src/Pure/Tools/codegen_func.ML
author haftmann
Tue Mar 20 08:27:20 2007 +0100 (2007-03-20)
changeset 22475 bd3378255cc8
parent 22462 2a93fb199302
child 22484 25dfebd7b4c8
permissions -rw-r--r--
adjusted definition of defining equation
haftmann@22023
   1
(* Title:   Pure/Tools/codegen_func.ML
haftmann@22023
   2
  ID:     $Id$
haftmann@22023
   3
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@22023
   4
haftmann@22185
   5
Basic handling of defining equations ("func"s) for code generator framework.
haftmann@22023
   6
*)
haftmann@22023
   7
haftmann@22023
   8
signature CODEGEN_FUNC =
haftmann@22023
   9
sig
haftmann@22185
  10
 val assert_rew: thm -> thm
haftmann@22033
  11
 val mk_rew: thm -> thm list
haftmann@22185
  12
 val assert_func: thm -> thm
haftmann@22033
  13
 val mk_func: thm -> (CodegenConsts.const * thm) list
haftmann@22185
  14
 val mk_head: thm -> CodegenConsts.const * thm
haftmann@22033
  15
 val dest_func: thm -> (string * typ) * term list
haftmann@22033
  16
 val typ_func: thm -> typ
haftmann@22185
  17
haftmann@22197
  18
 val inst_thm: sort Vartab.table -> thm -> thm
haftmann@22033
  19
 val expand_eta: int -> thm -> thm
haftmann@22033
  20
 val rewrite_func: thm list -> thm -> thm
haftmann@22211
  21
 val norm_args: thm list -> thm list 
haftmann@22211
  22
 val norm_varnames: (string -> string) -> (string -> string) -> thm list -> thm list 
haftmann@22023
  23
end;
haftmann@22023
  24
haftmann@22023
  25
structure CodegenFunc : CODEGEN_FUNC =
haftmann@22023
  26
struct
haftmann@22023
  27
haftmann@22033
  28
fun lift_thm_thy f thm = f (Thm.theory_of_thm thm) thm;
haftmann@22033
  29
haftmann@22033
  30
fun bad_thm msg thm =
haftmann@22033
  31
 error (msg ^ ": " ^ string_of_thm thm);
haftmann@22033
  32
haftmann@22033
  33
haftmann@22033
  34
(* making rewrite theorems *)
haftmann@22033
  35
haftmann@22185
  36
fun assert_rew thm =
haftmann@22033
  37
 let
haftmann@22033
  38
  val thy = Thm.theory_of_thm thm;
haftmann@22033
  39
  val (lhs, rhs) = (Logic.dest_equals o Thm.prop_of) thm;
haftmann@22033
  40
  fun vars_of t = fold_aterms
haftmann@22033
  41
   (fn Var (v, _) => insert (op =) v
haftmann@22033
  42
    | Free _ => bad_thm "Illegal free variable in rewrite theorem" thm
haftmann@22033
  43
    | _ => I) t [];
haftmann@22033
  44
  fun tvars_of t = fold_term_types
haftmann@22033
  45
   (fn _ => fold_atyps (fn TVar (v, _) => insert (op =) v
haftmann@22033
  46
             | TFree _ => bad_thm "Illegal free type variable in rewrite theorem" thm)) t [];
haftmann@22033
  47
  val lhs_vs = vars_of lhs;
haftmann@22033
  48
  val rhs_vs = vars_of rhs;
haftmann@22033
  49
  val lhs_tvs = tvars_of lhs;
haftmann@22033
  50
  val rhs_tvs = tvars_of lhs;
haftmann@22033
  51
  val _ = if null (subtract (op =) lhs_vs rhs_vs)
haftmann@22033
  52
   then ()
haftmann@22033
  53
   else bad_thm "Free variables on right hand side of rewrite theorems" thm
haftmann@22033
  54
  val _ = if null (subtract (op =) lhs_tvs rhs_tvs)
haftmann@22033
  55
   then ()
haftmann@22033
  56
   else bad_thm "Free type variables on right hand side of rewrite theorems" thm
