src/HOL/Imperative_HOL/ex/Sublist.thy
author haftmann
Mon Mar 23 19:01:17 2009 +0100 (2009-03-23 ago)
changeset 30689 b14b2cc4e25e
parent 29920 src/HOL/ex/Sublist.thy@b95f5b8b93dd
child 32580 5b88ae4307ff
permissions -rw-r--r--
moved Imperative_HOL examples to Imperative_HOL/ex
bulwahn@27656
   1
(* $Id$ *)
bulwahn@27656
   2
bulwahn@27656
   3
header {* Slices of lists *}
bulwahn@27656
   4
bulwahn@27656
   5
theory Sublist
bulwahn@27656
   6
imports Multiset
bulwahn@27656
   7
begin
bulwahn@27656
   8
bulwahn@27656
   9
bulwahn@27656
  10
lemma sublist_split: "i \<le> j \<and> j \<le> k \<Longrightarrow> sublist xs {i..<j} @ sublist xs {j..<k} = sublist xs {i..<k}" 
bulwahn@27656
  11
apply (induct xs arbitrary: i j k)
bulwahn@27656
  12
apply simp
bulwahn@27656
  13
apply (simp only: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  14
apply simp
bulwahn@27656
  15
apply safe
bulwahn@27656
  16
apply simp
bulwahn@27656
  17
apply (erule_tac x="0" in meta_allE)
bulwahn@27656
  18
apply (erule_tac x="j - 1" in meta_allE)
bulwahn@27656
  19
apply (erule_tac x="k - 1" in meta_allE)
bulwahn@27656
  20
apply (subgoal_tac "0 \<le> j - 1 \<and> j - 1 \<le> k - 1")
bulwahn@27656
  21
apply simp
bulwahn@27656
  22
apply (subgoal_tac "{ja. Suc ja < j} = {0..<j - Suc 0}")
bulwahn@27656
  23
apply (subgoal_tac "{ja. j \<le> Suc ja \<and> Suc ja < k} = {j - Suc 0..<k - Suc 0}")
bulwahn@27656
  24
apply (subgoal_tac "{j. Suc j < k} = {0..<k - Suc 0}")
bulwahn@27656
  25
apply simp
bulwahn@27656
  26
apply fastsimp
bulwahn@27656
  27
apply fastsimp
bulwahn@27656
  28
apply fastsimp
bulwahn@27656
  29
apply fastsimp
bulwahn@27656
  30
apply (erule_tac x="i - 1" in meta_allE)
bulwahn@27656
  31
apply (erule_tac x="j - 1" in meta_allE)
bulwahn@27656
  32
apply (erule_tac x="k - 1" in meta_allE)
bulwahn@27656
  33
apply (subgoal_tac " {ja. i \<le> Suc ja \<and> Suc ja < j} = {i - 1 ..<j - 1}")
bulwahn@27656
  34
apply (subgoal_tac " {ja. j \<le> Suc ja \<and> Suc ja < k} = {j - 1..<k - 1}")
bulwahn@27656
  35
apply (subgoal_tac "{j. i \<le> Suc j \<and> Suc j < k} = {i - 1..<k - 1}")
bulwahn@27656
  36
apply (subgoal_tac " i - 1 \<le> j - 1 \<and> j - 1 \<le> k - 1")
bulwahn@27656
  37
apply simp
bulwahn@27656
  38
apply fastsimp
bulwahn@27656
  39
apply fastsimp
bulwahn@27656
  40
apply fastsimp
bulwahn@27656
  41
apply fastsimp
bulwahn@27656
  42
done
bulwahn@27656
  43
bulwahn@27656
  44
lemma sublist_update1: "i \<notin> inds \<Longrightarrow> sublist (xs[i := v]) inds = sublist xs inds"
bulwahn@27656
  45
apply (induct xs arbitrary: i inds)
bulwahn@27656
  46
apply simp
bulwahn@27656
  47
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  48
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  49
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  50
done
bulwahn@27656
  51
bulwahn@27656
  52
lemma sublist_update2: "i \<in> inds \<Longrightarrow> sublist (xs[i := v]) inds = (sublist xs inds)[(card {k \<in> inds. k < i}):= v]"
bulwahn@27656
  53
proof (induct xs arbitrary: i inds)
bulwahn@27656
  54
 case Nil thus ?case by simp
bulwahn@27656
  55
next
bulwahn@27656
  56
 case (Cons x xs)
bulwahn@27656
  57
 thus ?case
bulwahn@27656
  58
 proof (cases i)
