src/HOL/Tools/code_evaluation.ML
author wenzelm
Fri Mar 21 20:33:56 2014 +0100 (2014-03-21)
changeset 56245 84fc7dfa3cd4
parent 55757 9fc71814b8c1
child 56925 601edd9a6859
permissions -rw-r--r--
more qualified names;
haftmann@39564
   1
(* Title:   HOL/Tools/code_evaluation.ML
haftmann@39564
   2
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@39564
   3
haftmann@39564
   4
Evaluation and reconstruction of terms in ML.
haftmann@39564
   5
*)
haftmann@39564
   6
haftmann@39564
   7
signature CODE_EVALUATION =
haftmann@39564
   8
sig
haftmann@55757
   9
 val dynamic_value: Proof.context -> term -> term option
haftmann@55757
  10
 val dynamic_value_strict: Proof.context -> term -> term
haftmann@55757
  11
 val dynamic_value_exn: Proof.context -> term -> term Exn.result
haftmann@55757
  12
 val static_value: Proof.context -> string list -> typ list -> Proof.context -> term -> term option
haftmann@55757
  13
 val static_value_strict: Proof.context -> string list -> typ list -> Proof.context -> term -> term
haftmann@55757
  14
 val static_value_exn: Proof.context -> string list -> typ list -> Proof.context -> term -> term Exn.result
haftmann@55757
  15
 val dynamic_conv: Proof.context -> conv
haftmann@55757
  16
 val static_conv: Proof.context -> string list -> typ list -> Proof.context -> conv
haftmann@39564
  17
 val put_term: (unit -> term) -> Proof.context -> Proof.context
haftmann@39564
  18
 val tracing: string -> 'a -> 'a
haftmann@39564
  19
 val setup: theory -> theory
haftmann@39564
  20
end;
haftmann@39564
  21
haftmann@39564
  22
structure Code_Evaluation : CODE_EVALUATION =
haftmann@39564
  23
struct
haftmann@39564
  24
haftmann@39564
  25
(** term_of instances **)
haftmann@39564
  26
haftmann@39564
  27
(* formal definition *)
haftmann@39564
  28
haftmann@39564
  29
fun add_term_of tyco raw_vs thy =
haftmann@39564
  30
 let
haftmann@39564
  31
  val vs = map (fn (v, _) => (v, @{sort typerep})) raw_vs;
haftmann@39564
  32
  val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@39564
  33
  val lhs = Const (@{const_name term_of}, ty --> @{typ term})
haftmann@39564
  34
   $ Free ("x", ty);
haftmann@39564
  35
  val rhs = @{term "undefined :: term"};
haftmann@39564
  36
  val eq = HOLogic.mk_Trueprop (HOLogic.mk_eq (lhs, rhs));
haftmann@39564
  37
  fun triv_name_of t = (fst o dest_Free o fst o strip_comb o fst
haftmann@39564
  38
   o HOLogic.dest_eq o HOLogic.dest_Trueprop) t ^ "_triv";
haftmann@39564
  39
 in
haftmann@39564
  40
  thy
haftmann@39564
  41
  |> Class.instantiation ([tyco], vs, @{sort term_of})
haftmann@39564
  42
  |> `(fn lthy => Syntax.check_term lthy eq)
haftmann@39564
  43
  |-> (fn eq => Specification.definition (NONE, ((Binding.name (triv_name_of eq), []), eq)))
haftmann@39564
  44
  |> snd
haftmann@39564
  45
  |> Class.prove_instantiation_exit (K (Class.intro_classes_tac []))
haftmann@39564
  46
 end;
haftmann@39564
  47
haftmann@39564
  48
fun ensure_term_of (tyco, (raw_vs, _)) thy =
haftmann@39564
  49
 let
wenzelm@48272
  50
  val need_inst = not (Sorts.has_instance (Sign.classes_of thy) tyco @{sort term_of})
wenzelm@48272
  51
   andalso Sorts.has_instance (Sign.classes_of thy) tyco @{sort typerep};
haftmann@39564
  52
 in if need_inst then add_term_of tyco raw_vs thy else thy end;