haftmann@22033
  57
 in thm end;
haftmann@22033
  58
haftmann@22033
  59
fun mk_rew thm =
haftmann@22023
  60
 let
haftmann@22033
  61
  val thy = Thm.theory_of_thm thm;
haftmann@22033
  62
  val thms = (#mk o #mk_rews o snd o MetaSimplifier.rep_ss o Simplifier.simpset_of) thy thm;
haftmann@22033
  63
 in
haftmann@22185
  64
  map assert_rew thms
haftmann@22033
  65
 end;
haftmann@22033
  66
haftmann@22033
  67
haftmann@22197
  68
(* making defining equations *)
haftmann@22033
  69
haftmann@22033
  70
val typ_func = lift_thm_thy (fn thy => snd o dest_Const o fst o strip_comb
haftmann@22033
  71
 o fst o Logic.dest_equals o ObjectLogic.drop_judgment thy o Drule.plain_prop_of);
haftmann@22033
  72
haftmann@22033
  73
val dest_func = lift_thm_thy (fn thy => apfst dest_Const o strip_comb
haftmann@22033
  74
 o fst o Logic.dest_equals o ObjectLogic.drop_judgment thy o Drule.plain_prop_of
haftmann@22033
  75
 o Drule.fconv_rule Drule.beta_eta_conversion);
haftmann@22033
  76
haftmann@22033
  77
val mk_head = lift_thm_thy (fn thy => fn thm =>
haftmann@22033
  78
 ((CodegenConsts.norm_of_typ thy o fst o dest_func) thm, thm));
haftmann@22023
  79
haftmann@22185
  80
fun assert_func thm = case try dest_func thm
haftmann@22033
  81
 of SOME (c_ty as (c, ty), args) =>
haftmann@22033
  82
   let
haftmann@22033
  83
    val thy = Thm.theory_of_thm thm;
haftmann@22033
  84
    val _ =
haftmann@22033
  85
     if has_duplicates (op =)
haftmann@22033
  86
      ((fold o fold_aterms) (fn Var (v, _) => cons v
haftmann@22033
  87
       | _ => I
haftmann@22033
  88
      ) args [])
haftmann@22197
  89
     then bad_thm "Repeated variables on left hand side of defining equation" thm
haftmann@22033
  90
     else ()
haftmann@22462
  91
    fun check _ (Abs _) = bad_thm
haftmann@22462
  92
       "Abstraction on left hand side of defining equation" thm
haftmann@22475
  93
     | check 0 (Var _) = ()
haftmann@22475
  94
     | check _ (Var _) = bad_thm
haftmann@22462
  95
       "Variable with application on left hand side of defining equation" thm
haftmann@22475
  96
     | check n (t1 $ t2) = (check (n+1) t1; check 0 t2)
haftmann@22475
  97
     | check n (Const (_, ty)) = if n <> (length o fst o strip_type) ty
haftmann@22475
  98
       then bad_thm
haftmann@22475
  99
        ("Partially applied constant on left hand side of defining equation") thm
haftmann@22475
  100
       else ();
haftmann@22475
  101
    val _ = map (check 0) args;
haftmann@22185
  102
   in thm end
haftmann@22197
  103
 | NONE => bad_thm "Not a defining equation" thm;
haftmann@22023
  104
haftmann@22185
  105
val mk_func = map (mk_head o assert_func) o mk_rew;
haftmann@22033
  106
haftmann@22033
  107
haftmann@22033
  108
(* utilities *)
haftmann@22033
  109
haftmann@22197
  110
fun inst_thm tvars' thm =
haftmann@22197
  111
 let
haftmann@22197
  112
  val thy = Thm.theory_of_thm thm;
haftmann@22197
  113
  val tvars = (Term.add_tvars o Thm.prop_of) thm [];
haftmann@22197
  114
  fun mk_inst (tvar as (v, _)) = case Vartab.lookup tvars' v
haftmann@22197
  115
