src/FOL/IFOL.thy
author paulson
Wed Jan 15 16:44:21 2003 +0100 (2003-01-15)
changeset 13779 2a34dc5cf79e
parent 13435 05631e8f0258
child 14236 c73d62ce9d1c
permissions -rw-r--r--
moving "let" from ZF to FOL
clasohm@1268
   1
(* Title:   FOL/IFOL.thy
lcp@35
   2
  ID:     $Id$
wenzelm@11677
   3
  Author:   Lawrence C Paulson and Markus Wenzel
wenzelm@11677
   4
*)
lcp@35
   5
wenzelm@11677
   6
header {* Intuitionistic first-order logic *}
lcp@35
   7
wenzelm@7355
   8
theory IFOL = Pure
wenzelm@7355
   9
files ("IFOL_lemmas.ML") ("fologic.ML") ("hypsubstdata.ML") ("intprover.ML"):
wenzelm@7355
  10
clasohm@0
  11
wenzelm@11677
  12
subsection {* Syntax and axiomatic basis *}
wenzelm@11677
  13
wenzelm@3906
  14
global
wenzelm@3906
  15
wenzelm@7355
  16
classes "term" < logic
wenzelm@7355
  17
defaultsort "term"
clasohm@0
  18
wenzelm@7355
  19
typedecl o
wenzelm@79
  20
wenzelm@11747
  21
judgment
wenzelm@11747
  22
 Trueprop   :: "o => prop"         ("(_)" 5)
clasohm@0
  23
wenzelm@11747
  24
consts
wenzelm@7355
  25
 True     :: o
wenzelm@7355
  26
 False     :: o
wenzelm@79
  27
wenzelm@79
  28
 (* Connectives *)
wenzelm@79
  29
wenzelm@7355
  30
 "="      :: "['a, 'a] => o"       (infixl 50)
lcp@35
  31
wenzelm@7355
  32
 Not      :: "o => o"           ("~ _" [40] 40)
wenzelm@7355
  33
 &       :: "[o, o] => o"        (infixr 35)
wenzelm@7355
  34
 "|"      :: "[o, o] => o"        (infixr 30)
wenzelm@7355
  35
 -->      :: "[o, o] => o"        (infixr 25)
wenzelm@7355
  36
 <->      :: "[o, o] => o"        (infixr 25)
wenzelm@79
  37
wenzelm@79
  38
 (* Quantifiers *)
wenzelm@79
  39
wenzelm@7355
  40
 All      :: "('a => o) => o"       (binder "ALL " 10)
wenzelm@7355
  41
 Ex      :: "('a => o) => o"       (binder "EX " 10)
wenzelm@7355
  42
 Ex1      :: "('a => o) => o"       (binder "EX! " 10)
wenzelm@79
  43
clasohm@0
  44
lcp@928
  45
syntax
wenzelm@12662
  46
 "_not_equal" :: "['a, 'a] => o"       (infixl "~=" 50)
lcp@35
  47
translations
wenzelm@79
  48
 "x ~= y"   == "~ (x = y)"
wenzelm@79
  49
wenzelm@12114
  50
syntax (xsymbols)
wenzelm@11677
  51
 Not      :: "o => o"           ("\<not> _" [40] 40)
wenzelm@11677
  52
 "op &"    :: "[o, o] => o"        (infixr "\<and>" 35)
wenzelm@11677
  53
 "op |"    :: "[o, o] => o"        (infixr "\<or>" 30)
wenzelm@11677
  54
 "ALL "    :: "[idts, o] => o"       ("(3\<forall>_./ _)" [0, 10] 10)
wenzelm@11677
  55
 "EX "     :: "[idts, o] => o"       ("(3\<exists>_./ _)" [0, 10] 10)
wenzelm@11677
  56
 "EX! "    :: "[idts, o] => o"       ("(3\<exists>!_./ _)" [0, 10] 10)
wenzelm@12662
  57
 "_not_equal" :: "['a, 'a] => o"       (infixl "\<noteq>" 50)
wenzelm@11677
  58
 "op -->"   :: "[o, o] => o"        (infixr "\<longrightarrow>" 25)
