src/HOL/HOLCF/Cfun.thy
changeset 40834 a1249aeff5b6
parent 40794 d28d41ee4cef
child 41027 c599955d9806
   1.1 --- a/src/HOL/HOLCF/Cfun.thy	Tue Nov 30 15:34:51 2010 -0800
   1.2 +++ b/src/HOL/HOLCF/Cfun.thy	Tue Nov 30 15:56:19 2010 -0800
   1.3 @@ -192,7 +192,7 @@
   1.4 subsection {* Continuity of application *}
   1.5 
   1.6 lemma cont_Rep_cfun1: "cont (\<lambda>f. f\<cdot>x)"
   1.7 -by (rule cont_Rep_cfun [THEN cont2cont_fun])
   1.8 +by (rule cont_Rep_cfun [OF cont_id, THEN cont2cont_fun])
   1.9 
  1.10 lemma cont_Rep_cfun2: "cont (\<lambda>x. f\<cdot>x)"
  1.11 apply (cut_tac x=f in Rep_cfun)