bulwahn@27656
  59
  case 0 with Cons show ?thesis by (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  60
 next
bulwahn@27656
  61
  case (Suc i')
bulwahn@27656
  62
  with Cons show ?thesis
bulwahn@27656
  63
   apply simp
bulwahn@27656
  64
   apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  65
   apply auto
bulwahn@27656
  66
   apply (auto simp add: nat.split)
bulwahn@27656
  67
   apply (simp add: card_less_Suc[symmetric])
bulwahn@27656
  68
   apply (simp add: card_less_Suc2)
bulwahn@27656
  69
   done
bulwahn@27656
  70
 qed
bulwahn@27656
  71
qed
bulwahn@27656
  72
bulwahn@27656
  73
lemma sublist_update: "sublist (xs[i := v]) inds = (if i \<in> inds then (sublist xs inds)[(card {k \<in> inds. k < i}) := v] else sublist xs inds)"
bulwahn@27656
  74
by (simp add: sublist_update1 sublist_update2)
bulwahn@27656
  75
bulwahn@27656
  76
lemma sublist_take: "sublist xs {j. j < m} = take m xs"
bulwahn@27656
  77
apply (induct xs arbitrary: m)
bulwahn@27656
  78
apply simp
bulwahn@27656
  79
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  80
apply simp
bulwahn@27656
  81
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  82
done
bulwahn@27656
  83
bulwahn@27656
  84
lemma sublist_take': "sublist xs {0..<m} = take m xs"
bulwahn@27656
  85
apply (induct xs arbitrary: m)
bulwahn@27656
  86
apply simp
bulwahn@27656
  87
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  88
apply simp
bulwahn@27656
  89
apply (simp add: sublist_Cons sublist_take)
bulwahn@27656
  90
done
bulwahn@27656
  91
bulwahn@27656
  92
lemma sublist_all[simp]: "sublist xs {j. j < length xs} = xs"
bulwahn@27656
  93
apply (induct xs)
bulwahn@27656
  94
apply simp
bulwahn@27656
  95
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  96
done
bulwahn@27656
  97
bulwahn@27656
  98
lemma sublist_all'[simp]: "sublist xs {0..<length xs} = xs"
bulwahn@27656
  99
apply (induct xs)
bulwahn@27656
  100
apply simp
bulwahn@27656
  101
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  102
done
bulwahn@27656
  103
bulwahn@27656
  104
lemma sublist_single: "a < length xs \<Longrightarrow> sublist xs {a} = [xs ! a]"
bulwahn@27656
  105
apply (induct xs arbitrary: a)
bulwahn@27656
  106
apply simp
bulwahn@27656
  107
apply(case_tac aa)
bulwahn@27656
  108
apply simp
bulwahn@27656
  109
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  110
apply simp
bulwahn@27656
  111
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  112
done
bulwahn@27656
  113
bulwahn@27656
  114
lemma sublist_is_Nil: "\<forall>i \<in> inds. i \<ge> length xs \<Longrightarrow> sublist xs inds = []" 
bulwahn@27656
  115
apply (induct xs arbitrary: inds)
bulwahn@27656
  116
apply simp
bulwahn@27656
  117
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  118
apply auto
bulwahn@27656
  119
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  120
apply auto
bulwahn@27656
  121
done
bulwahn@27656
  122
bulwahn@27656
  123
lemma sublist_Nil': "sublist xs inds = [] \<Longrightarrow> \<forall>i \<in> inds. i \<ge> length xs"
bulwahn@27656
  124
apply (induct xs arbitrary: inds)
bulwahn@27656
  125
apply simp
bulwahn@27656
  126
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  127
apply (auto split: if_splits)