wenzelm@11677
  59
 "op <->"   :: "[o, o] => o"        (infixr "\<longleftrightarrow>" 25)
lcp@35
  60
wenzelm@6340
  61
syntax (HTML output)
wenzelm@11677
  62
 Not      :: "o => o"           ("\<not> _" [40] 40)
wenzelm@6340
  63
wenzelm@6340
  64
wenzelm@3932
  65
local
wenzelm@3906
  66
wenzelm@7355
  67
axioms
clasohm@0
  68
wenzelm@79
  69
 (* Equality *)
clasohm@0
  70
wenzelm@7355
  71
 refl:     "a=a"
wenzelm@7355
  72
 subst:    "[| a=b; P(a) |] ==> P(b)"
clasohm@0
  73
wenzelm@79
  74
 (* Propositional logic *)
clasohm@0
  75
wenzelm@7355
  76
 conjI:    "[| P; Q |] ==> P&Q"
wenzelm@7355
  77
 conjunct1:  "P&Q ==> P"
wenzelm@7355
  78
 conjunct2:  "P&Q ==> Q"
clasohm@0
  79
wenzelm@7355
  80
 disjI1:    "P ==> P|Q"
wenzelm@7355
  81
 disjI2:    "Q ==> P|Q"
wenzelm@7355
  82
 disjE:    "[| P|Q; P ==> R; Q ==> R |] ==> R"
clasohm@0
  83
wenzelm@7355
  84
 impI:     "(P ==> Q) ==> P-->Q"
wenzelm@7355
  85
 mp:      "[| P-->Q; P |] ==> Q"
clasohm@0
  86
wenzelm@7355
  87
 FalseE:    "False ==> P"
wenzelm@7355
  88
clasohm@0
  89
wenzelm@79
  90
 (* Definitions *)
clasohm@0
  91
wenzelm@7355
  92
 True_def:   "True == False-->False"
wenzelm@7355
  93
 not_def:   "~P  == P-->False"
wenzelm@7355
  94
 iff_def:   "P<->Q == (P-->Q) & (Q-->P)"
wenzelm@79
  95
wenzelm@79
  96
 (* Unique existence *)
clasohm@0
  97
wenzelm@7355
  98
 ex1_def:   "EX! x. P(x) == EX x. P(x) & (ALL y. P(y) --> y=x)"
wenzelm@7355
  99
clasohm@0
  100
wenzelm@79
  101
 (* Quantifiers *)
clasohm@0
  102
wenzelm@7355
  103
 allI:     "(!!x. P(x)) ==> (ALL x. P(x))"
wenzelm@7355
  104
 spec:     "(ALL x. P(x)) ==> P(x)"
clasohm@0
  105
wenzelm@7355
  106
 exI:     "P(x) ==> (EX x. P(x))"
wenzelm@7355
  107
 exE:     "[| EX x. P(x); !!x. P(x) ==> R |] ==> R"
clasohm@0
  108
clasohm@0
  109
 (* Reflection *)
clasohm@0
  110
wenzelm@7355
  111
 eq_reflection: "(x=y)  ==> (x==y)"
wenzelm@7355
  112
 iff_reflection: "(P<->Q) ==> (P==Q)"
clasohm@0
  113
wenzelm@4092
  114
paulson@13779
  115
wenzelm@11677
  116
subsection {* Lemmas and proof tools *}
wenzelm@11677
  117
wenzelm@9886
  118
setup Simplifier.setup
wenzelm@9886
  119
use "IFOL_lemmas.ML"
wenzelm@11734
  120
wenzelm@7355
  121
use "fologic.ML"
wenzelm@9886
  122
use "hypsubstdata.ML"
wenzelm@9886
  123
setup hypsubst_setup
wenzelm@7355
  124
use "intprover.ML"
wenzelm@7355
  125
wenzelm@4092
  126
wenzelm@12875
  127
subsection {* Intuitionistic Reasoning *}
wenzelm@12368
  128
wenzelm@12349
  129
lemma impE':
wenzelm@12937
  130
 assumes 1: "P --> Q"
wenzelm@12937
  131
  and 2: "Q ==> R"
wenzelm@12937
  132
  and 3: "P --> Q ==> P"
wenzelm@12937
  133
 shows R
wenzelm@12349
  134
proof -
wenzelm@12349
  135
 from 3 and 1 have P .
