src/HOL/hologic.ML
author wenzelm
Wed Oct 17 18:51:03 2001 +0200 (2001-10-17)
changeset 11818 9eab353e810b
parent 11683 f2268239b93f
child 12338 de0f4a63baa5
permissions -rw-r--r--
added mk_UNIV;
clasohm@923
   1
(* Title:   HOL/hologic.ML
clasohm@923
   2
  ID:     $Id$
clasohm@923
   3
  Author:   Lawrence C Paulson and Markus Wenzel
clasohm@923
   4
clasohm@923
   5
Abstract syntax operations for HOL.
clasohm@923
   6
*)
clasohm@923
   7
clasohm@923
   8
signature HOLOGIC =
clasohm@923
   9
sig
clasohm@923
  10
 val termC: class
clasohm@923
  11
 val termS: sort
wenzelm@8100
  12
 val termT: typ
wenzelm@8275
  13
 val boolN: string
clasohm@923
  14
 val boolT: typ
paulson@7073
  15
 val false_const: term
paulson@7073
  16
 val true_const: term
wenzelm@9856
  17
 val not_const: term
clasohm@923
  18
 val mk_setT: typ -> typ
clasohm@923
  19
 val dest_setT: typ -> typ
clasohm@923
  20
 val mk_Trueprop: term -> term
clasohm@923
  21
 val dest_Trueprop: term -> term
clasohm@923
  22
 val conj: term
clasohm@923
  23
 val disj: term
clasohm@923
  24
 val imp: term
wenzelm@8429
  25
 val Not: term
wenzelm@7690
  26
 val mk_conj: term * term -> term
wenzelm@7690
  27
 val mk_disj: term * term -> term
wenzelm@7690
  28
 val mk_imp: term * term -> term
wenzelm@4571
  29
 val dest_imp: term -> term * term
wenzelm@8302
  30
 val dest_conj: term -> term list
wenzelm@11683
  31
 val dest_concls: term -> term list
clasohm@923
  32
 val eq_const: typ -> term
clasohm@923
  33
 val all_const: typ -> term
clasohm@923
  34
 val exists_const: typ -> term
clasohm@923
  35
 val Collect_const: typ -> term
clasohm@923
  36
 val mk_eq: term * term -> term
paulson@6031
  37
 val dest_eq: term -> term * term
clasohm@923
  38
 val mk_all: string * typ * term -> term
clasohm@923
  39
 val mk_exists: string * typ * term -> term
clasohm@923
  40
 val mk_Collect: string * typ * term -> term
clasohm@923
  41
 val mk_mem: term * term -> term
wenzelm@6380
  42
 val dest_mem: term -> term * term
wenzelm@11818
  43
 val mk_UNIV: typ -> term
wenzelm@2510
  44
 val mk_binop: string -> term * term -> term
wenzelm@2510
  45
 val mk_binrel: string -> term * term -> term
wenzelm@2510
  46
 val dest_bin: string -> typ -> term -> term * term
wenzelm@4571
  47
 val unitT: typ
wenzelm@9362
  48
 val is_unitT: typ -> bool
wenzelm@4571
  49
 val unit: term
wenzelm@4571
  50
 val is_unit: term -> bool
wenzelm@4571
  51
 val mk_prodT: typ * typ -> typ
wenzelm@4571
  52
 val dest_prodT: typ -> typ * typ
wenzelm@4571
  53
 val mk_prod: term * term -> term
wenzelm@4571
  54
 val dest_prod: term -> term * term
wenzelm@4571
  55
 val mk_fst: term -> term
wenzelm@4571
  56
 val mk_snd: term -> term
berghofe@5096
  57
 val prodT_factors: typ -> typ list
berghofe@5096
  58
 val split_const: typ * typ * typ -> term
berghofe@5096
