src/HOL/ex/Codegenerator.thy
author haftmann
Fri Sep 01 08:36:51 2006 +0200 (2006-09-01)
changeset 20453 855f07fabd76
parent 20383 58f65fc90cf4
child 20597 65fe827aa595
permissions -rw-r--r--
final syntax for some Isar code generator keywords
haftmann@19281
   1
(* ID:     $Id$
haftmann@19281
   2
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@19281
   3
*)
haftmann@19281
   4
haftmann@20187
   5
header {* Test and Examples for code generator *}
haftmann@19281
   6
haftmann@19281
   7
theory Codegenerator
haftmann@20351
   8
imports Main "~~/src/HOL/ex/Records"
haftmann@19281
   9
begin
haftmann@19281
  10
haftmann@19281
  11
subsection {* booleans *}
haftmann@19281
  12
haftmann@19281
  13
definition
haftmann@19281
  14
 xor :: "bool \<Rightarrow> bool \<Rightarrow> bool"
haftmann@19281
  15
 "xor p q = ((p | q) & \<not> (p & q))"
haftmann@19281
  16
haftmann@19281
  17
subsection {* natural numbers *}
haftmann@19281
  18
haftmann@19281
  19
definition
haftmann@19281
  20
 one :: nat
haftmann@19281
  21
 "one = 1"
haftmann@19281
  22
 n :: nat
haftmann@19281
  23
 "n = 42"
haftmann@19281
  24
haftmann@19281
  25
subsection {* pairs *}
haftmann@19281
  26
haftmann@19281
  27
definition
haftmann@19281
  28
 swap :: "'a * 'b \<Rightarrow> 'b * 'a"
haftmann@19281
  29
 "swap p = (let (x, y) = p in (y, x))"
haftmann@19281
  30
 swapp :: "'a * 'b \<Rightarrow> 'c * 'd \<Rightarrow> ('a * 'c) * ('b * 'd)"
haftmann@19281
  31
 "swapp = (\<lambda>(x, y) (z, w). ((x, z), (y, w)))"
haftmann@19281
  32
 appl :: "('a \<Rightarrow> 'b) * 'a \<Rightarrow> 'b"
haftmann@19281
  33
 "appl p = (let (f, x) = p in f x)"
haftmann@19281
  34
haftmann@20187
  35
subsection {* integers *}
haftmann@20187
  36
haftmann@19281
  37
definition
haftmann@19281
  38
 k :: "int"
haftmann@20351
  39
 "k = -42"
haftmann@19281
  40
haftmann@19281
  41
consts
haftmann@19281
  42
 fac :: "int => int"
haftmann@19281
  43
haftmann@19281
  44
recdef fac "measure nat"
haftmann@19281
  45
 "fac j = (if j <= 0 then 1 else j * (fac (j - 1)))"
haftmann@19281
  46
haftmann@19281
  47
subsection {* sums *}
haftmann@19281
  48
haftmann@19281
  49
subsection {* options *}
haftmann@19281
  50
haftmann@19281
  51
subsection {* lists *}
haftmann@19281
  52
haftmann@19281
  53
definition
haftmann@19281
  54
 ps :: "nat list"
haftmann@19281
  55
 "ps = [2, 3, 5, 7, 11]"
haftmann@19281
  56
 qs :: "nat list"
haftmann@19281
  57
 "qs == rev ps"
haftmann@19281
  58
haftmann@19281
  59
subsection {* mutual datatypes *}
haftmann@19281
  60
haftmann@19281
  61
datatype mut1 = Tip | Top mut2
haftmann@19281
  62
 and mut2 = Tip | Top mut1
haftmann@19281
  63
haftmann@19281
  64
consts
haftmann@19281
  65
 mut1 :: "mut1 \<Rightarrow> mut1"
haftmann@19281
  66
 mut2 :: "mut2 \<Rightarrow> mut2"
haftmann@19281
  67
haftmann@19281
  68
primrec
haftmann@19281
  69
 "mut1 mut1.Tip = mut1.Tip"
haftmann@19281
  70
 "mut1 (mut1.Top x) = mut1.Top (mut2 x)"
haftmann@19281
  71
 "mut2 mut2.Tip = mut2.Tip"
haftmann@19281
  72
 "mut2 (mut2.Top x) = mut2.Top (mut1 x)"
haftmann@19281
  73
haftmann@20351
  74
subsection {* records *}
haftmann@19281
  75
haftmann@19281
  76
subsection {* equalities *}
haftmann@19281
  77
haftmann@19789
  78
subsection {* heavy usage of names *}
haftmann@19281
  79
haftmann@19281
  80
definition
haftmann@19281
  81
 f :: nat
haftmann@19281
  82
 "f = 2"
haftmann@19281
  83
 g :: nat
haftmann@19281
  84
 "g = f"
haftmann@19281
  85
 h :: nat
haftmann@19281
  86
 "h = g"
haftmann@19281
  87
