src/ZF/Ordinal.thy
changeset 1478 2b8c2a7547ab
parent 1401 0c439768f45c
child 2469 b50b8c0eec01
   1.1 --- a/src/ZF/Ordinal.thy	Mon Feb 05 21:33:14 1996 +0100
   1.2 +++ b/src/ZF/Ordinal.thy	Tue Feb 06 12:27:17 1996 +0100
   1.3 @@ -1,6 +1,6 @@
   1.4 -(* Title: 	ZF/Ordinal.thy
   1.5 +(* Title:   ZF/Ordinal.thy
   1.6   ID:     $Id$
   1.7 -  Author: 	Lawrence C Paulson, Cambridge University Computer Laboratory
   1.8 +  Author:   Lawrence C Paulson, Cambridge University Computer Laboratory
   1.9   Copyright  1994 University of Cambridge
  1.10 
  1.11 Ordinals in Zermelo-Fraenkel Set Theory 
  1.12 @@ -8,7 +8,7 @@
  1.13 
  1.14 Ordinal = WF + Bool + "simpdata" + "equalities" +
  1.15 consts
  1.16 - Memrel   	:: i=>i
  1.17 + Memrel    :: i=>i
  1.18  Transset,Ord :: i=>o
  1.19  "<"      :: [i,i] => o (infixl 50) (*less than on ordinals*)
  1.20  "le"     :: [i,i] => o (infixl 50) (*less than or equals*)
  1.21 @@ -18,9 +18,9 @@
  1.22  "x le y"   == "x < succ(y)"
  1.23 
  1.24 defs
  1.25 - Memrel_def 	"Memrel(A)  == {z: A*A . EX x y. z=<x,y> & x:y }"
  1.26 - Transset_def	"Transset(i) == ALL x:i. x<=i"
  1.27 - Ord_def   	"Ord(i)   == Transset(i) & (ALL x:i. Transset(x))"
  1.28 + Memrel_def  "Memrel(A)  == {z: A*A . EX x y. z=<x,y> & x:y }"
  1.29 + Transset_def "Transset(i) == ALL x:i. x<=i"
  1.30 + Ord_def    "Ord(i)   == Transset(i) & (ALL x:i. Transset(x))"
  1.31  lt_def    "i<j     == i:j & Ord(j)"
  1.32  Limit_def   "Limit(i)  == Ord(i) & 0<i & (ALL y. y<i --> succ(y)<i)"
  1.33