bulwahn@27656
  128
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  129
apply (case_tac x, auto)
bulwahn@27656
  130
done
bulwahn@27656
  131
bulwahn@27656
  132
lemma sublist_Nil[simp]: "(sublist xs inds = []) = (\<forall>i \<in> inds. i \<ge> length xs)"
bulwahn@27656
  133
apply (induct xs arbitrary: inds)
bulwahn@27656
  134
apply simp
bulwahn@27656
  135
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  136
apply auto
bulwahn@27656
  137
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  138
apply (case_tac x, auto)
bulwahn@27656
  139
done
bulwahn@27656
  140
bulwahn@27656
  141
lemma sublist_eq_subseteq: " \<lbrakk> inds' \<subseteq> inds; sublist xs inds = sublist ys inds \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist xs inds' = sublist ys inds'"
bulwahn@27656
  142
apply (induct xs arbitrary: ys inds inds')
bulwahn@27656
  143
apply simp
bulwahn@27656
  144
apply (drule sym, rule sym)
bulwahn@27656
  145
apply (simp add: sublist_Nil, fastsimp)
bulwahn@27656
  146
apply (case_tac ys)
bulwahn@27656
  147
apply (simp add: sublist_Nil, fastsimp)
bulwahn@27656
  148
apply (auto simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  149
apply (erule_tac x="list" in meta_allE)
bulwahn@27656
  150
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  151
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds'}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  152
apply fastsimp
bulwahn@27656
  153
apply (erule_tac x="list" in meta_allE)
bulwahn@27656
  154
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  155
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds'}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  156
apply fastsimp
bulwahn@27656
  157
done
bulwahn@27656
  158
bulwahn@27656
  159
lemma sublist_eq: "\<lbrakk> \<forall>i \<in> inds. ((i < length xs) \<and> (i < length ys)) \<or> ((i \<ge> length xs ) \<and> (i \<ge> length ys)); \<forall>i \<in> inds. xs ! i = ys ! i \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist xs inds = sublist ys inds"
bulwahn@27656
  160
apply (induct xs arbitrary: ys inds)
bulwahn@27656
  161
apply simp
bulwahn@27656
  162
apply (rule sym, simp add: sublist_Nil)
bulwahn@27656
  163
apply (case_tac ys)
bulwahn@27656
  164
apply (simp add: sublist_Nil)
bulwahn@27656
  165
apply (auto simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  166
apply (erule_tac x="list" in meta_allE)
bulwahn@27656
  167
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  168
apply fastsimp
bulwahn@27656
  169
apply (erule_tac x="list" in meta_allE)
bulwahn@27656
  170
apply (erule_tac x="{j. Suc j \<in> inds}" in meta_allE)
bulwahn@27656
  171
apply fastsimp
bulwahn@27656
  172
done
bulwahn@27656
  173
bulwahn@27656
  174
lemma sublist_eq_samelength: "\<lbrakk> length xs = length ys; \<forall>i \<in> inds. xs ! i = ys ! i \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist xs inds = sublist ys inds"
bulwahn@27656
  175
by (rule sublist_eq, auto)
bulwahn@27656
  176
bulwahn@27656
  177
lemma sublist_eq_samelength_iff: "length xs = length ys \<Longrightarrow> (sublist xs inds = sublist ys inds) = (\<forall>i \<in> inds. xs ! i = ys ! i)"
bulwahn@27656
  178