wenzelm@12368
  136
 with 1 have Q by (rule impE)
wenzelm@12349
  137
 with 2 show R .
wenzelm@12349
  138
qed
wenzelm@12349
  139
wenzelm@12349
  140
lemma allE':
wenzelm@12937
  141
 assumes 1: "ALL x. P(x)"
wenzelm@12937
  142
  and 2: "P(x) ==> ALL x. P(x) ==> Q"
wenzelm@12937
  143
 shows Q
wenzelm@12349
  144
proof -
wenzelm@12349
  145
 from 1 have "P(x)" by (rule spec)
wenzelm@12349
  146
 from this and 1 show Q by (rule 2)
wenzelm@12349
  147
qed
wenzelm@12349
  148
wenzelm@12937
  149
lemma notE':
wenzelm@12937
  150
 assumes 1: "~ P"
wenzelm@12937
  151
  and 2: "~ P ==> P"
wenzelm@12937
  152
 shows R
wenzelm@12349
  153
proof -
wenzelm@12349
  154
 from 2 and 1 have P .
wenzelm@12349
  155
 with 1 show R by (rule notE)
wenzelm@12349
  156
qed
wenzelm@12349
  157
wenzelm@12349
  158
lemmas [Pure.elim!] = disjE iffE FalseE conjE exE
wenzelm@12349
  159
 and [Pure.intro!] = iffI conjI impI TrueI notI allI refl
wenzelm@12349
  160
 and [Pure.elim 2] = allE notE' impE'
wenzelm@12349
  161
 and [Pure.intro] = exI disjI2 disjI1
wenzelm@12349
  162
wenzelm@12349
  163
ML_setup {*
wenzelm@12352
  164
 Context.>> (ContextRules.addSWrapper (fn tac => hyp_subst_tac ORELSE' tac));
wenzelm@12349
  165
*}
wenzelm@12349
  166
wenzelm@12349
  167
wenzelm@12368
  168
lemma iff_not_sym: "~ (Q <-> P) ==> ~ (P <-> Q)"
wenzelm@12368
  169
 by rules
wenzelm@12368
  170
wenzelm@12368
  171
lemmas [sym] = sym iff_sym not_sym iff_not_sym
wenzelm@12368
  172
 and [Pure.elim?] = iffD1 iffD2 impE
wenzelm@12368
  173
wenzelm@12368
  174
paulson@13435
  175
lemma eq_commute: "a=b <-> b=a"
paulson@13435
  176
apply (rule iffI) 
paulson@13435
  177
apply (erule sym)+
paulson@13435
  178
done
paulson@13435
  179
paulson@13435
  180
wenzelm@11677
  181
subsection {* Atomizing meta-level rules *}
wenzelm@11677
  182
wenzelm@11747
  183
lemma atomize_all [atomize]: "(!!x. P(x)) == Trueprop (ALL x. P(x))"
wenzelm@11976
  184
proof
wenzelm@11677
  185
 assume "!!x. P(x)"
wenzelm@12368
  186
 show "ALL x. P(x)" ..
wenzelm@11677
  187
next
wenzelm@11677
  188
 assume "ALL x. P(x)"
wenzelm@12368
  189
 thus "!!x. P(x)" ..
wenzelm@11677
  190
qed
wenzelm@11677
  191
wenzelm@11747
  192
lemma atomize_imp [atomize]: "(A ==> B) == Trueprop (A --> B)"
wenzelm@11976
  193
proof
wenzelm@12368
  194
 assume "A ==> B"
wenzelm@12368
  195
 thus "A --> B" ..
