spair\<cdot>z = z"
huffman@16059
  174
by (rule_tac p=z in sprodE, simp_all)
huffman@15576
  175
huffman@15576
  176
end