apply (induct xs arbitrary: ys inds)
bulwahn@27656
  179
apply simp
bulwahn@27656
  180
apply (rule sym, simp add: sublist_Nil)
bulwahn@27656
  181
apply (case_tac ys)
bulwahn@27656
  182
apply (simp add: sublist_Nil)
bulwahn@27656
  183
apply (auto simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  184
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  185
apply auto
bulwahn@27656
  186
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  187
apply auto
bulwahn@27656
  188
done
bulwahn@27656
  189
bulwahn@27656
  190
section {* Another sublist function *}
bulwahn@27656
  191
bulwahn@27656
  192
function sublist' :: "nat \<Rightarrow> nat \<Rightarrow> 'a list \<Rightarrow> 'a list"
bulwahn@27656
  193
where
bulwahn@27656
  194
 "sublist' n m [] = []"
bulwahn@27656
  195
| "sublist' n 0 xs = []"
bulwahn@27656
  196
| "sublist' 0 (Suc m) (x#xs) = (x#sublist' 0 m xs)"
bulwahn@27656
  197
| "sublist' (Suc n) (Suc m) (x#xs) = sublist' n m xs"
bulwahn@27656
  198
by pat_completeness auto
bulwahn@27656
  199
termination by lexicographic_order
bulwahn@27656
  200
bulwahn@27656
  201
subsection {* Proving equivalence to the other sublist command *}
bulwahn@27656
  202
bulwahn@27656
  203
lemma sublist'_sublist: "sublist' n m xs = sublist xs {j. n \<le> j \<and> j < m}"
bulwahn@27656
  204
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  205
apply simp
bulwahn@27656
  206
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  207
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  208
apply simp
bulwahn@27656
  209
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  210
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  211
apply simp
bulwahn@27656
  212
apply (simp add: sublist_Cons)
bulwahn@27656
  213
done
bulwahn@27656
  214
bulwahn@27656
  215
bulwahn@27656
  216
lemma "sublist' n m xs = sublist xs {n..<m}"
bulwahn@27656
  217
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  218
apply simp
bulwahn@27656
  219
apply (case_tac n, case_tac m)
bulwahn@27656
  220
apply simp
bulwahn@27656
  221
apply simp
bulwahn@27656
  222
apply (simp add: sublist_take')
bulwahn@27656
  223
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  224
apply simp
bulwahn@27656
  225
apply (simp add: sublist_Cons sublist'_sublist)
bulwahn@27656
  226
done
bulwahn@27656
  227
bulwahn@27656
  228
bulwahn@27656
  229
subsection {* Showing equivalence to use of drop and take for definition *}
bulwahn@27656
  230
bulwahn@27656
  231
lemma "sublist' n m xs = take (m - n) (drop n xs)"
bulwahn@27656
  232
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  233
apply simp
bulwahn@27656
  234
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  235
apply simp
bulwahn@27656
  236
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  237
apply simp
bulwahn@27656
  238
apply simp
bulwahn@27656
  239
done
bulwahn@27656
  240
bulwahn@27656
  241
subsection {* General lemma about sublist *}
bulwahn@27656
  242
bulwahn@27656
  243
lemma sublist'_Nil[simp]: "sublist' i j [] = []"
bulwahn@27656
  244
by simp
bulwahn@27656
  245
bulwahn@27656
  246
lemma sublist'_Cons[simp]: "sublist' i (Suc j) (x#xs) = (case i of 0 \<Rightarrow> (x # sublist' 0 j xs) | Suc i' \<Rightarrow> sublist' i' j xs)"
