src/HOL/List.thy
changeset 14208 144f45277d5a
parent 14187 26dfcd0ac436
child 14247 cb32eb89bddd
   1.1 --- a/src/HOL/List.thy	Fri Sep 26 10:34:28 2003 +0200
   1.2 +++ b/src/HOL/List.thy	Fri Sep 26 10:34:57 2003 +0200
   1.3 @@ -282,16 +282,13 @@
   1.4 
   1.5 lemma Suc_length_conv:
   1.6 "(Suc n = length xs) = (\<exists>y ys. xs = y # ys \<and> length ys = n)"
   1.7 -apply (induct xs)
   1.8 - apply simp
   1.9 -apply simp
  1.10 +apply (induct xs, simp, simp)
  1.11 apply blast
  1.12 done
  1.13 
  1.14 lemma impossible_Cons [rule_format]: 
  1.15  "length xs <= length ys --> xs = x # ys = False"
  1.16 -apply (induct xs)
  1.17 -apply auto
  1.18 +apply (induct xs, auto)
  1.19 done
  1.20 
  1.21 
  1.22 @@ -319,12 +316,8 @@
  1.23  "!!ys. length xs = length ys \<or> length us = length vs
  1.24  ==> (xs@us = ys@vs) = (xs=ys \<and> us=vs)"
  1.25 apply (induct xs)
  1.26 - apply (case_tac ys)
  1.27 -apply simp
  1.28 - apply force
  1.29 -apply (case_tac ys)
  1.30 - apply force
  1.31 -apply simp
  1.32 + apply (case_tac ys, simp, force)
  1.33 +apply (case_tac ys, force, simp)
  1.34 done
  1.35 
  1.36 lemma same_append_eq [iff]: "(xs @ ys = xs @ zs) = (ys = zs)"
  1.37 @@ -486,12 +479,9 @@
  1.38 by (rules dest: map_injective injD intro: inj_onI)
  1.39 
  1.40 lemma inj_mapD: "inj (map f) ==> inj f"
  1.41 -apply (unfold inj_on_def)
  1.42 -apply clarify
  1.43 +apply (unfold inj_on_def, clarify)
  1.44 apply (erule_tac x = "[x]" in ballE)
  1.45 - apply (erule_tac x = "[y]" in ballE)
  1.46 -apply simp
  1.47 - apply blast
  1.48 + apply (erule_tac x = "[y]" in ballE, simp, blast)
  1.49 apply blast
  1.50 done
  1.51 
  1.52 @@ -514,11 +504,8 @@
  1.53 by (induct xs) auto
  1.54 
  1.55 lemma rev_is_rev_conv [iff]: "!!ys. (rev xs = rev ys) = (xs = ys)"
  1.56 -apply (induct xs)
  1.57 - apply force
  1.58 -apply (case_tac ys)
  1.59 - apply simp
  1.60 -apply force
  1.61 +apply (induct xs, force)
  1.62 +apply (case_tac ys, simp, force)
  1.63 done
  1.64 
  1.65 lemma rev_induct [case_names Nil snoc]:
  1.66 @@ -545,9 +532,7 @@
  1.67 by (induct xs) auto
  1.68 
  1.69 lemma hd_in_set: "l = x#xs \<Longrightarrow> x\<in>set l"
  1.70 -apply (case_tac l)
  1.71 -apply auto
  1.72 -done
  1.73 +by (case_tac l, auto)
  1.74 
  1.75 lemma set_subset_Cons: "set xs \<subseteq> set (x # xs)"
  1.76 by auto
  1.77 @@ -568,21 +553,16 @@
  1.78 by (induct xs) auto
  1.79 
  1.80 lemma set_upt [simp]: "set[i..j(] = {k. i \<le> k \<and> k < j}"
  1.81 -apply (induct j)
  1.82 - apply simp_all
  1.83 -apply(erule ssubst)
  1.84 -apply auto
  1.85 +apply (induct j, simp_all)
  1.86 +apply (erule ssubst, auto)
  1.87 done
  1.88 
  1.89 lemma in_set_conv_decomp: "(x : set xs) = (\<exists>ys zs. xs = ys @ x # zs)"
  1.90 -apply (induct xs)
  1.91 - apply simp
  1.92 -apply simp
  1.93 +apply (induct xs, simp, simp)