  59
 val mk_tuple: typ -> term list -> term
wenzelm@5207
  60
 val natT: typ
wenzelm@5207
  61
 val zero: term
wenzelm@5207
  62
 val is_zero: term -> bool
wenzelm@5207
  63
 val mk_Suc: term -> term
wenzelm@5207
  64
 val dest_Suc: term -> term
wenzelm@5207
  65
 val mk_nat: int -> term
wenzelm@5207
  66
 val dest_nat: term -> int
paulson@7073
  67
 val intT: typ
paulson@7163
  68
 val realT: typ
paulson@7073
  69
 val binT: typ
paulson@7073
  70
 val pls_const: term
paulson@7073
  71
 val min_const: term
paulson@7073
  72
 val bit_const: term
paulson@8768
  73
 val number_of_const: typ -> term
nipkow@7548
  74
 val int_of: int list -> int
nipkow@7548
  75
 val dest_binum: term -> int
nipkow@10693
  76
 val mk_bin  : int -> term
clasohm@923
  77
end;
clasohm@923
  78
wenzelm@2510
  79
clasohm@923
  80
structure HOLogic: HOLOGIC =
clasohm@923
  81
struct
clasohm@923
  82
wenzelm@2510
  83
(* basics *)
clasohm@923
  84
clasohm@923
  85
val termC: class = "term";
clasohm@923
  86
val termS: sort = [termC];
wenzelm@8100
  87
val termT = TypeInfer.anyT termS;
clasohm@923
  88
clasohm@923
  89
wenzelm@2510
  90
(* bool and set *)
clasohm@923
  91
wenzelm@8275
  92
val boolN = "bool";
wenzelm@8275
  93
val boolT = Type (boolN, []);
clasohm@923
  94
wenzelm@9856
  95
val true_const = Const ("True", boolT);
wenzelm@9856
  96
val false_const = Const ("False", boolT);
wenzelm@9856
  97
val not_const = Const ("Not", boolT --> boolT);
paulson@7073
  98
clasohm@923
  99
fun mk_setT T = Type ("set", [T]);
clasohm@923
  100
clasohm@923
  101
fun dest_setT (Type ("set", [T])) = T
wenzelm@3794
  102
 | dest_setT T = raise TYPE ("dest_setT: set type expected", [T], []);
clasohm@923
  103
wenzelm@8275
  104
paulson@7073
  105
(* logic *)
clasohm@923
  106
clasohm@923
  107
val Trueprop = Const ("Trueprop", boolT --> propT);
clasohm@923
  108
clasohm@923
  109
fun mk_Trueprop P = Trueprop $ P;
clasohm@923
  110
clasohm@923
  111
fun dest_Trueprop (Const ("Trueprop", _) $ P) = P
wenzelm@3794
  112
 | dest_Trueprop t = raise TERM ("dest_Trueprop", [t]);
clasohm@923
  113
clasohm@923
  114
clasohm@923
  115
val conj = Const ("op &", [boolT, boolT] ---> boolT)
clasohm@923
  116
and disj = Const ("op |", [boolT, boolT] ---> boolT)
wenzelm@8429
  117
and imp = Const ("op -->", [boolT, boolT] ---> boolT)
wenzelm@8429
  118
and Not = Const ("Not", boolT --> boolT);
clasohm@923
  119
wenzelm@7690
  120
fun mk_conj (t1, t2) = conj $ t1 $ t2
wenzelm@7690
  121
and mk_disj (t1, t2) = disj $ t1 $ t2
wenzelm@7690
  122
and mk_imp (t1, t2) = imp $ t1 $ t2;
wenzelm@7690
  123
paulson@4466
  124
fun dest_imp (Const("op -->",_) $ A $ B) = (A, B)
paulson@4466
  125
 | dest_imp t = raise TERM ("dest_imp", [t]);
paulson@4466
  126
wenzelm@8302
  127
fun dest_conj (Const ("op &", _) $ t $ t') = t :: dest_conj t'
