src/HOL/ex/Codegenerator.thy
author haftmann
Mon Nov 06 16:28:31 2006 +0100 (2006-11-06)
changeset 21191 c00161fbf990
parent 21155 95142d816793
child 21319 cf814e36f788
permissions -rw-r--r--
code generator module naming improved
haftmann@19281
   1
(* ID:     $Id$
haftmann@19281
   2
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@19281
   3
*)
haftmann@19281
   4
haftmann@20187
   5
header {* Test and Examples for code generator *}
haftmann@19281
   6
haftmann@19281
   7
theory Codegenerator
haftmann@21155
   8
imports Main Records
haftmann@19281
   9
begin
haftmann@19281
  10
haftmann@19281
  11
subsection {* booleans *}
haftmann@19281
  12
haftmann@19281
  13
definition
haftmann@19281
  14
 xor :: "bool \<Rightarrow> bool \<Rightarrow> bool"
haftmann@19281
  15
 "xor p q = ((p | q) & \<not> (p & q))"
haftmann@19281
  16
haftmann@19281
  17
subsection {* natural numbers *}
haftmann@19281
  18
haftmann@19281
  19
definition
haftmann@19281
  20
 n :: nat
haftmann@19281
  21
 "n = 42"
haftmann@19281
  22
haftmann@19281
  23
subsection {* pairs *}
haftmann@19281
  24
haftmann@19281
  25
definition
haftmann@19281
  26
 swap :: "'a * 'b \<Rightarrow> 'b * 'a"
haftmann@19281
  27
 "swap p = (let (x, y) = p in (y, x))"
haftmann@19281
  28
 appl :: "('a \<Rightarrow> 'b) * 'a \<Rightarrow> 'b"
haftmann@19281
  29
 "appl p = (let (f, x) = p in f x)"
haftmann@21092
  30
 snd_three :: "'a * 'b * 'c => 'b"
haftmann@21092
  31
 "snd_three a = id (\<lambda>(a, b, c). b) a"
haftmann@19281
  32
haftmann@20936
  33
lemma [code]:
haftmann@20936
  34
 "swap (x, y) = (y, x)"
haftmann@20936
  35
 unfolding swap_def Let_def by auto
haftmann@20936
  36
haftmann@20936
  37
lemma [code]:
haftmann@20936
  38
 "appl (f, x) = f x"
haftmann@20936
  39
 unfolding appl_def Let_def by auto
haftmann@20936
  40
haftmann@20187
  41
subsection {* integers *}
haftmann@20187
  42
haftmann@19281
  43
definition
haftmann@19281
  44
 k :: "int"
haftmann@20351
  45
 "k = -42"
haftmann@19281
  46
haftmann@20968
  47
function
haftmann@20968
  48
 fac :: "int => int" where
haftmann@20968
  49
 "fac j = (if j <= 0 then 1 else j * (fac (j - 1)))"
haftmann@20968
  50
 by pat_completeness auto
haftmann@20968
  51
termination by (auto_term "measure nat")
haftmann@19281
  52
haftmann@20968
  53
declare fac.simps [code]
haftmann@19281
  54
haftmann@19281
  55
subsection {* sums *}
haftmann@19281
  56
haftmann@19281
  57
subsection {* options *}
haftmann@19281
  58
haftmann@19281
  59
subsection {* lists *}
haftmann@19281
  60
haftmann@19281
  61
definition
haftmann@19281
  62
 ps :: "nat list"
haftmann@19281
  63
 "ps = [2, 3, 5, 7, 11]"
haftmann@19281
  64
 qs :: "nat list"
haftmann@19281
  65
 "qs == rev ps"
haftmann@19281
  66
haftmann@19281
  67
subsection {* mutual datatypes *}
haftmann@19281
  68
haftmann@19281
  69
datatype mut1 = Tip | Top mut2
haftmann@19281
  70
 and mut2 = Tip | Top mut1
haftmann@19281
  71
haftmann@19281
  72
consts
haftmann@19281
  73
 mut1 :: "mut1 \<Rightarrow> mut1"
haftmann@19281
  74
 mut2 :: "mut2 \<Rightarrow> mut2"
haftmann@19281
  75
haftmann@19281
  76
primrec
haftmann@19281
  77
 "mut1 mut1.Tip = mut1.Tip"
haftmann@19281
  78
 "mut1 (mut1.Top x) = mut1.Top (mut2 x)"
haftmann@19281
  79
 "mut2 mut2.Tip = mut2.Tip"
haftmann@19281
  80
 "mut2 (mut2.Top x) = mut2.Top (mut1 x)"
haftmann@19281
  81
haftmann@20351
  82
subsection {* records *}
haftmann@19281
  83
haftmann@19281
  84
subsection {* equalities *}
haftmann@19281
  85
haftmann@20702
  86
subsection {* strings *}
haftmann@20702
  87
haftmann@20702
  88
definition
haftmann@20702
  89
 "mystring = ''my home is my castle''"
haftmann@20702
  90
haftmann@20968
  91
subsection {* nested lets and such *}
haftmann@20968
  92
haftmann@20968
  93
definition
haftmann@20968
  94
 "abs_let x = (let (y, z) = x in (\<lambda>u. case u of () \<Rightarrow> (y + y)))"
haftmann@20968
  95
haftmann@20968
  96
definition
haftmann@20968
  97
 "nested_let x = (let (y, z) = x in let w = y z in w * w)"
haftmann@20968
  98
haftmann@20968
  99
definition
haftmann@20968
  100
 "case_let x = (let (y, z) = x in case y of () => z)"
haftmann@20968
  101
haftmann@21155
  102
definition
haftmann@21155
  103
 "base_case f = f list_case"
haftmann@21155
  104
haftmann@20702
  105
definition
haftmann@20702