  1.94 apply (rule iffI)
  1.95  apply (blast intro: eq_Nil_appendI Cons_eq_appendI)
  1.96 apply (erule exE)+
  1.97 -apply (case_tac ys)
  1.98 -apply auto
  1.99 +apply (case_tac ys, auto)
  1.100 done
  1.101 
  1.102 lemma in_lists_conv_set: "(xs : lists A) = (\<forall>x \<in> set xs. x : A)"
  1.103 @@ -674,33 +654,23 @@
  1.104 
  1.105 lemma nth_append:
  1.106 "!!n. (xs @ ys)!n = (if n < length xs then xs!n else ys!(n - length xs))"
  1.107 -apply(induct "xs")
  1.108 - apply simp
  1.109 -apply (case_tac n)
  1.110 - apply auto
  1.111 +apply (induct "xs", simp)
  1.112 +apply (case_tac n, auto)
  1.113 done
  1.114 
  1.115 lemma nth_map [simp]: "!!n. n < length xs ==> (map f xs)!n = f(xs!n)"
  1.116 -apply(induct xs)
  1.117 - apply simp
  1.118 -apply (case_tac n)
  1.119 - apply auto
  1.120 +apply (induct xs, simp)
  1.121 +apply (case_tac n, auto)
  1.122 done
  1.123 
  1.124 lemma set_conv_nth: "set xs = {xs!i | i. i < length xs}"
  1.125 -apply (induct_tac xs)
  1.126 - apply simp
  1.127 -apply simp
  1.128 +apply (induct_tac xs, simp, simp)
  1.129 apply safe
  1.130 -apply (rule_tac x = 0 in exI)
  1.131 -apply simp
  1.132 - apply (rule_tac x = "Suc i" in exI)
  1.133 - apply simp
  1.134 -apply (case_tac i)
  1.135 - apply simp
  1.136 +apply (rule_tac x = 0 in exI, simp)
  1.137 + apply (rule_tac x = "Suc i" in exI, simp)
  1.138 +apply (case_tac i, simp)
  1.139 apply (rename_tac j)
  1.140 -apply (rule_tac x = j in exI)
  1.141 -apply simp
  1.142 +apply (rule_tac x = j in exI, simp)
  1.143 done
  1.144 
  1.145 lemma list_ball_nth: "[| n < length xs; !x : set xs. P x|] ==> P(xs!n)"
  1.146 @@ -738,8 +708,7 @@
  1.147 by (induct xs) (auto split: nat.split)
  1.148 
  1.149 lemma list_update_id[simp]: "!!i. i < length xs \<Longrightarrow> xs[i := xs!i] = xs"
  1.150 -apply(induct xs)
  1.151 - apply simp
  1.152 +apply (induct xs, simp)
  1.153 apply(simp split:nat.splits)
  1.154 done
  1.155 
  1.156 @@ -749,8 +718,7 @@
  1.157 
  1.158 lemma list_update_append1:
  1.159  "!!i. i < size xs \<Longrightarrow> (xs @ ys)[i:=x] = xs[i:=x] @ ys"
  1.160 -apply(induct xs)
  1.161 - apply simp
  1.162 +apply (induct xs, simp)
  1.163 apply(simp split:nat.split)
  1.164 done
  1.165 
  1.166 @@ -816,17 +784,14 @@
  1.167 by(induct xs, simp_all add:drop_Cons drop_Suc split:nat.split)
  1.168 
  1.169 lemma nth_via_drop: "!!n. drop n xs = y#ys \<Longrightarrow> xs!n = y"
  1.170 -apply(induct xs)
  1.171 - apply simp
  1.172 +apply (induct xs, simp)
  1.173 apply(simp add:drop_Cons nth_Cons split:nat.splits)
  1.174 done
  1.175 
  1.176 lemma take_Suc_conv_app_nth:
  1.177  "!!i. i < length xs \<Longrightarrow> take (Suc i) xs = take i xs @ [xs!i]"
  1.178 -apply(induct xs)
  1.179 - apply simp
  1.180 -apply(case_tac i)
  1.181 -apply auto
  1.182 +apply (induct xs, simp)
  1.183 +apply (case_tac i, auto)
  1.184 done
