src/HOL/List.thy
changeset 923 ff1574a81019
child 965 24eef3860714
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/HOL/List.thy	Fri Mar 03 12:02:25 1995 +0100
@@ -0,0 +1,83 @@
+(* Title:   HOL/List.thy
+  ID:     $Id$
+  Author:   Tobias Nipkow
+  Copyright  1994 TU Muenchen
+
+Definition of type 'a list as a datatype. This allows primrec to work.
+
+*)
+
+List = Arith +
+
+datatype 'a list = "[]" ("[]") | "#"('a,'a list) (infixr 65)
+
+consts
+
+ null   :: "'a list => bool"
+ hd    :: "'a list => 'a"
+ tl,ttl  :: "'a list => 'a list"
+ mem    :: "['a, 'a list] => bool"			(infixl 55)
+ list_all :: "('a => bool) => ('a list => bool)"
+ map    :: "('a=>'b) => ('a list => 'b list)"
+ "@"	  :: "['a list, 'a list] => 'a list"		(infixr 65)
+ filter  :: "['a => bool, 'a list] => 'a list"
+ foldl   :: "[['b,'a] => 'b, 'b, 'a list] => 'b"
+ length  :: "'a list => nat"
+ flat   :: "'a list list => 'a list"
+ nth    :: "[nat, 'a list] => 'a"
+
+syntax
+ (* list Enumeration *)
+ "@list"  :: "args => 'a list"            ("[(_)]")
+
+ (* Special syntax for list_all and filter *)
+ "@Alls"	:: "[idt, 'a list, bool] => bool"	("(2Alls _:_./ _)" 10)
+ "@filter"	:: "[idt, 'a list, bool] => 'a list"	("(1[_:_ ./ _])")
+
+translations
+ "[x, xs]"   == "x#[xs]"
+ "[x]"     == "x#[]"
+
+ "[x:xs . P]"	== "filter (%x.P) xs"
+ "Alls x:xs.P"	== "list_all (%x.P) xs"
+
+primrec null list
+ null_Nil "null([]) = True"
+ null_Cons "null(x#xs) = False"
+primrec hd list
+ hd_Nil "hd([]) = (@x.False)"
+ hd_Cons "hd(x#xs) = x"
+primrec tl list
+ tl_Nil "tl([]) = (@x.False)"
+ tl_Cons "tl(x#xs) = xs"
+primrec ttl list
+ (* a "total" version of tl: *)
+ ttl_Nil "ttl([]) = []"
+ ttl_Cons "ttl(x#xs) = xs"
+primrec "op mem" list
+ mem_Nil "x mem [] = False"
+ mem_Cons "x mem (y#ys) = if (y=x) True (x mem ys)"
+primrec list_all list
+ list_all_Nil "list_all P [] = True"
+ list_all_Cons "list_all P (x#xs) = (P(x) & list_all P xs)"
+primrec map list
+ map_Nil "map f [] = []"
+ map_Cons "map f (x#xs) = f(x)#map f xs"
+primrec "op @" list
+ append_Nil "[] @ ys = ys"
+ append_Cons "(x#xs)@ys = x#(xs@ys)"
+primrec filter list
+ filter_Nil "filter P [] = []"
+ filter_Cons "filter P (x#xs) = if (P x) (x#filter P xs) (filter P xs)"
+primrec foldl list
+ foldl_Nil "foldl f a [] = a"
+ foldl_Cons "foldl f a (x#xs) = foldl f (f a x) xs"
+primrec length list
+ length_Nil "length([]) = 0"
+ length_Cons "length(x#xs) = Suc(length(xs))"
+primrec flat list
+ flat_Nil "flat([]) = []"
+ flat_Cons "flat(x#xs) = x @ flat(xs)"
+defs
+ nth_def "nth(n) == nat_rec n hd (%m r xs. r(tl(xs)))"
+end