haftmann@39564
  53
haftmann@39564
  54
haftmann@39564
  55
(* code equations for datatypes *)
haftmann@39564
  56
haftmann@40726
  57
fun mk_term_of_eq thy ty (c, (_, tys)) =
haftmann@39564
  58
 let
haftmann@39564
  59
  val t = list_comb (Const (c, tys ---> ty),
wenzelm@43329
  60
   map Free (Name.invent_names Name.context "a" tys));
haftmann@39564
  61
  val (arg, rhs) =
wenzelm@45344
  62
   pairself (Thm.cterm_of thy o Logic.unvarify_types_global o Logic.varify_global)
wenzelm@45344
  63
    (t,
wenzelm@45344
  64
     map_aterms (fn t as Free (_, ty) => HOLogic.mk_term_of ty t | t => t)
wenzelm@45344
  65
      (HOLogic.reflect_term t));
haftmann@39564
  66
  val cty = Thm.ctyp_of thy ty;
haftmann@39564
  67
 in
haftmann@39564
  68
  @{thm term_of_anything}
haftmann@39564
  69
  |> Drule.instantiate' [SOME cty] [SOME arg, SOME rhs]
haftmann@39564
  70
  |> Thm.varifyT_global
haftmann@39564
  71
 end;
haftmann@39564
  72
haftmann@39564
  73
fun add_term_of_code tyco raw_vs raw_cs thy =
haftmann@39564
  74
 let
haftmann@39564
  75
  val algebra = Sign.classes_of thy;
haftmann@39564
  76
  val vs = map (fn (v, sort) =>
haftmann@39564
  77
   (v, curry (Sorts.inter_sort algebra) @{sort typerep} sort)) raw_vs;
haftmann@39564
  78
  val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@40726
  79
  val cs = (map o apsnd o apsnd o map o map_atyps)
haftmann@39564
  80
   (fn TFree (v, _) => TFree (v, (the o AList.lookup (op =) vs) v)) raw_cs;
wenzelm@51685
  81
  val const = Axclass.param_of_inst thy (@{const_name term_of}, tyco);
haftmann@39565
  82
  val eqs = map (mk_term_of_eq thy ty) cs;
haftmann@39564
  83
 in
haftmann@39564
  84
  thy
haftmann@39564
  85
  |> Code.del_eqns const
haftmann@39564
  86
  |> fold Code.add_eqn eqs
haftmann@39564
  87
 end;
haftmann@39564
  88
haftmann@39564
  89
fun ensure_term_of_code (tyco, (raw_vs, cs)) thy =
haftmann@39564
  90
 let
wenzelm@48272
  91
  val has_inst = Sorts.has_instance (Sign.classes_of thy) tyco @{sort term_of};
haftmann@39564
  92
 in if has_inst then add_term_of_code tyco raw_vs cs thy else thy end;
haftmann@39564
  93
haftmann@39564
  94
haftmann@39564
  95
(* code equations for abstypes *)
haftmann@39564
  96
haftmann@39565
  97
fun mk_abs_term_of_eq thy ty abs ty_rep proj =
haftmann@39564
  98
 let
haftmann@39564
  99
  val arg = Var (("x", 0), ty);
haftmann@39564
  100
  val rhs = Abs ("y", @{typ term}, HOLogic.reflect_term (Const (abs, ty_rep --> ty) $ Bound 0)) $
haftmann@39564
  101
   (HOLogic.mk_term_of ty_rep (Const (proj, ty --> ty_rep) $ arg))
haftmann@39564
  102
   |> Thm.cterm_of thy;
haftmann@39564
  103
  val cty = Thm.ctyp_of thy ty;
haftmann@39564
  104
 in
haftmann@39564
  105
  @{thm term_of_anything}
haftmann@39564
  106
  |> Drule.instantiate' [SOME cty] [SOME (Thm.cterm_of thy arg), SOME rhs]
haftmann@39564
  107
  |> Thm.varifyT_global
haftmann@39564
  108
 end;
haftmann@39564
  109
haftmann@39564
  110
fun add_abs_term_of_code tyco raw_vs abs raw_ty_rep proj thy =
haftmann@39564
  111
 let
haftmann@39564
  112
  val algebra = Sign.classes_of thy;
haftmann@39564
  113
  val vs = map (fn (v, sort) =>
haftmann@39564
  114
   (v, curry (Sorts.inter_sort algebra) @{sort typerep} sort)) raw_vs;
haftmann@39564
  115