  1.185 
  1.186 lemma length_take [simp]: "!!xs. length (take n xs) = min (length xs) n"
  1.187 @@ -850,78 +815,56 @@
  1.188 by (induct n) (auto, case_tac xs, auto)
  1.189 
  1.190 lemma take_take [simp]: "!!xs n. take n (take m xs) = take (min n m) xs"
  1.191 -apply (induct m)
  1.192 - apply auto
  1.193 -apply (case_tac xs)
  1.194 - apply auto
  1.195 -apply (case_tac na)
  1.196 - apply auto
  1.197 +apply (induct m, auto)
  1.198 +apply (case_tac xs, auto)
  1.199 +apply (case_tac na, auto)
  1.200 done
  1.201 
  1.202 lemma drop_drop [simp]: "!!xs. drop n (drop m xs) = drop (n + m) xs"
  1.203 -apply (induct m)
  1.204 - apply auto
  1.205 -apply (case_tac xs)
  1.206 - apply auto
  1.207 +apply (induct m, auto)
  1.208 +apply (case_tac xs, auto)
  1.209 done
  1.210 
  1.211 lemma take_drop: "!!xs n. take n (drop m xs) = drop m (take (n + m) xs)"
  1.212 -apply (induct m)
  1.213 - apply auto
  1.214 -apply (case_tac xs)
  1.215 - apply auto
  1.216 +apply (induct m, auto)
  1.217 +apply (case_tac xs, auto)
  1.218 done
  1.219 
  1.220 lemma append_take_drop_id [simp]: "!!xs. take n xs @ drop n xs = xs"
  1.221 -apply (induct n)
  1.222 - apply auto
  1.223 -apply (case_tac xs)
  1.224 - apply auto
  1.225 +apply (induct n, auto)
  1.226 +apply (case_tac xs, auto)
  1.227 done
  1.228 
  1.229 lemma take_map: "!!xs. take n (map f xs) = map f (take n xs)"
  1.230 -apply (induct n)
  1.231 - apply auto
  1.232 -apply (case_tac xs)
  1.233 - apply auto
  1.234 +apply (induct n, auto)
  1.235 +apply (case_tac xs, auto)
  1.236 done
  1.237 
  1.238 lemma drop_map: "!!xs. drop n (map f xs) = map f (drop n xs)"
  1.239 -apply (induct n)
  1.240 - apply auto
  1.241 -apply (case_tac xs)
  1.242 - apply auto
  1.243 +apply (induct n, auto)
  1.244 +apply (case_tac xs, auto)
  1.245 done
  1.246 
  1.247 lemma rev_take: "!!i. rev (take i xs) = drop (length xs - i) (rev xs)"
  1.248 -apply (induct xs)
  1.249 - apply auto
  1.250 -apply (case_tac i)
  1.251 - apply auto
  1.252 +apply (induct xs, auto)
  1.253 +apply (case_tac i, auto)
  1.254 done
  1.255 
  1.256 lemma rev_drop: "!!i. rev (drop i xs) = take (length xs - i) (rev xs)"
  1.257 -apply (induct xs)
  1.258 - apply auto
  1.259 -apply (case_tac i)
  1.260 - apply auto
  1.261 +apply (induct xs, auto)
  1.262 +apply (case_tac i, auto)
  1.263 done
  1.264 
  1.265 lemma nth_take [simp]: "!!n i. i < n ==> (take n xs)!i = xs!i"
  1.266 -apply (induct xs)
  1.267 - apply auto
  1.268 -apply (case_tac n)
  1.269 - apply(blast )
  1.270 -apply (case_tac i)
  1.271 - apply auto
  1.272 +apply (induct xs, auto)
  1.273 +apply (case_tac n, blast)
  1.274 +apply (case_tac i, auto)
  1.275 done
  1.276 
  1.277 lemma nth_drop [simp]:
  1.278 "!!xs i. n + i <= length xs ==> (drop n xs)!i = xs!(n + i)"
  1.279 -apply (induct n)
  1.280 - apply auto
  1.281 -apply (case_tac xs)
