src/HOL/HOLCF/FOCUS/Fstreams.thy
author nipkow
Sat, 26 Feb 2011 20:40:45 +0100
changeset 41855 c3b6e69da386
parent 41476 0fa9629aa399
child 42151 4da4fc77664b
permissions -rw-r--r--
added a few lemmas by Andreas Lochbihler

(* Title:   HOLCF/FOCUS/Fstreams.thy
  Author:   Borislav Gajanovic

FOCUS flat streams (with lifted elements).

TODO: integrate this with Fstream.
*)

theory Fstreams
imports "~~/src/HOL/HOLCF/Library/Stream"
begin

default_sort type

type_synonym 'a fstream = "('a lift) stream"

definition
 fsingleton  :: "'a => 'a fstream" ("<_>" [1000] 999) where
 fsingleton_def2: "fsingleton = (%a. Def a && UU)"

definition
 fsfilter   :: "'a set \<Rightarrow> 'a fstream \<rightarrow> 'a fstream" where
 "fsfilter A = sfilter\<cdot>(flift2 (\<lambda>x. x\<in>A))"

definition
 fsmap     :: "('a => 'b) => 'a fstream -> 'b fstream" where
 "fsmap f = smap$(flift2 f)"

definition
 jth      :: "nat => 'a fstream => 'a" where
 "jth = (%n s. if Fin n < #s then THE a. i_th n s = Def a else undefined)"

definition
 first     :: "'a fstream => 'a" where
 "first = (%s. jth 0 s)"

definition
 last     :: "'a fstream => 'a" where
 "last = (%s. case #s of Fin n => (if n~=0 then jth (THE k. Suc k = n) s else undefined))"


abbreviation
 emptystream :: "'a fstream" ("<>") where
 "<> == \<bottom>"

abbreviation
 fsfilter' :: "'a set \<Rightarrow> 'a fstream \<Rightarrow> 'a fstream"    ("(_'(C')_)" [64,63] 63) where
 "A(C)s == fsfilter A\<cdot>s"

notation (xsymbols)
 fsfilter' ("(_\<copyright>_)" [64,63] 63)


lemma ft_fsingleton[simp]: "ft$(<a>) = Def a"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma slen_fsingleton[simp]: "#(<a>) = Fin 1"
by (simp add: fsingleton_def2 inat_defs)

lemma slen_fstreams[simp]: "#(<a> ooo s) = iSuc (#s)"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma slen_fstreams2[simp]: "#(s ooo <a>) = iSuc (#s)"
apply (cases "#s")
apply (auto simp add: iSuc_Fin)
apply (insert slen_sconc [of _ s "Suc 0" "<a>"], auto)
by (simp add: sconc_def)

lemma j_th_0_fsingleton[simp]:"jth 0 (<a>) = a"
apply (simp add: fsingleton_def2 jth_def)
by (simp add: i_th_def Fin_0)

lemma jth_0[simp]: "jth 0 (<a> ooo s) = a" 
apply (simp add: fsingleton_def2 jth_def)
by (simp add: i_th_def Fin_0)

lemma first_sconc[simp]: "first (<a> ooo s) = a"
by (simp add: first_def)

lemma first_fsingleton[simp]: "first (<a>) = a"
by (simp add: first_def)

lemma jth_n[simp]: "Fin n = #s ==> jth n (s ooo <a>) = a"
apply (simp add: jth_def, auto)
apply (simp add: i_th_def rt_sconc1)
by (simp add: inat_defs split: inat.splits)

lemma last_sconc[simp]: "Fin n = #s ==> last (s ooo <a>) = a"
apply (simp add: last_def)
apply (simp add: inat_defs split:inat.splits)
by (drule sym, auto)

lemma last_fsingleton[simp]: "last (<a>) = a"
by (simp add: last_def)

lemma first_UU[simp]: "first UU = undefined"
by (simp add: first_def jth_def)

lemma last_UU[simp]:"last UU = undefined"
by (simp add: last_def jth_def inat_defs)

lemma last_infinite[simp]:"#s = Infty ==> last s = undefined"
by (simp add: last_def)

lemma jth_slen_lemma1:"n <= k & Fin n = #s ==> jth k s = undefined"
by (simp add: jth_def inat_defs split:inat.splits, auto)

lemma jth_UU[simp]:"jth n UU = undefined" 
by (simp add: jth_def)

lemma ext_last:"[|s ~= UU; Fin (Suc n) = #s|] ==> (stream_take n$s) ooo <(last s)> = s" 
apply (simp add: last_def)
apply (case_tac "#s", auto)
apply (simp add: fsingleton_def2)
apply (subgoal_tac "Def (jth n s) = i_th n s")
apply (auto simp add: i_th_last)
apply (drule slen_take_lemma1, auto)
apply (simp add: jth_def)
apply (case_tac "i_th n s = UU")
apply auto
apply (simp add: i_th_def)
apply (case_tac "i_rt n s = UU", auto)
apply (drule i_rt_slen [THEN iffD1])
apply (drule slen_take_eq_rev [rule_format, THEN iffD2],auto)
by (drule not_Undef_is_Def [THEN iffD1], auto)


lemma fsingleton_lemma1[simp]: "(<a> = <b>) = (a=b)"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fsingleton_lemma2[simp]: "<a> ~= <>"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fsingleton_sconc:"<a> ooo s = Def a && s"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fstreams_ind: 
 "[| adm P; P <>; !!a s. P s ==> P (<a> ooo s) |] ==> P x"
apply (simp add: fsingleton_def2)
apply (rule stream.induct, auto)
by (drule not_Undef_is_Def [THEN iffD1], auto)