  106
 "apply_tower = (\<lambda>x. x (\<lambda>x. x (\<lambda>x. x)))"
haftmann@20702
  107
haftmann@20702
  108
definition
haftmann@20702
  109
 "keywords fun datatype class instance funa classa =
haftmann@20702
  110
  Suc fun + datatype * class mod instance - funa - classa"
haftmann@20702
  111
haftmann@20702
  112
hide (open) const keywords
haftmann@20702
  113
haftmann@20702
  114
definition
haftmann@20702
  115
 "shadow keywords = keywords @ [Codegenerator.keywords 0 0 0 0 0 0]"
haftmann@20702
  116
haftmann@20713
  117
code_gen
haftmann@20713
  118
 xor
haftmann@20713
  119
code_gen
haftmann@20713
  120
 "0::nat" "1::nat"
haftmann@20702
  121
code_gen
haftmann@21092
  122
 Pair fst snd Let split swap snd_three
haftmann@20453
  123
code_gen
haftmann@20351
  124
 "op + :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  125
 "op - :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  126
 "op * :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> nat"
haftmann@20351
  127
 "op < :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@20351
  128
 "op <= :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@20453
  129
code_gen
haftmann@20597
  130
 appl
haftmann@20453
  131
code_gen
haftmann@20351
  132
 Inl Inr
haftmann@20453
  133
code_gen
haftmann@20351
  134
 None Some
haftmann@20453
  135
code_gen
haftmann@20351
  136
 hd tl "op @" ps qs
haftmann@20453
  137
code_gen
haftmann@20351
  138
 mut1 mut2
haftmann@20453
  139
code_gen
haftmann@20351
  140
 remove1
haftmann@20351
  141
 null
haftmann@20351
  142
 replicate
haftmann@20351
  143
 rotate1
haftmann@20351
  144
 rotate
haftmann@20351
  145
 splice
haftmann@20597
  146
code_gen
haftmann@20597
  147
 remdups
haftmann@20597
  148
 "distinct"
haftmann@21155
  149
 filter
haftmann@20453
  150
code_gen
haftmann@20351
  151
 foo1 foo3
haftmann@20453
  152
code_gen
haftmann@20936
  153
 mystring
haftmann@20936
  154
code_gen
haftmann@21155
  155
 apply_tower Codegenerator.keywords shadow base_case
haftmann@20968
  156
code_gen
haftmann@20968
  157
 abs_let nested_let case_let
haftmann@20936
  158
code_gen "0::int" "1::int"
haftmann@20936
  159
 (SML) (Haskell)
haftmann@20936
  160
code_gen n
haftmann@20936
  161
 (SML) (Haskell)
haftmann@20936
  162
code_gen fac
haftmann@20936
  163
 (SML) (Haskell)
haftmann@20936
  164
code_gen
haftmann@20936
  165
 k
haftmann@20936
  166
 "op + :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20936
  167
 "op - :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20936
  168
 "op * :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20936
  169
 "op < :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@20936
  170
 "op <= :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@20936
  171
 fac
haftmann@20936
  172
 "op div :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int"
haftmann@20936
  173
 "op mod :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> int" 
haftmann@20936
  174
 (SML) (Haskell)
haftmann@20936
  175
code_gen
haftmann@21046
  176
 "Code_Generator.eq :: bool \<Rightarrow> bool \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  177
 "Code_Generator.eq :: nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  178
 "Code_Generator.eq :: int \<Rightarrow> int \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  179
 "Code_Generator.eq :: ('a\<Colon>eq) * ('b\<Colon>eq) \<Rightarrow> 'a * 'b \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  180
 "Code_Generator.eq :: ('a\<Colon>eq) + ('b\<Colon>eq) \<Rightarrow> 'a + 'b \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  181
 "Code_Generator.eq :: ('a\<Colon>eq) option \<Rightarrow> 'a option \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  182
 "Code_Generator.eq :: ('a\<Colon>eq) list \<Rightarrow> 'a list \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  183
 "Code_Generator.eq :: mut1 \<Rightarrow> mut1 \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  184
 "Code_Generator.eq :: mut2 \<Rightarrow> mut2 \<Rightarrow> bool"
haftmann@21046
  185
 "Code_Generator.eq :: ('a\<Colon>eq) point_scheme \<Rightarrow> 'a point_scheme \<Rightarrow> bool"
haftmann@19281
  186
haftmann@21125
  187
code_gen (SML *)
haftmann@21080
  188
code_gen (Haskell -)
haftmann@19281
  189
haftmann@19281
  190
end