  1.282 - apply auto
  1.283 +apply (induct n, auto)
  1.284 +apply (case_tac xs, auto)
  1.285 done
  1.286 
  1.287 lemma set_take_subset: "\<And>n. set(take n xs) \<subseteq> set xs"
  1.288 @@ -938,11 +881,8 @@
  1.289 
  1.290 lemma append_eq_conv_conj:
  1.291 "!!zs. (xs @ ys = zs) = (xs = take (length xs) zs \<and> ys = drop (length xs) zs)"
  1.292 -apply(induct xs)
  1.293 - apply simp
  1.294 -apply clarsimp
  1.295 -apply (case_tac zs)
  1.296 -apply auto
  1.297 +apply (induct xs, simp, clarsimp)
  1.298 +apply (case_tac zs, auto)
  1.299 done
  1.300 
  1.301 lemma take_add [rule_format]: 
  1.302 @@ -1004,28 +944,22 @@
  1.303 
  1.304 lemma length_zip [simp]:
  1.305 "!!xs. length (zip xs ys) = min (length xs) (length ys)"
  1.306 -apply(induct ys)
  1.307 - apply simp
  1.308 -apply (case_tac xs)
  1.309 - apply auto
  1.310 +apply (induct ys, simp)
  1.311 +apply (case_tac xs, auto)
  1.312 done
  1.313 
  1.314 lemma zip_append1:
  1.315 "!!xs. zip (xs @ ys) zs =
  1.316 zip xs (take (length xs) zs) @ zip ys (drop (length xs) zs)"
  1.317 -apply (induct zs)
  1.318 - apply simp
  1.319 -apply (case_tac xs)
  1.320 - apply simp_all
  1.321 +apply (induct zs, simp)
  1.322 +apply (case_tac xs, simp_all)
  1.323 done
  1.324 
  1.325 lemma zip_append2:
  1.326 "!!ys. zip xs (ys @ zs) =
  1.327 zip (take (length ys) xs) ys @ zip (drop (length ys) xs) zs"
  1.328 -apply (induct xs)
  1.329 - apply simp
  1.330 -apply (case_tac ys)
  1.331 - apply simp_all
  1.332 +apply (induct xs, simp)
  1.333 +apply (case_tac ys, simp_all)
  1.334 done
  1.335 
  1.336 lemma zip_append [simp]:
  1.337 @@ -1035,16 +969,13 @@
  1.338 
  1.339 lemma zip_rev:
  1.340 "!!xs. length xs = length ys ==> zip (rev xs) (rev ys) = rev (zip xs ys)"
  1.341 -apply(induct ys)
  1.342 - apply simp
  1.343 -apply (case_tac xs)
  1.344 - apply simp_all
  1.345 +apply (induct ys, simp)
  1.346 +apply (case_tac xs, simp_all)
  1.347 done
  1.348 
  1.349 lemma nth_zip [simp]:
  1.350 "!!i xs. [| i < length xs; i < length ys|] ==> (zip xs ys)!i = (xs!i, ys!i)"
  1.351 -apply (induct ys)
  1.352 - apply simp
  1.353 +apply (induct ys, simp)
  1.354 apply (case_tac xs)
  1.355  apply (simp_all add: nth.simps split: nat.split)
  1.356 done
  1.357 @@ -1059,10 +990,8 @@
  1.358 
  1.359 lemma zip_replicate [simp]:
  1.360 "!!j. zip (replicate i x) (replicate j y) = replicate (min i j) (x,y)"
  1.361 -apply (induct i)
  1.362 - apply auto
  1.363 -apply (case_tac j)
  1.364 - apply auto
  1.365 +apply (induct i, auto)
  1.366 +apply (case_tac j, auto)
  1.367 done
  1.368 
  1.369 
  1.370 @@ -1105,8 +1034,7 @@
  1.371 apply (rule iffI)
  1.372  apply (rule_tac x = "take (length xs) zs" in exI)
  1.373  apply (rule_tac x = "drop (length xs) zs" in exI)
  1.374 - apply (force split: nat_diff_split simp add: min_def)
  1.375 -apply clarify