  val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@39564
  116
  val ty_rep = map_atyps
haftmann@39564
  117
   (fn TFree (v, _) => TFree (v, (the o AList.lookup (op =) vs) v)) raw_ty_rep;
wenzelm@51685
  118
  val const = Axclass.param_of_inst thy (@{const_name term_of}, tyco);
haftmann@39565
  119
  val eq = mk_abs_term_of_eq thy ty abs ty_rep proj;
haftmann@39564
  120
 in
haftmann@39564
  121
  thy
haftmann@39564
  122
  |> Code.del_eqns const
haftmann@39564
  123
  |> Code.add_eqn eq
haftmann@39564
  124
 end;
haftmann@39564
  125
haftmann@40726
  126
fun ensure_abs_term_of_code (tyco, (raw_vs, ((abs, (_, ty)), (proj, _)))) thy =
haftmann@39564
  127
 let
wenzelm@48272
  128
  val has_inst = Sorts.has_instance (Sign.classes_of thy) tyco @{sort term_of};
haftmann@39564
  129
 in if has_inst then add_abs_term_of_code tyco raw_vs abs ty proj thy else thy end;
haftmann@39564
  130
haftmann@39564
  131
haftmann@39564
  132
(** termifying syntax **)
haftmann@39564
  133
haftmann@39564
  134
fun map_default f xs =
haftmann@39564
  135
 let val ys = map f xs
haftmann@39564
  136
 in if exists is_some ys
haftmann@39564
  137
  then SOME (map2 the_default xs ys)
haftmann@39564
  138
  else NONE
haftmann@39564
  139
 end;
haftmann@39564
  140
haftmann@39565
  141
fun subst_termify_app (Const (@{const_name termify}, _), [t]) =
haftmann@39564
  142
   if not (Term.has_abs t)
haftmann@39564
  143
   then if fold_aterms (fn Const _ => I | _ => K false) t true
haftmann@39564
  144
    then SOME (HOLogic.reflect_term t)
haftmann@51714
  145
    else error "Cannot termify expression containing variable"
haftmann@39564
  146
   else error "Cannot termify expression containing abstraction"
haftmann@39564
  147
 | subst_termify_app (t, ts) = case map_default subst_termify ts
haftmann@39564
  148
   of SOME ts' => SOME (list_comb (t, ts'))
haftmann@39564
  149
   | NONE => NONE
haftmann@39564
  150
and subst_termify (Abs (v, T, t)) = (case subst_termify t
haftmann@39564
  151
   of SOME t' => SOME (Abs (v, T, t'))
haftmann@39564
  152
   | NONE => NONE)
haftmann@39564
  153
 | subst_termify t = subst_termify_app (strip_comb t) 
haftmann@39564
  154
wenzelm@42402
  155
fun check_termify ctxt ts =
wenzelm@42402
  156
 the_default ts (map_default subst_termify ts);
haftmann@39564
  157
haftmann@39564
  158
haftmann@39564
  159
(** evaluation **)
haftmann@39564
  160
wenzelm@41472
  161
structure Evaluation = Proof_Data
wenzelm@41472
  162
(
haftmann@39564
  163
 type T = unit -> term
wenzelm@41472
  164
 (* FIXME avoid user error with non-user text *)
haftmann@39564
  165
 fun init _ () = error "Evaluation"
haftmann@39564
  166
);
haftmann@39564
  167
val put_term = Evaluation.put;
haftmann@39565
  168
val cookie = (Evaluation.get, put_term, "Code_Evaluation.put_term");
haftmann@39565
  169
haftmann@39565
  170
fun mk_term_of t = HOLogic.mk_term_of (fastype_of t) t;
haftmann@39565
  171
wenzelm@51685
  172
fun term_of_const_for thy = Axclass.unoverload_const thy o dest_Const o HOLogic.term_of_const;
haftmann@39565
  173
haftmann@55757
  174
fun gen_dynamic_value dynamic_value ctxt t =
haftmann@55757
  175
 dynamic_value cookie ctxt NONE I (mk_term_of t) [];
haftmann@39565
  176
haftmann@39565
  177