bulwahn@27656
  247
by (cases i) auto
bulwahn@27656
  248
bulwahn@27656
  249
lemma sublist'_Cons2[simp]: "sublist' i j (x#xs) = (if (j = 0) then [] else ((if (i = 0) then [x] else []) @ sublist' (i - 1) (j - 1) xs))"
bulwahn@27656
  250
apply (cases j)
bulwahn@27656
  251
apply auto
bulwahn@27656
  252
apply (cases i)
bulwahn@27656
  253
apply auto
bulwahn@27656
  254
done
bulwahn@27656
  255
bulwahn@27656
  256
lemma sublist_n_0: "sublist' n 0 xs = []"
bulwahn@27656
  257
by (induct xs, auto)
bulwahn@27656
  258
bulwahn@27656
  259
lemma sublist'_Nil': "n \<ge> m \<Longrightarrow> sublist' n m xs = []"
bulwahn@27656
  260
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  261
apply simp
bulwahn@27656
  262
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  263
apply simp
bulwahn@27656
  264
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  265
apply simp
bulwahn@27656
  266
apply simp
bulwahn@27656
  267
done
bulwahn@27656
  268
bulwahn@27656
  269
lemma sublist'_Nil2: "n \<ge> length xs \<Longrightarrow> sublist' n m xs = []"
bulwahn@27656
  270
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  271
apply simp
bulwahn@27656
  272
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  273
apply simp
bulwahn@27656
  274
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  275
apply simp
bulwahn@27656
  276
apply simp
bulwahn@27656
  277
done
bulwahn@27656
  278
bulwahn@27656
  279
lemma sublist'_Nil3: "(sublist' n m xs = []) = ((n \<ge> m) \<or> (n \<ge> length xs))"
bulwahn@27656
  280
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  281
apply simp
bulwahn@27656
  282
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  283
apply simp
bulwahn@27656
  284
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  285
apply simp
bulwahn@27656
  286
apply simp
bulwahn@27656
  287
done
bulwahn@27656
  288
bulwahn@27656
  289
lemma sublist'_notNil: "\<lbrakk> n < length xs; n < m \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist' n m xs \<noteq> []"
bulwahn@27656
  290
apply (induct xs arbitrary: n m)
bulwahn@27656
  291
apply simp
bulwahn@27656
  292
apply (case_tac m)
bulwahn@27656
  293
apply simp
bulwahn@27656
  294
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  295
apply simp
bulwahn@27656
  296
apply simp
bulwahn@27656
  297
done
bulwahn@27656
  298
bulwahn@27656
  299
lemma sublist'_single: "n < length xs \<Longrightarrow> sublist' n (Suc n) xs = [xs ! n]"
bulwahn@27656
  300
apply (induct xs arbitrary: n)
bulwahn@27656
  301
apply simp
bulwahn@27656
  302
apply simp
bulwahn@27656
  303
apply (case_tac n)
bulwahn@27656
  304
apply (simp add: sublist_n_0)
bulwahn@27656
  305
apply simp
bulwahn@27656
  306
done
bulwahn@27656
  307
bulwahn@27656
  308
lemma sublist'_update1: "i \<ge> m \<Longrightarrow> sublist' n m (xs[i:=v]) = sublist' n m xs"
bulwahn@27656
  309
apply (induct xs arbitrary: n m i)
bulwahn@27656
  310
apply simp
bulwahn@27656
  311
apply simp
bulwahn@27656
  312
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  313
apply simp
bulwahn@27656
  314
apply simp
bulwahn@27656
  315
done
bulwahn@27656
  316
bulwahn@27656
  317
lemma sublist'_update2: "i < n \<Longrightarrow> sublist' n m (xs[i:=v]) = sublist' n m xs"