  1.376 + apply (force split: nat_diff_split simp add: min_def, clarify)
  1.377 apply (simp add: ball_Un)
  1.378 done
  1.379 
  1.380 @@ -1118,18 +1046,15 @@
  1.381 apply (rule iffI)
  1.382  apply (rule_tac x = "take (length ys) xs" in exI)
  1.383  apply (rule_tac x = "drop (length ys) xs" in exI)
  1.384 - apply (force split: nat_diff_split simp add: min_def)
  1.385 -apply clarify
  1.386 + apply (force split: nat_diff_split simp add: min_def, clarify)
  1.387 apply (simp add: ball_Un)
  1.388 done
  1.389 
  1.390 lemma list_all2_append:
  1.391  "\<And>b. length a = length b \<Longrightarrow>
  1.392  list_all2 P (a@c) (b@d) = (list_all2 P a b \<and> list_all2 P c d)"
  1.393 - apply (induct a)
  1.394 -  apply simp
  1.395 - apply (case_tac b)
  1.396 - apply auto
  1.397 + apply (induct a, simp)
  1.398 + apply (case_tac b, auto)
  1.399  done
  1.400 
  1.401 lemma list_all2_appendI [intro?, trans]:
  1.402 @@ -1185,20 +1110,15 @@
  1.403 
  1.404 lemma list_all2_dropI [intro?]:
  1.405  "\<And>n bs. list_all2 P as bs \<Longrightarrow> list_all2 P (drop n as) (drop n bs)"
  1.406 - apply (induct as)
  1.407 -  apply simp
  1.408 + apply (induct as, simp)
  1.409  apply (clarsimp simp add: list_all2_Cons1)
  1.410 - apply (case_tac n)
  1.411 -  apply simp
  1.412 - apply simp
  1.413 + apply (case_tac n, simp, simp)
  1.414  done
  1.415 
  1.416 lemma list_all2_mono [intro?]:
  1.417  "\<And>y. list_all2 P x y \<Longrightarrow> (\<And>x y. P x y \<Longrightarrow> Q x y) \<Longrightarrow> list_all2 Q x y"
  1.418 - apply (induct x)
  1.419 -  apply simp
  1.420 - apply (case_tac y)
  1.421 - apply auto
  1.422 + apply (induct x, simp)
  1.423 + apply (case_tac y, auto)
  1.424  done
  1.425 
  1.426 
  1.427 @@ -1231,7 +1151,7 @@
  1.428  Nil: "(a, [],a) : fold_rel R"
  1.429  Cons: "[|(a,x,b) : R; (b,xs,c) : fold_rel R|] ==> (a,x#xs,c) : fold_rel R"
  1.430 inductive_cases fold_rel_elim_case [elim!]:
  1.431 -  "(a, [] , b) : fold_rel R"
  1.432 +  "(a, [] , b) : fold_rel R"
  1.433   "(a, x#xs, b) : fold_rel R"
  1.434 
  1.435 lemma fold_rel_Nil [intro!]: "a = b ==> (a, [], b) : fold_rel R" 
  1.436 @@ -1255,8 +1175,7 @@
  1.437 lemma upt_conv_Cons: "i < j ==> [i..j(] = i # [Suc i..j(]"
  1.438 apply(rule trans)
  1.439 apply(subst upt_rec)
  1.440 - prefer 2 apply(rule refl)
  1.441 -apply simp
  1.442 + prefer 2 apply (rule refl, simp)
  1.443 done
  1.444 
  1.445 lemma upt_add_eq_append: "i<=j ==> [i..j+k(] = [i..j(]@[j..j+k(]"
  1.446 @@ -1272,8 +1191,7 @@
  1.447 done
  1.448 
  1.449 lemma take_upt [simp]: "!!i. i+m <= n ==> take m [i..n(] = [i..i+m(]"
  1.450 -apply (induct m)
  1.451 - apply simp
  1.452 +apply (induct m, simp)
  1.453 apply (subst upt_rec)
  1.454 apply (rule sym)
  1.455 apply (subst upt_rec)
  1.456 @@ -1293,13 +1211,10 @@
  1.457  "!!xs ys. k <= length xs ==> k <= length ys ==>