wenzelm@11677
  196
next
wenzelm@11677
  197
 assume "A --> B" and A
wenzelm@11677
  198
 thus B by (rule mp)
wenzelm@11677
  199
qed
wenzelm@11677
  200
wenzelm@11747
  201
lemma atomize_eq [atomize]: "(x == y) == Trueprop (x = y)"
wenzelm@11976
  202
proof
wenzelm@11677
  203
 assume "x == y"
wenzelm@11677
  204
 show "x = y" by (unfold prems) (rule refl)
wenzelm@11677
  205
next
wenzelm@11677
  206
 assume "x = y"
wenzelm@11677
  207
 thus "x == y" by (rule eq_reflection)
wenzelm@11677
  208
qed
wenzelm@11677
  209
wenzelm@12875
  210
lemma atomize_conj [atomize]:
wenzelm@12875
  211
 "(!!C. (A ==> B ==> PROP C) ==> PROP C) == Trueprop (A & B)"
wenzelm@11976
  212
proof
wenzelm@11953
  213
 assume "!!C. (A ==> B ==> PROP C) ==> PROP C"
wenzelm@11953
  214
 show "A & B" by (rule conjI)
wenzelm@11953
  215
next
wenzelm@11953
  216
 fix C
wenzelm@11953
  217
 assume "A & B"
wenzelm@11953
  218
 assume "A ==> B ==> PROP C"
wenzelm@11953
  219
 thus "PROP C"
wenzelm@11953
  220
 proof this
wenzelm@11953
  221
  show A by (rule conjunct1)
wenzelm@11953
  222
  show B by (rule conjunct2)
wenzelm@11953
  223
 qed
wenzelm@11953
  224
qed
wenzelm@11953
  225
wenzelm@12368
  226
lemmas [symmetric, rulify] = atomize_all atomize_imp
wenzelm@11771
  227
wenzelm@11848
  228
wenzelm@11848
  229
subsection {* Calculational rules *}
wenzelm@11848
  230
wenzelm@11848
  231
lemma forw_subst: "a = b ==> P(b) ==> P(a)"
wenzelm@11848
  232
 by (rule ssubst)
wenzelm@11848
  233
wenzelm@11848
  234
lemma back_subst: "P(a) ==> a = b ==> P(b)"
wenzelm@11848
  235
 by (rule subst)
wenzelm@11848
  236
wenzelm@11848
  237
text {*
wenzelm@11848
  238
 Note that this list of rules is in reverse order of priorities.
wenzelm@11848
  239
*}
wenzelm@11848
  240
wenzelm@12019
  241
lemmas basic_trans_rules [trans] =
wenzelm@11848
  242
 forw_subst
wenzelm@11848
  243
 back_subst
wenzelm@11848
  244
 rev_mp
wenzelm@11848
  245
 mp
wenzelm@11848
  246
 trans
wenzelm@11848
  247
paulson@13779
  248
paulson@13779
  249
paulson@13779
  250
subsection {* ``Let'' declarations *}
paulson@13779
  251
paulson@13779
  252
nonterminals letbinds letbind
paulson@13779
  253
paulson@13779
  254
constdefs
paulson@13779
  255
 Let :: "['a::logic, 'a => 'b] => ('b::logic)"
paulson@13779
  256
  "Let(s, f) == f(s)"
paulson@13779
  257
paulson@13779
  258
syntax
paulson@13779
  259
 "_bind"    :: "[pttrn, 'a] => letbind"      ("(2_ =/ _)" 10)
paulson@13779
  260
 ""      :: "letbind => letbinds"       ("_")
paulson@13779
  261
 "_binds"   :: "[letbind, letbinds] => letbinds" ("_;/ _")
paulson@13779
  262
 "_Let"    :: "[letbinds, 'a] => 'a"       ("(let (_)/ in (_))" 10)
paulson@13779
  263
paulson@13779
  264
translations
paulson@13779
  265
 "_Let(_binds(b, bs), e)" == "_Let(b, _Let(bs, e))"
paulson@13779
  266
 "let x = a in e"     == "Let(a, %x. e)"
paulson@13779
  267
paulson@13779
  268
paulson@13779
  269
lemma LetI: 
paulson@13779
  270
  assumes prem: "(!!x. x=t ==> P(u(x)))"
paulson@13779
  271
  shows "P(let x=t in u(x))"
paulson@13779
  272
apply (unfold Let_def)
paulson@13779
  273
apply (rule refl [THEN prem])
paulson@13779
  274
done
paulson@13779
  275
paulson@13779
  276
ML
paulson@13779
  277
{*
paulson@13779
  278
val Let_def = thm "Let_def";
paulson@13779
  279
val LetI = thm "LetI";
paulson@13779
  280
*}
paulson@13779
  281
wenzelm@4854
  282
end