bulwahn@27656
  318
apply (induct xs arbitrary: n m i)
bulwahn@27656
  319
apply simp
bulwahn@27656
  320
apply simp
bulwahn@27656
  321
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  322
apply simp
bulwahn@27656
  323
apply simp
bulwahn@27656
  324
done
bulwahn@27656
  325
bulwahn@27656
  326
lemma sublist'_update3: "\<lbrakk>n \<le> i; i < m\<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist' n m (xs[i := v]) = (sublist' n m xs)[i - n := v]"
bulwahn@27656
  327
proof (induct xs arbitrary: n m i)
bulwahn@27656
  328
 case Nil thus ?case by auto
bulwahn@27656
  329
next
bulwahn@27656
  330
 case (Cons x xs)
bulwahn@27656
  331
 thus ?case
bulwahn@27656
  332
  apply -
bulwahn@27656
  333
  apply auto
bulwahn@27656
  334
  apply (cases i)
bulwahn@27656
  335
  apply auto
bulwahn@27656
  336
  apply (cases i)
bulwahn@27656
  337
  apply auto
bulwahn@27656
  338
  done
bulwahn@27656
  339
qed
bulwahn@27656
  340
bulwahn@27656
  341
lemma "\<lbrakk> sublist' i j xs = sublist' i j ys; n \<ge> i; m \<le> j \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist' n m xs = sublist' n m ys"
bulwahn@27656
  342
proof (induct xs arbitrary: i j ys n m)
bulwahn@27656
  343
 case Nil
bulwahn@27656
  344
 thus ?case
bulwahn@27656
  345
  apply -
bulwahn@27656
  346
  apply (rule sym, drule sym)
bulwahn@27656
  347
  apply (simp add: sublist'_Nil)
bulwahn@27656
  348
  apply (simp add: sublist'_Nil3)
bulwahn@27656
  349
  apply arith
bulwahn@27656
  350
  done
bulwahn@27656
  351
next
bulwahn@27656
  352
 case (Cons x xs i j ys n m)
bulwahn@27656
  353
 note c = this
bulwahn@27656
  354
 thus ?case
bulwahn@27656
  355
 proof (cases m)
bulwahn@27656
  356
  case 0 thus ?thesis by (simp add: sublist_n_0)
bulwahn@27656
  357
 next
bulwahn@27656
  358
  case (Suc m')
bulwahn@27656
  359
  note a = this
bulwahn@27656
  360
  thus ?thesis
bulwahn@27656
  361
  proof (cases n)
bulwahn@27656
  362
   case 0 note b = this
bulwahn@27656
  363
   show ?thesis
bulwahn@27656
  364
   proof (cases ys)
bulwahn@27656
  365
	case Nil with a b Cons.prems show ?thesis by (simp add: sublist'_Nil3)
bulwahn@27656
  366
   next
bulwahn@27656
  367
	case (Cons y ys)
bulwahn@27656
  368
	show ?thesis
bulwahn@27656
  369
	proof (cases j)
bulwahn@27656
  370
	 case 0 with a b Cons.prems show ?thesis by simp
bulwahn@27656
  371
	next
bulwahn@27656
  372
	 case (Suc j') with a b Cons.prems Cons show ?thesis 
bulwahn@27656
  373
	  apply -
bulwahn@27656
  374
	  apply (simp, rule Cons.hyps [of "0" "j'" "ys" "0" "m'"], auto)
bulwahn@27656
  375
	  done
bulwahn@27656
  376
	qed
bulwahn@27656
  377
   qed
bulwahn@27656
  378
  next
bulwahn@27656
  379
   case (Suc n')
bulwahn@27656
  380
   show ?thesis
bulwahn@27656
  381
   proof (cases ys)
bulwahn@27656
  382
	case Nil with Suc a Cons.prems show ?thesis by (auto simp add: sublist'_Nil3)
bulwahn@27656
  383
   next
bulwahn@27656
  384
	case (Cons y ys) with Suc a Cons.prems show ?thesis
bulwahn@27656
  385
	 apply -
bulwahn@27656
  386
	 apply simp
bulwahn@27656
  387
	 apply (cases j)
bulwahn@27656
  388
	 apply simp
bulwahn@27656
  389
	 apply (cases i)
bulwahn@27656
  390
	 apply simp
bulwahn@27656
  391