wenzelm@8302
  128
 | dest_conj t = [t];
wenzelm@8302
  129
wenzelm@11683
  130
fun imp_concl_of t = imp_concl_of (#2 (dest_imp t)) handle TERM _ => t;
wenzelm@11683
  131
val dest_concls = map imp_concl_of o dest_conj o dest_Trueprop;
wenzelm@11683
  132
clasohm@923
  133
fun eq_const T = Const ("op =", [T, T] ---> boolT);
clasohm@923
  134
fun mk_eq (t, u) = eq_const (fastype_of t) $ t $ u;
clasohm@923
  135
paulson@6031
  136
fun dest_eq (Const ("op =", _) $ lhs $ rhs) = (lhs, rhs)
paulson@6031
  137
 | dest_eq t = raise TERM ("dest_eq", [t])
paulson@6031
  138
clasohm@923
  139
fun all_const T = Const ("All", [T --> boolT] ---> boolT);
clasohm@923
  140
fun mk_all (x, T, P) = all_const T $ absfree (x, T, P);
clasohm@923
  141
clasohm@923
  142
fun exists_const T = Const ("Ex", [T --> boolT] ---> boolT);
clasohm@923
  143
fun mk_exists (x, T, P) = exists_const T $ absfree (x, T, P);
clasohm@923
  144
clasohm@923
  145
fun Collect_const T = Const ("Collect", [T --> boolT] ---> mk_setT T);
clasohm@923
  146
fun mk_Collect (a, T, t) = Collect_const T $ absfree (a, T, t);
clasohm@923
  147
clasohm@923
  148
fun mk_mem (x, A) =
clasohm@923
  149
 let val setT = fastype_of A in
clasohm@923
  150
  Const ("op :", [dest_setT setT, setT] ---> boolT) $ x $ A
clasohm@923
  151
 end;
clasohm@923
  152
wenzelm@6380
  153
fun dest_mem (Const ("op :", _) $ x $ A) = (x, A)
wenzelm@6380
  154
 | dest_mem t = raise TERM ("dest_mem", [t]);
wenzelm@6380
  155
wenzelm@11818
  156
fun mk_UNIV T = Const ("UNIV", mk_setT T);
wenzelm@11818
  157
clasohm@923
  158
wenzelm@2510
  159
(* binary oprations and relations *)
wenzelm@2510
  160
wenzelm@2510
  161
fun mk_binop c (t, u) =
wenzelm@2510
  162
 let val T = fastype_of t in
wenzelm@2510
  163
  Const (c, [T, T] ---> T) $ t $ u
wenzelm@2510
  164
 end;
wenzelm@2510
  165
wenzelm@2510
  166
fun mk_binrel c (t, u) =
wenzelm@2510
  167
 let val T = fastype_of t in
wenzelm@2510
  168
  Const (c, [T, T] ---> boolT) $ t $ u
wenzelm@2510
  169
 end;
wenzelm@2510
  170
wenzelm@2510
  171
fun dest_bin c T (tm as Const (c', Type ("fun", [T', _])) $ t $ u) =
wenzelm@2510
  172
   if c = c' andalso T = T' then (t, u)
wenzelm@3794
  173
   else raise TERM ("dest_bin " ^ c, [tm])
wenzelm@3794
  174
 | dest_bin c _ tm = raise TERM ("dest_bin " ^ c, [tm]);
wenzelm@2510
  175
wenzelm@2510
  176
wenzelm@4571
  177
(* unit *)
wenzelm@4571
  178
wenzelm@11604
  179
val unitT = Type ("Product_Type.unit", []);
wenzelm@4571
  180
wenzelm@11604
  181
fun is_unitT (Type ("Product_Type.unit", [])) = true
wenzelm@9362
  182
 | is_unitT _ = false;
wenzelm@9362
  183
wenzelm@11604
  184
val unit = Const ("Product_Type.Unity", unitT);
wenzelm@4571
  185
wenzelm@11604
  186
fun is_unit (Const ("Product_Type.Unity", _)) = true
wenzelm@4571
  187
 | is_unit _ = false;