   of SOME sort => SOME (pairself (Thm.ctyp_of thy o TVar) (tvar, (v, sort)))
haftmann@22197
  116
   | NONE => NONE;
haftmann@22197
  117
  val insts = map_filter mk_inst tvars;
haftmann@22197
  118
 in Thm.instantiate (insts, []) thm end;
haftmann@22197
  119
haftmann@22033
  120
fun expand_eta k thm =
haftmann@22033
  121
 let
haftmann@22033
  122
  val thy = Thm.theory_of_thm thm;
haftmann@22023
  123
  val (lhs, rhs) = (Logic.dest_equals o Drule.plain_prop_of) thm;
haftmann@22023
  124
  val (head, args) = strip_comb lhs;
haftmann@22023
  125
  val l = if k = ~1
haftmann@22023
  126
   then (length o fst o strip_abs) rhs
haftmann@22023
  127
   else Int.max (0, k - length args);
haftmann@22023
  128
  val used = Name.make_context (map (fst o fst) (Term.add_vars lhs []));
haftmann@22023
  129
  fun get_name _ 0 used = ([], used)
haftmann@22023
  130
   | get_name (Abs (v, ty, t)) k used =
haftmann@22023
  131
     used
haftmann@22033
  132
     |> Name.variants [v]
haftmann@22023
  133
     ||>> get_name t (k - 1)
haftmann@22023
  134
     |>> (fn ([v'], vs') => (v', ty) :: vs')
haftmann@22023
  135
   | get_name t k used = 
haftmann@22023
  136
     let
haftmann@22023
  137
      val (tys, _) = (strip_type o fastype_of) t
haftmann@22023
  138
     in case tys
haftmann@22023
  139
      of [] => raise TERM ("expand_eta", [t])
haftmann@22023
  140
      | ty :: _ =>
haftmann@22023
  141
        used
haftmann@22023
  142
        |> Name.variants [""]
haftmann@22023
  143
        |-> (fn [v] => get_name (t $ Var ((v, 0), ty)) (k - 1)
haftmann@22023
  144
        #>> (fn vs' => (v, ty) :: vs'))
haftmann@22023
  145
     end;
haftmann@22023
  146
  val (vs, _) = get_name rhs l used;
haftmann@22023
  147
  val vs_refl = map (fn (v, ty) => Thm.reflexive (Thm.cterm_of thy (Var ((v, 0), ty)))) vs;
haftmann@22023
  148
 in
haftmann@22023
  149
  fold (fn refl => fn thm => Thm.combination thm refl) vs_refl thm
haftmann@22023
  150
 end;
haftmann@22023
  151
haftmann@22033
  152
fun rewrite_func rewrites thm =
haftmann@22033
  153
 let
haftmann@22033
  154
  val rewrite = MetaSimplifier.rewrite false rewrites;
haftmann@22033
  155
  val (ct_eq, [ct_lhs, ct_rhs]) = (Drule.strip_comb o Thm.cprop_of) thm;
haftmann@22033
  156
  val Const ("==", _) = Thm.term_of ct_eq;
haftmann@22033
  157
  val (ct_f, ct_args) = Drule.strip_comb ct_lhs;
haftmann@22033
  158
  val rhs' = rewrite ct_rhs;
haftmann@22033
  159
  val args' = map rewrite ct_args;
haftmann@22033
  160
  val lhs' = Thm.symmetric (fold (fn th1 => fn th2 => Thm.combination th2 th1)
haftmann@22033
  161
   args' (Thm.reflexive ct_f));
haftmann@22197
  162
 in Thm.transitive (Thm.transitive lhs' thm) rhs' end;
haftmann@22033
  163
haftmann@22211
  164
fun norm_args thms =
haftmann@22211
  165
 let
haftmann@22211
  166
  val num_args_of = length o snd o strip_comb o fst o Logic.dest_equals;
haftmann@22211
  167
  val k = fold (curry Int.max o num_args_of o Drule.plain_prop_of) thms 0;
haftmann@22211
  168
 in
haftmann@22211
  169
  thms
haftmann@22211
  170
  |> map (expand_eta k)
haftmann@22211
  171
  |> map (Drule.fconv_rule Drule.beta_eta_conversion)
