src/HOLCF/ex/Dagstuhl.thy
author huffman
Sun Mar 07 16:39:31 2010 -0800 (2010-03-07)
changeset 35642 f478d5a9d238
parent 35174 e15040ae75d7
child 35948 5e7909f0346b
permissions -rw-r--r--
generate separate qualified theorem name for each type's reach and take_lemma
   1 theory Dagstuhl
   2 imports Stream
   3 begin
   4 
   5 axiomatization
   6  y :: "'a"
   7 
   8 definition
   9  YS :: "'a stream" where
  10  "YS = fix$(LAM x. y && x)"
  11 
  12 definition
  13  YYS :: "'a stream" where
  14  "YYS = fix$(LAM z. y && y && z)"
  15 
  16 lemma YS_def2: "YS = y && YS"
  17  apply (rule trans)
  18  apply (rule fix_eq2)
  19  apply (rule YS_def [THEN eq_reflection])
  20  apply (rule beta_cfun)
  21  apply simp
  22  done
  23 
  24 lemma YYS_def2: "YYS = y && y && YYS"
  25  apply (rule trans)
  26  apply (rule fix_eq2)
  27  apply (rule YYS_def [THEN eq_reflection])
  28  apply (rule beta_cfun)
  29  apply simp
  30  done
  31 
  32 
  33 lemma lemma3: "YYS << y && YYS"
  34  apply (rule YYS_def [THEN eq_reflection, THEN def_fix_ind])
  35  apply simp_all
  36  apply (rule monofun_cfun_arg)
  37  apply (rule monofun_cfun_arg)
  38  apply assumption
  39  done
  40 
  41 lemma lemma4: "y && YYS << YYS"
  42  apply (subst YYS_def2)
  43  back
  44  apply (rule monofun_cfun_arg)
  45  apply (rule lemma3)
  46  done
  47 
  48 lemma lemma5: "y && YYS = YYS"
  49  apply (rule antisym_less)
  50  apply (rule lemma4)
  51  apply (rule lemma3)
  52  done
  53 
  54 lemma wir_moel: "YS = YYS"
  55  apply (rule stream.take_lemma)
  56  apply (induct_tac n)
  57  apply (simp (no_asm))
  58  apply (subst YS_def2)
  59  apply (subst YYS_def2)
  60  apply simp
  61  apply (rule lemma5 [symmetric, THEN subst])
  62  apply (rule refl)
  63  done
  64 
  65 (* ------------------------------------------------------------------------ *)
  66 (* Zweite L"osung: Bernhard Möller                     *)
  67 (* statt Beweis von wir_moel "uber take_lemma beidseitige Inclusion    *)
  68 (* verwendet lemma5                             *)
  69 (* ------------------------------------------------------------------------ *)
  70 
  71 lemma lemma6: "YYS << YS"
  72  apply (unfold YYS_def)
  73  apply (rule fix_least)
  74  apply (subst beta_cfun)
  75  apply (tactic "cont_tacR 1")
  76  apply (simp add: YS_def2 [symmetric])
  77  done
  78 
  79 lemma lemma7: "YS << YYS"
  80  apply (rule YS_def [THEN eq_reflection, THEN def_fix_ind])
  81  apply simp_all
  82  apply (subst lemma5 [symmetric])
  83  apply (erule monofun_cfun_arg)
  84  done
  85 
  86 lemma wir_moel': "YS = YYS"
  87  apply (rule antisym_less)
  88  apply (rule lemma7)
  89  apply (rule lemma6)
  90  done
  91 
  92 end