wenzelm@4571
  188
wenzelm@4571
  189
wenzelm@4571
  190
(* prod *)
wenzelm@4571
  191
wenzelm@4571
  192
fun mk_prodT (T1, T2) = Type ("*", [T1, T2]);
wenzelm@4571
  193
wenzelm@4571
  194
fun dest_prodT (Type ("*", [T1, T2])) = (T1, T2)
wenzelm@4571
  195
 | dest_prodT T = raise TYPE ("dest_prodT", [T], []);
wenzelm@4571
  196
wenzelm@4571
  197
fun mk_prod (t1, t2) =
wenzelm@4571
  198
 let val T1 = fastype_of t1 and T2 = fastype_of t2 in
wenzelm@4571
  199
  Const ("Pair", [T1, T2] ---> mk_prodT (T1, T2)) $ t1 $ t2
wenzelm@4571
  200
 end;
wenzelm@4571
  201
wenzelm@4571
  202
fun dest_prod (Const ("Pair", _) $ t1 $ t2) = (t1, t2)
wenzelm@4571
  203
 | dest_prod t = raise TERM ("dest_prod", [t]);
wenzelm@4571
  204
wenzelm@4571
  205
fun mk_fst p =
wenzelm@4571
  206
 let val pT = fastype_of p in
wenzelm@4571
  207
  Const ("fst", pT --> fst (dest_prodT pT)) $ p
wenzelm@4571
  208
 end;
wenzelm@4571
  209
wenzelm@4571
  210
fun mk_snd p =
wenzelm@4571
  211
 let val pT = fastype_of p in
wenzelm@4571
  212
  Const ("snd", pT --> snd (dest_prodT pT)) $ p
wenzelm@4571
  213
 end;
wenzelm@4571
  214
berghofe@5096
  215
(*Maps the type T1 * ... * Tn to [T1, ..., Tn], however nested*)
berghofe@5096
  216
fun prodT_factors (Type ("*", [T1, T2])) = prodT_factors T1 @ prodT_factors T2
berghofe@5096
  217
 | prodT_factors T = [T];
berghofe@5096
  218
berghofe@5096
  219
fun split_const (Ta, Tb, Tc) = 
berghofe@5096
  220
  Const ("split", [[Ta, Tb] ---> Tc, mk_prodT (Ta, Tb)] ---> Tc);
berghofe@5096
  221
berghofe@5096
  222
(*Makes a nested tuple from a list, following the product type structure*)
berghofe@5096
  223
fun mk_tuple (Type ("*", [T1, T2])) tms = 
berghofe@5096
  224
    mk_prod (mk_tuple T1 tms, 
berghofe@5096
  225
         mk_tuple T2 (drop (length (prodT_factors T1), tms)))
berghofe@5096
  226
 | mk_tuple T (t::_) = t;
wenzelm@4571
  227
wenzelm@5207
  228
wenzelm@5207
  229
wenzelm@9362
  230
(* proper tuples *)
wenzelm@9362
  231
wenzelm@9362
  232
local (*currently unused*)
wenzelm@9362
  233
wenzelm@9362
  234
fun mk_tupleT Ts = foldr mk_prodT (Ts, unitT);
wenzelm@9362
  235
wenzelm@11604
  236
fun dest_tupleT (Type ("Product_Type.unit", [])) = []
wenzelm@9362
  237
 | dest_tupleT (Type ("*", [T, U])) = T :: dest_tupleT U
wenzelm@9362
  238
 | dest_tupleT T = raise TYPE ("dest_tupleT", [T], []);
wenzelm@9362
  239
wenzelm@9362
  240
fun mk_tuple ts = foldr mk_prod (ts, unit);
wenzelm@9362
  241
wenzelm@11604
  242
fun dest_tuple (Const ("Product_Type.Unity", _)) = []
wenzelm@9362
  243
 | dest_tuple (Const ("Pair", _) $ t $ u) = t :: dest_tuple u
wenzelm@9362
  244
 | dest_tuple t = raise TERM ("dest_tuple", [t]);
wenzelm@9362
  245
wenzelm@9362
  246
in val _ = unit end;
wenzelm@9362
  247
wenzelm@9362
  248
wenzelm@5207
  249
(* nat *)
wenzelm@5207