haftmann@20383
  88
code_constname
haftmann@20383
  89
 f "Mymod.f"
haftmann@20383
  90
 g "Mymod.A.f"
haftmann@20383
  91
 h "Mymod.A.B.f"
haftmann@19281
  92
haftmann@20453
  93
code_gen xor
haftmann@20453
  94
code_gen one "0::nat" "1::nat"
haftmann@20453
  95
code_gen "0::int" "1::int" n fac
haftmann@20453
  96
 (SML) (Haskell)
haftmann@20453
  97
code_gen
haftmann@20351
  98
 "op + :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  99
 "op - :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  100
 "op * :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  101
 "op < :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  102
 "op <= :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@20453
  103
code_gen
haftmann@20351
  104
 Pair fst snd Let split swap swapp appl
haftmann@20453
  105
code_gen
haftmann@20351
  106
 k
haftmann@20351
  107
 "op + :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20351
  108
 "op - :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20351
  109
 "op * :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20351
  110
 "op < :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  111
 "op <= :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  112
 fac
haftmann@20351
  113
 "op div :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20351
  114
 "op mod :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int" 
haftmann@20453
  115
 (SML) (Haskell)
haftmann@20453
  116
code_gen
haftmann@20351
  117
 Inl Inr
haftmann@20453
  118
code_gen
haftmann@20351
  119
 None Some
haftmann@20453
  120
code_gen
haftmann@20351
  121
 hd tl "op @" ps qs
haftmann@20453
  122
code_gen
haftmann@20351
  123
 mut1 mut2
haftmann@20453
  124
code_gen
haftmann@20351
  125
 "op @" filter concat foldl foldr hd tl
haftmann@20351
  126
 last butlast list_all2
haftmann@20351
  127
 map 
haftmann@20351
  128
 nth 
haftmann@20351
  129
 list_update
haftmann@20351
  130
 take
haftmann@20351
  131
 drop
haftmann@20351
  132
 takeWhile
haftmann@20351
  133
 dropWhile
haftmann@20351
  134
 rev
haftmann@20351
  135
 zip
haftmann@20351
  136
 upt
haftmann@20351
  137
 remdups
haftmann@20351
  138
 remove1
haftmann@20351
  139
 null
haftmann@20351
  140
 "distinct"
haftmann@20351
  141
 replicate
haftmann@20351
  142
 rotate1
haftmann@20351
  143
 rotate
haftmann@20351
  144
 splice
haftmann@20453
  145
 (SML) (Haskell)
haftmann@20453
  146
code_gen
haftmann@20351
  147
 foo1 foo3
haftmann@20453
  148
code_gen
haftmann@20351
  149
 "op = :: bool \<Rightarrow> bool \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  150
 "op = :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  151
 "op = :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  152
 "op = :: 'a * 'b \<Rightarrow> 'a * 'b \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  153
 "op = :: 'a + 'b \<Rightarrow> 'a + 'b \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  154
 "op = :: 'a option \<Rightarrow> 'a option \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  155
 "op = :: 'a list \<Rightarrow> 'a list \<Rightarrow> bool"
haftmann@20383
  156
 "op = :: point \<Rightarrow> point \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  157
 "op = :: mut1 \<Rightarrow> mut1 \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  158
 "op = :: mut2 \<Rightarrow> mut2 \<Rightarrow> bool"
haftmann@20453
  159
code_gen
haftmann@20351
  160
 f g h
haftmann@19281
  161
haftmann@20453
  162
code_gen (SML -)
haftmann@19281
  163
haftmann@19281
  164
end