src/ZF/ex/Commutation.thy
author paulson
Sat Feb 03 12:41:38 2001 +0100 (2001-02-03)
changeset 11042 bb566dd3f927
child 11316 b4e71bd751e4
permissions -rw-r--r--
commutation theory, ported by Sidi Ehmety
   1 (* Title:   HOL/Lambda/Commutation.thy
   2   ID:     $Id$
   3   Author:   Tobias Nipkow & Sidi Ould Ehmety
   4   Copyright  1995 TU Muenchen
   5 
   6 Commutation theory for proving the Church Rosser theorem
   7 	ported from Isabelle/HOL by Sidi Ould Ehmety
   8 *)
   9 
  10 Commutation = Main +  
  11 
  12 constdefs
  13  square :: [i, i, i, i] => o
  14  "square(r,s,t,u) ==
  15  (ALL a b. <a,b>:r --> (ALL c. <a, c>:s
  16              --> (EX x. <b,x>:t & <c,x>:u)))"
  17 
  18  commute :: [i, i] => o    
  19  "commute(r,s) == square(r,s,s,r)"
  20 
  21  diamond :: i=>o
  22  "diamond(r)  == commute(r, r)"
  23 
  24  strip :: i=>o 
  25  "strip(r) == commute(r^*, r)"
  26 
  27  Church_Rosser :: i => o   
  28  "Church_Rosser(r) == (ALL x y. <x,y>: (r Un converse(r))^* -->
  29 			(EX z. <x,z>:r^* & <y,z>:r^*))"
  30  confluent :: i=>o  
  31  "confluent(r) == diamond(r^*)"
  32 end