  250
wenzelm@5207
  251
val natT = Type ("nat", []);
wenzelm@5207
  252
wenzelm@5207
  253
val zero = Const ("0", natT);
wenzelm@5207
  254
wenzelm@5207
  255
fun is_zero (Const ("0", _)) = true
wenzelm@5207
  256
 | is_zero _ = false;
wenzelm@5207
  257
wenzelm@5207
  258
fun mk_Suc t = Const ("Suc", natT --> natT) $ t;
wenzelm@5207
  259
wenzelm@5207
  260
fun dest_Suc (Const ("Suc", _) $ t) = t
wenzelm@5207
  261
 | dest_Suc t = raise TERM ("dest_Suc", [t]);
wenzelm@5207
  262
wenzelm@5207
  263
fun mk_nat 0 = zero
wenzelm@5207
  264
 | mk_nat n = mk_Suc (mk_nat (n - 1));
wenzelm@5207
  265
wenzelm@5207
  266
fun dest_nat (Const ("0", _)) = 0
wenzelm@5207
  267
 | dest_nat (Const ("Suc", _) $ t) = dest_nat t + 1
wenzelm@5207
  268
 | dest_nat t = raise TERM ("dest_nat", [t]);
wenzelm@5207
  269
wenzelm@5207
  270
paulson@7073
  271
val intT = Type ("IntDef.int", []);
paulson@7073
  272
paulson@7163
  273
val realT = Type("RealDef.real",[]);
paulson@7163
  274
paulson@7073
  275
paulson@7073
  276
(* binary numerals *)
paulson@7073
  277
paulson@7073
  278
val binT = Type ("Numeral.bin", []);
paulson@7073
  279
paulson@7073
  280
val pls_const = Const ("Numeral.bin.Pls", binT)
paulson@7073
  281
and min_const = Const ("Numeral.bin.Min", binT)
paulson@8768
  282
and bit_const = Const ("Numeral.bin.Bit", [binT, boolT] ---> binT);
paulson@8768
  283
paulson@8768
  284
fun number_of_const T = Const ("Numeral.number_of", binT --> T);
paulson@8739
  285
paulson@7073
  286
nipkow@7548
  287
fun int_of [] = 0
nipkow@7548
  288
 | int_of (b :: bs) = b + 2 * int_of bs;
nipkow@7548
  289
nipkow@7548
  290
fun dest_bit (Const ("False", _)) = 0
nipkow@7548
  291
 | dest_bit (Const ("True", _)) = 1
nipkow@7548
  292
 | dest_bit t = raise TERM("dest_bit", [t]);
nipkow@7548
  293
nipkow@7548
  294
fun bin_of (Const ("Numeral.bin.Pls", _)) = []
nipkow@7548
  295
 | bin_of (Const ("Numeral.bin.Min", _)) = [~1]
nipkow@7548
  296
 | bin_of (Const ("Numeral.bin.Bit", _) $ bs $ b) = dest_bit b :: bin_of bs
nipkow@7548
  297
 | bin_of t = raise TERM("bin_of", [t]);
nipkow@7548
  298
nipkow@7548
  299
val dest_binum = int_of o bin_of;
nipkow@7548
  300
nipkow@10693
  301
fun mk_bit 0 = false_const
nipkow@10693
  302
 | mk_bit 1 = true_const
nipkow@10693
  303
 | mk_bit _ = sys_error "mk_bit";
nipkow@10693
  304
nipkow@10693
  305
fun mk_bin n =
nipkow@10693
  306
 let
nipkow@10693
  307
  fun bin_of 0 = []
nipkow@10693
  308
   | bin_of ~1 = [~1]
nipkow@10693
  309
   | bin_of n = (n mod 2) :: bin_of (n div 2);
nipkow@10693
  310
nipkow@10693
  311
  fun term_of []  = pls_const
nipkow@10693
  312
   | term_of [~1] = min_const
nipkow@10693
  313
   | term_of (b :: bs) = bit_const $ term_of bs $ mk_bit b;
nipkow@10693
  314
  in term_of (bin_of n) end;
nipkow@10693
  315
clasohm@923
  316
end;