	 apply (rule_tac j="nat" in Cons.hyps [of "0" _ "ys" "n'" "m'"])
bulwahn@27656
  392
	 apply simp
bulwahn@27656
  393
	 apply simp
bulwahn@27656
  394
	 apply simp
bulwahn@27656
  395
	 apply simp
bulwahn@27656
  396
	 apply (rule_tac i="nata" and j="nat" in Cons.hyps [of _ _ "ys" "n'" "m'"])
bulwahn@27656
  397
	 apply simp
bulwahn@27656
  398
	 apply simp
bulwahn@27656
  399
	 apply simp
bulwahn@27656
  400
	 done
bulwahn@27656
  401
   qed
bulwahn@27656
  402
  qed
bulwahn@27656
  403
 qed
bulwahn@27656
  404
qed
bulwahn@27656
  405
bulwahn@27656
  406
lemma length_sublist': "j \<le> length xs \<Longrightarrow> length (sublist' i j xs) = j - i"
bulwahn@27656
  407
by (induct xs arbitrary: i j, auto)
bulwahn@27656
  408
bulwahn@27656
  409
lemma sublist'_front: "\<lbrakk> i < j; i < length xs \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist' i j xs = xs ! i # sublist' (Suc i) j xs"
bulwahn@27656
  410
apply (induct xs arbitrary: a i j)
bulwahn@27656
  411
apply simp
bulwahn@27656
  412
apply (case_tac j)
bulwahn@27656
  413
apply simp
bulwahn@27656
  414
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  415
apply simp
bulwahn@27656
  416
apply simp
bulwahn@27656
  417
done
bulwahn@27656
  418
bulwahn@27656
  419
lemma sublist'_back: "\<lbrakk> i < j; j \<le> length xs \<rbrakk> \<Longrightarrow> sublist' i j xs = sublist' i (j - 1) xs @ [xs ! (j - 1)]"
bulwahn@27656
  420
apply (induct xs arbitrary: a i j)
bulwahn@27656
  421
apply simp
bulwahn@27656
  422
apply simp
bulwahn@27656
  423
apply (case_tac j)
bulwahn@27656
  424
apply simp
bulwahn@27656
  425
apply auto
bulwahn@27656
  426
apply (case_tac nat)
bulwahn@27656
  427
apply auto
bulwahn@27656
  428
done
bulwahn@27656
  429
bulwahn@27656
  430
(* suffices that j \<le> length xs and length ys *) 
bulwahn@27656
  431
lemma sublist'_eq_samelength_iff: "length xs = length ys \<Longrightarrow> (sublist' i j xs = sublist' i j ys) = (\<forall>i'. i \<le> i' \<and> i' < j \<longrightarrow> xs ! i' = ys ! i')"
bulwahn@27656
  432
proof (induct xs arbitrary: ys i j)
bulwahn@27656
  433
 case Nil thus ?case by simp
bulwahn@27656
  434
next
bulwahn@27656
  435
 case (Cons x xs)
bulwahn@27656
  436
 thus ?case
bulwahn@27656
  437
  apply -
bulwahn@27656
  438
  apply (cases ys)
bulwahn@27656
  439
  apply simp
bulwahn@27656
  440
  apply simp
bulwahn@27656
  441
  apply auto
bulwahn@27656
  442
  apply (case_tac i', auto)
bulwahn@27656
  443
  apply (erule_tac x="Suc i'" in allE, auto)
bulwahn@27656
  444
  apply (erule_tac x="i' - 1" in allE, auto)
bulwahn@27656
  445
  apply (case_tac i', auto)
bulwahn@27656
  446
  apply (erule_tac x="Suc i'" in allE, auto)
bulwahn@27656
  447
  done
bulwahn@27656
  448
qed
bulwahn@27656
  449
bulwahn@27656
  450
lemma sublist'_all[simp]: "sublist' 0 (length xs) xs = xs"
bulwahn@27656
  451
by (induct xs, auto)
bulwahn@27656
  452
bulwahn@27656
  453
lemma sublist'_sublist': "sublist' n m (sublist' i j xs) = sublist' (i + n) (min (i + m) j) xs" 
bulwahn@27656
  454
by (induct xs arbitrary: i j n m) (auto simp add: min_diff)
bulwahn@27656
  455
bulwahn@27656
  456
lemma sublist'_append: "\<lbrakk> i \<le> j; j \<le> k \<rbrakk> \<Longrightarrow>(sublist' i j xs) @ (sublist' j k xs) = sublist' i k xs"