haftmann@22211
  172
 end;
haftmann@22211
  173
haftmann@22211
  174
fun canonical_tvars purify_tvar thm =
haftmann@22211
  175
 let
haftmann@22211
  176
  val ctyp = Thm.ctyp_of (Thm.theory_of_thm thm);
haftmann@22211
  177
  fun tvars_subst_for thm = (fold_types o fold_atyps)
haftmann@22211
  178
   (fn TVar (v_i as (v, _), sort) => let
haftmann@22211
  179
      val v' = purify_tvar v
haftmann@22211
  180
     in if v = v' then I
haftmann@22211
  181
     else insert (op =) (v_i, (v', sort)) end
haftmann@22211
  182
    | _ => I) (prop_of thm) [];
haftmann@22211
  183
  fun mk_inst (v_i, (v', sort)) (maxidx, acc) =
haftmann@22211
  184
   let
haftmann@22211
  185
    val ty = TVar (v_i, sort)
haftmann@22211
  186
   in
haftmann@22211
  187
    (maxidx + 1, (ctyp ty, ctyp (TVar ((v', maxidx), sort))) :: acc)
haftmann@22211
  188
   end;
haftmann@22211
  189
  val maxidx = Thm.maxidx_of thm + 1;
haftmann@22211
  190
  val (_, inst) = fold mk_inst (tvars_subst_for thm) (maxidx + 1, []);
haftmann@22211
  191
 in Thm.instantiate (inst, []) thm end;
haftmann@22211
  192
haftmann@22211
  193
fun canonical_vars purify_var thm =
haftmann@22211
  194
 let
haftmann@22211
  195
  val cterm = Thm.cterm_of (Thm.theory_of_thm thm);
haftmann@22211
  196
  fun vars_subst_for thm = fold_aterms
haftmann@22211
  197
   (fn Var (v_i as (v, _), ty) => let
haftmann@22211
  198
      val v' = purify_var v
haftmann@22211
  199
     in if v = v' then I
haftmann@22211
  200
     else insert (op =) (v_i, (v', ty)) end
haftmann@22211
  201
    | _ => I) (prop_of thm) [];
haftmann@22211
  202
  fun mk_inst (v_i as (v, i), (v', ty)) (maxidx, acc) =
haftmann@22211
  203
   let
haftmann@22211
  204
    val t = Var (v_i, ty)
haftmann@22211
  205
   in
haftmann@22211
  206
    (maxidx + 1, (cterm t, cterm (Var ((v', maxidx), ty))) :: acc)
haftmann@22211
  207
   end;
haftmann@22211
  208
  val maxidx = Thm.maxidx_of thm + 1;
haftmann@22211
  209
  val (_, inst) = fold mk_inst (vars_subst_for thm) (maxidx + 1, []);
haftmann@22211
  210
 in Thm.instantiate ([], inst) thm end;
haftmann@22211
  211
haftmann@22211
  212
fun canonical_absvars purify_var thm =
haftmann@22211
  213
 let
haftmann@22211
  214
  val t = Thm.prop_of thm;
haftmann@22211
  215
  val t' = Term.map_abs_vars purify_var t;
haftmann@22211
  216
 in Thm.rename_boundvars t t' thm end;
haftmann@22211
  217
haftmann@22211
  218
fun norm_varnames purify_tvar purify_var thms =
haftmann@22211
  219
 let
haftmann@22211
  220
  fun burrow_thms f [] = []
haftmann@22211
  221
   | burrow_thms f thms =
haftmann@22211
  222
     thms
haftmann@22211
  223
     |> Conjunction.intr_list
haftmann@22211
  224
     |> f
haftmann@22211
  225
     |> Conjunction.elim_list;
haftmann@22211
  226
 in
haftmann@22211
  227
  thms
haftmann@22211
  228
  |> burrow_thms (canonical_tvars purify_tvar)
haftmann@22211
  229
  |> map (canonical_vars purify_var)
haftmann@22211
  230
  |> map (canonical_absvars purify_var)
haftmann@22211
  231
  |> map Drule.zero_var_indexes
haftmann@22211
  232
 end;
haftmann@22211
  233
haftmann@22023
  234
end;