val dynamic_value = gen_dynamic_value Code_Runtime.dynamic_value;
haftmann@39565
  178
val dynamic_value_strict = gen_dynamic_value Code_Runtime.dynamic_value_strict;
haftmann@39565
  179
val dynamic_value_exn = gen_dynamic_value Code_Runtime.dynamic_value_exn;
haftmann@39565
  180
haftmann@55757
  181
fun gen_static_value static_value ctxt consts Ts =
haftmann@55757
  182
 let
haftmann@55757
  183
  val static_value' = static_value cookie ctxt NONE I
haftmann@55757
  184
   (union (op =) (map (term_of_const_for (Proof_Context.theory_of ctxt)) Ts) consts)
haftmann@55757
  185
 in fn ctxt' => fn t => static_value' ctxt' (mk_term_of t) end;
haftmann@39565
  186
haftmann@39565
  187
val static_value = gen_static_value Code_Runtime.static_value;
haftmann@39565
  188
val static_value_strict = gen_static_value Code_Runtime.static_value_strict;
haftmann@39565
  189
val static_value_exn = gen_static_value Code_Runtime.static_value_exn;
haftmann@39565
  190
haftmann@55757
  191
fun certify_eval ctxt value conv ct =
haftmann@39567
  192
 let
haftmann@55757
  193
  val cert = Thm.cterm_of (Proof_Context.theory_of ctxt);
haftmann@39567
  194
  val t = Thm.term_of ct;
haftmann@39567
  195
  val T = fastype_of t;
wenzelm@56245
  196
  val mk_eq = Thm.mk_binop (cert (Const (@{const_name Pure.eq}, T --> T --> propT)));
haftmann@55757
  197
 in case value ctxt t
haftmann@39567
  198
  of NONE => Thm.reflexive ct
haftmann@55757
  199
  | SOME t' => conv ctxt (mk_eq ct (cert t')) RS @{thm eq_eq_TrueD}
haftmann@39567
  200
    handle THM _ =>
haftmann@55757
  201
     error ("Failed to certify evaluation result of " ^ Syntax.string_of_term ctxt t)
haftmann@39567
  202
 end;
haftmann@39567
  203
haftmann@55757
  204
fun dynamic_conv ctxt = certify_eval ctxt dynamic_value
haftmann@55757
  205
 Code_Runtime.dynamic_holds_conv;
haftmann@39567
  206
haftmann@55757
  207
fun static_conv ctxt consts Ts =
haftmann@39567
  208
 let
wenzelm@56245
  209
  val eqs = @{const_name Pure.eq} :: @{const_name HOL.eq} ::
haftmann@55757
  210
   map (fn T => Axclass.unoverload_const (Proof_Context.theory_of ctxt)
wenzelm@56245
  211
    (@{const_name HOL.equal}, T)) Ts; (*assumes particular code equations for Pure.eq etc.*)
haftmann@55757
  212
  val value = static_value ctxt consts Ts;
haftmann@55757
  213
  val holds = Code_Runtime.static_holds_conv ctxt (union (op =) eqs consts);
haftmann@39567
  214
 in
haftmann@55757
  215
  fn ctxt' => certify_eval ctxt' value holds
haftmann@39567
  216
 end;
haftmann@39567
  217
haftmann@39565
  218
haftmann@39565
  219
(** diagnostic **)
haftmann@39564
  220
haftmann@39564
  221
fun tracing s x = (Output.tracing s; x);
haftmann@39564
  222
haftmann@39564
  223
haftmann@39564
  224
(** setup **)
haftmann@39564
  225
haftmann@39564
  226
val setup =
haftmann@39564
  227
 Code.datatype_interpretation ensure_term_of
haftmann@39564
  228
 #> Code.abstype_interpretation ensure_term_of
haftmann@39564
  229
 #> Code.datatype_interpretation ensure_term_of_code
haftmann@39564
  230
 #> Code.abstype_interpretation ensure_abs_term_of_code
wenzelm@45429
  231
 #> Context.theory_map (Syntax_Phases.term_check 0 "termify" check_termify)
haftmann@55757
  232
 #> Value.add_evaluator ("code", dynamic_value_strict);
haftmann@39564
  233
haftmann@39564
  234
end;