  1.458    (!!i. i < k --> xs!i = ys!i) ==> take k xs = take k ys"
  1.459 apply (atomize, induct k)
  1.460 -apply (simp_all add: less_Suc_eq_0_disj all_conj_distrib)
  1.461 -apply clarify
  1.462 +apply (simp_all add: less_Suc_eq_0_disj all_conj_distrib, clarify)
  1.463 txt {* Both lists must be non-empty *}
  1.464 -apply (case_tac xs)
  1.465 - apply simp
  1.466 -apply (case_tac ys)
  1.467 - apply clarify
  1.468 +apply (case_tac xs, simp)
  1.469 +apply (case_tac ys, clarify)
  1.470  apply (simp (no_asm_use))
  1.471 apply clarify
  1.472 txt {* prenexing's needed, not miniscoping *}
  1.473 @@ -1318,9 +1233,7 @@
  1.474  "\<lbrakk> (\<And>x y. \<lbrakk>P x y; Q y x\<rbrakk> \<Longrightarrow> x = y); list_all2 P xs ys; list_all2 Q ys xs \<rbrakk> 
  1.475  \<Longrightarrow> xs = ys"
  1.476  apply (simp add: list_all2_conv_all_nth) 
  1.477 - apply (rule nth_equalityI)
  1.478 -  apply blast
  1.479 - apply simp
  1.480 + apply (rule nth_equalityI, blast, simp)
  1.481  done
  1.482 
  1.483 lemma take_equalityI: "(\<forall>i. take i xs = take i ys) ==> xs = ys"
  1.484 @@ -1350,27 +1263,19 @@
  1.485 it is useful. *}
  1.486 lemma distinct_conv_nth:
  1.487 "distinct xs = (\<forall>i j. i < size xs \<and> j < size xs \<and> i \<noteq> j --> xs!i \<noteq> xs!j)"
  1.488 -apply (induct_tac xs)
  1.489 - apply simp
  1.490 -apply simp
  1.491 -apply (rule iffI)
  1.492 - apply clarsimp
  1.493 +apply (induct_tac xs, simp, simp)
  1.494 +apply (rule iffI, clarsimp)
  1.495  apply (case_tac i)
  1.496 -apply (case_tac j)
  1.497 - apply simp
  1.498 +apply (case_tac j, simp)
  1.499 apply (simp add: set_conv_nth)
  1.500  apply (case_tac j)
  1.501 -apply (clarsimp simp add: set_conv_nth)
  1.502 - apply simp
  1.503 +apply (clarsimp simp add: set_conv_nth, simp)
  1.504 apply (rule conjI)
  1.505  apply (clarsimp simp add: set_conv_nth)
  1.506  apply (erule_tac x = 0 in allE)
  1.507 - apply (erule_tac x = "Suc i" in allE)
  1.508 - apply simp
  1.509 -apply clarsimp
  1.510 + apply (erule_tac x = "Suc i" in allE, simp, clarsimp)
  1.511 apply (erule_tac x = "Suc i" in allE)
  1.512 -apply (erule_tac x = "Suc j" in allE)
  1.513 -apply simp
  1.514 +apply (erule_tac x = "Suc j" in allE, simp)
  1.515 done
  1.516 
  1.517 
  1.518 @@ -1387,8 +1292,7 @@
  1.519 by (induct n) auto
  1.520 
  1.521 lemma rev_replicate [simp]: "rev (replicate n x) = replicate n x"
  1.522 -apply(induct n)
  1.523 - apply simp
  1.524 +apply (induct n, simp)
  1.525 apply (simp add: replicate_app_Cons_same)
  1.526 done
  1.527 
  1.528 @@ -1405,8 +1309,7 @@
  1.529 by (atomize (full), induct n) auto
  1.530 
  1.531 lemma nth_replicate[simp]: "!!i. i < n ==> (replicate n x)!i = x"
  1.532 -apply(induct n)
  1.533 - apply simp
  1.534 +apply (induct n, simp)
  1.535 apply (simp add: nth_Cons split: nat.split)
  1.536 done
  1.537 
  1.538 @@ -1451,14 +1354,11 @@