bulwahn@27656
  457
by (induct xs arbitrary: i j k) auto
bulwahn@27656
  458
bulwahn@27656
  459
lemma nth_sublist': "\<lbrakk> k < j - i; j \<le> length xs \<rbrakk> \<Longrightarrow> (sublist' i j xs) ! k = xs ! (i + k)"
bulwahn@27656
  460
apply (induct xs arbitrary: i j k)
bulwahn@27656
  461
apply auto
bulwahn@27656
  462
apply (case_tac k)
bulwahn@27656
  463
apply auto
bulwahn@27656
  464
apply (case_tac i)
bulwahn@27656
  465
apply auto
bulwahn@27656
  466
done
bulwahn@27656
  467
bulwahn@27656
  468
lemma set_sublist': "set (sublist' i j xs) = {x. \<exists>k. i \<le> k \<and> k < j \<and> k < List.length xs \<and> x = xs ! k}"
bulwahn@27656
  469
apply (simp add: sublist'_sublist)
bulwahn@27656
  470
apply (simp add: set_sublist)
bulwahn@27656
  471
apply auto
bulwahn@27656
  472
done
bulwahn@27656
  473
bulwahn@27656
  474
lemma all_in_set_sublist'_conv: "(\<forall>j. j \<in> set (sublist' l r xs) \<longrightarrow> P j) = (\<forall>k. l \<le> k \<and> k < r \<and> k < List.length xs \<longrightarrow> P (xs ! k))"
bulwahn@27656
  475
unfolding set_sublist' by blast
bulwahn@27656
  476
bulwahn@27656
  477
lemma ball_in_set_sublist'_conv: "(\<forall>j \<in> set (sublist' l r xs). P j) = (\<forall>k. l \<le> k \<and> k < r \<and> k < List.length xs \<longrightarrow> P (xs ! k))"
bulwahn@27656
  478
unfolding set_sublist' by blast
bulwahn@27656
  479
bulwahn@27656
  480
bulwahn@27656
  481
lemma multiset_of_sublist:
bulwahn@27656
  482
assumes l_r: "l \<le> r \<and> r \<le> List.length xs"
bulwahn@27656
  483
assumes left: "\<forall> i. i < l \<longrightarrow> (xs::'a list) ! i = ys ! i"
bulwahn@27656
  484
assumes right: "\<forall> i. i \<ge> r \<longrightarrow> (xs::'a list) ! i = ys ! i"
bulwahn@27656
  485
assumes multiset: "multiset_of xs = multiset_of ys"
bulwahn@27656
  486
 shows "multiset_of (sublist' l r xs) = multiset_of (sublist' l r ys)"
bulwahn@27656
  487
proof -
bulwahn@27656
  488
 from l_r have xs_def: "xs = (sublist' 0 l xs) @ (sublist' l r xs) @ (sublist' r (List.length xs) xs)" (is "_ = ?xs_long") 
bulwahn@27656
  489
  by (simp add: sublist'_append)
bulwahn@27656
  490
 from multiset have length_eq: "List.length xs = List.length ys" by (rule multiset_of_eq_length)
bulwahn@27656
  491
 with l_r have ys_def: "ys = (sublist' 0 l ys) @ (sublist' l r ys) @ (sublist' r (List.length ys) ys)" (is "_ = ?ys_long") 
bulwahn@27656
  492
  by (simp add: sublist'_append)
bulwahn@27656
  493
 from xs_def ys_def multiset have "multiset_of ?xs_long = multiset_of ?ys_long" by simp
bulwahn@27656
  494
 moreover
bulwahn@27656
  495
 from left l_r length_eq have "sublist' 0 l xs = sublist' 0 l ys"
bulwahn@27656
  496
  by (auto simp add: length_sublist' nth_sublist' intro!: nth_equalityI)
bulwahn@27656
  497
 moreover
bulwahn@27656
  498
 from right l_r length_eq have "sublist' r (List.length xs) xs = sublist' r (List.length ys) ys"
bulwahn@27656
  499
  by (auto simp add: length_sublist' nth_sublist' intro!: nth_equalityI)
bulwahn@27656
  500
 moreover
bulwahn@27656
  501
 ultimately show ?thesis by (simp add: multiset_of_append)
bulwahn@27656
  502
qed
bulwahn@27656
  503
bulwahn@27656
  504
bulwahn@27656
  505
end