  1.539 subsection {* Lexicographic orderings on lists *}
  1.540 
  1.541 lemma wf_lexn: "wf r ==> wf (lexn r n)"
  1.542 -apply (induct_tac n)
  1.543 - apply simp
  1.544 -apply simp
  1.545 +apply (induct_tac n, simp, simp)
  1.546 apply(rule wf_subset)
  1.547  prefer 2 apply (rule Int_lower1)
  1.548 apply(rule wf_prod_fun_image)
  1.549 - prefer 2 apply (rule inj_onI)
  1.550 -apply auto
  1.551 + prefer 2 apply (rule inj_onI, auto)
  1.552 done
  1.553 
  1.554 lemma lexn_length:
  1.555 @@ -1468,8 +1368,7 @@
  1.556 lemma wf_lex [intro!]: "wf r ==> wf (lex r)"
  1.557 apply (unfold lex_def)
  1.558 apply (rule wf_UN)
  1.559 -apply (blast intro: wf_lexn)
  1.560 -apply clarify
  1.561 +apply (blast intro: wf_lexn, clarify)
  1.562 apply (rename_tac m n)
  1.563 apply (subgoal_tac "m \<noteq> n")
  1.564  prefer 2 apply blast
  1.565 @@ -1480,17 +1379,10 @@
  1.566 "lexn r n =
  1.567 {(xs,ys). length xs = n \<and> length ys = n \<and>
  1.568 (\<exists>xys x y xs' ys'. xs= xys @ x#xs' \<and> ys= xys @ y # ys' \<and> (x, y):r)}"
  1.569 -apply (induct_tac n)
  1.570 - apply simp
  1.571 - apply blast
  1.572 -apply (simp add: image_Collect lex_prod_def)
  1.573 -apply safe
  1.574 -apply blast
  1.575 - apply (rule_tac x = "ab # xys" in exI)
  1.576 - apply simp
  1.577 -apply (case_tac xys)
  1.578 - apply simp_all
  1.579 -apply blast
  1.580 +apply (induct_tac n, simp, blast)
  1.581 +apply (simp add: image_Collect lex_prod_def, safe, blast)
  1.582 + apply (rule_tac x = "ab # xys" in exI, simp)
  1.583 +apply (case_tac xys, simp_all, blast)
  1.584 done
  1.585 
  1.586 lemma lex_conv:
  1.587 @@ -1518,11 +1410,8 @@
  1.588 ((x, y) : r \<and> length xs = length ys | x = y \<and> (xs, ys) : lex r)"
  1.589 apply (simp add: lex_conv)
  1.590 apply (rule iffI)
  1.591 - prefer 2 apply (blast intro: Cons_eq_appendI)
  1.592 -apply clarify
  1.593 -apply (case_tac xys)
  1.594 - apply simp
  1.595 -apply simp
  1.596 + prefer 2 apply (blast intro: Cons_eq_appendI, clarify)
  1.597 +apply (case_tac xys, simp, simp)
  1.598 apply blast
  1.599 done
  1.600 
  1.601 @@ -1543,8 +1432,7 @@
  1.602 lemma sublist_append:
  1.603 "sublist (l @ l') A = sublist l A @ sublist l' {j. j + length l : A}"
  1.604 apply (unfold sublist_def)
  1.605 -apply (induct l' rule: rev_induct)
  1.606 - apply simp
  1.607 +apply (induct l' rule: rev_induct, simp)
  1.608 apply (simp add: upt_add_eq_append[of 0] zip_append sublist_shift_lemma)
  1.609 apply (simp add: add_commute)
  1.610 done
  1.611 @@ -1560,8 +1448,7 @@
  1.612 by (simp add: sublist_Cons)
  1.613 
  1.614 lemma sublist_upt_eq_take [simp]: "sublist l {..n(} = take n l"
  1.615 -apply (induct l rule: rev_induct)
  1.616 - apply simp
  1.617 +apply (induct l rule: rev_induct, simp)
  1.618 apply (simp split: nat_diff_split add: sublist_append)
  1.619 done
  1.620