lemma fstreams_ind2:
 "[| adm P; P <>; !!a. P (<a>); !!a b s. P s ==> P (<a> ooo <b> ooo s) |] ==> P x"
apply (simp add: fsingleton_def2)
apply (rule stream_ind2, auto)
by (drule not_Undef_is_Def [THEN iffD1], auto)+

lemma fstreams_take_Suc[simp]: "stream_take (Suc n)$(<a> ooo s) = <a> ooo stream_take n$s"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fstreams_not_empty[simp]: "<a> ooo s ~= <>"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fstreams_not_empty2[simp]: "s ooo <a> ~= <>"
by (case_tac "s=UU", auto)

lemma fstreams_exhaust: "x = UU | (EX a s. x = <a> ooo s)"
apply (simp add: fsingleton_def2, auto)
apply (erule contrapos_pp, auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
by (drule not_Undef_is_Def [THEN iffD1], auto)

lemma fstreams_cases: "[| x = UU ==> P; !!a y. x = <a> ooo y ==> P |] ==> P"
by (insert fstreams_exhaust [of x], auto)

lemma fstreams_exhaust_eq: "(x ~= UU) = (? a y. x = <a> ooo y)"
apply (simp add: fsingleton_def2, auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
by (drule not_Undef_is_Def [THEN iffD1], auto)

lemma fstreams_inject: "(<a> ooo s = <b> ooo t) = (a=b & s=t)"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fstreams_prefix: "<a> ooo s << t ==> EX tt. t = <a> ooo tt & s << tt"
apply (simp add: fsingleton_def2)
apply (insert stream_prefix [of "Def a" s t], auto)
done

lemma fstreams_prefix': "x << <a> ooo z = (x = <> | (EX y. x = <a> ooo y & y << z))"
apply (auto, case_tac "x=UU", auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
apply (simp add: fsingleton_def2, auto)
apply (drule ax_flat, simp)
by (erule sconc_mono)

lemma ft_fstreams[simp]: "ft$(<a> ooo s) = Def a"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma rt_fstreams[simp]: "rt$(<a> ooo s) = s"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma ft_eq[simp]: "(ft$s = Def a) = (EX t. s = <a> ooo t)"
apply (cases s, auto)
by ((*drule sym,*) auto simp add: fsingleton_def2)

lemma surjective_fstreams: "(<d> ooo y = x) = (ft$x = Def d & rt$x = y)"
by auto

lemma fstreams_mono: "<a> ooo b << <a> ooo c ==> b << c"
by (simp add: fsingleton_def2)

lemma fsmap_UU[simp]: "fsmap f$UU = UU"
by (simp add: fsmap_def)

lemma fsmap_fsingleton_sconc: "fsmap f$(<x> ooo xs) = <(f x)> ooo (fsmap f$xs)"
by (simp add: fsmap_def fsingleton_def2 flift2_def)

lemma fsmap_fsingleton[simp]: "fsmap f$(<x>) = <(f x)>"
by (simp add: fsmap_def fsingleton_def2 flift2_def)


lemma fstreams_chain_lemma[rule_format]:
 "ALL s x y. stream_take n$(s::'a fstream) << x & x << y & y << s & x ~= y --> stream_take (Suc n)$s << y"
apply (induct_tac n, auto)
apply (case_tac "s=UU", auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
apply (case_tac "y=UU", auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
apply (simp add: flat_below_iff)
apply (case_tac "s=UU", auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], auto)
apply (erule_tac x="ya" in allE)
apply (drule stream_prefix, auto)
apply (case_tac "y=UU",auto)
apply (drule stream_exhaust_eq [THEN iffD1], clarsimp)
apply auto
apply (simp add: flat_below_iff)
apply (erule_tac x="tt" in allE)
apply (erule_tac x="yb" in allE, auto)
apply (simp add: flat_below_iff)
by (simp add: flat_below_iff)

lemma fstreams_lub_lemma1: "[| chain Y; (LUB i. Y i) = <a> ooo s |] ==> EX j t. Y j = <a> ooo t"
apply (subgoal_tac "(LUB i. Y i) ~= UU")
apply (frule lub_eq_bottom_iff, auto)
apply (drule_tac x="i" in is_ub_thelub, auto)
by (drule fstreams_prefix' [THEN iffD1], auto)

lemma fstreams_lub1: 
 "[| chain Y; (LUB i. Y i) = <a> ooo s |]
   ==> (EX j t. Y j = <a> ooo t) & (EX X. chain X & (ALL i. EX j. <a> ooo X i << Y j) & (LUB i. X i) = s)"
apply (auto simp add: fstreams_lub_lemma1)
apply (rule_tac x="%n. stream_take n$s" in exI, auto)
apply (induct_tac i, auto)
apply (drule fstreams_lub_lemma1, auto)
apply (rule_tac x="j" in exI, auto)
apply (case_tac "max_in_chain j Y")
apply (frule lub_finch1 [THEN lub_eqI], auto)
apply (rule_tac x="j" in exI)
apply (erule subst) back back
apply (simp add: below_prod_def sconc_mono)
apply (simp add: max_in_chain_def, auto)
apply (rule_tac x="ja" in exI)
apply (subgoal_tac "Y j << Y ja")
apply (drule fstreams_prefix, auto)+
apply (rule sconc_mono)
apply (rule fstreams_chain_lemma, auto)
apply (subgoal_tac "Y ja << (LUB i. (Y i))", clarsimp)
apply (drule fstreams_mono, simp)
apply (rule is_ub_thelub, simp)
apply (blast intro: chain_mono)
by (rule stream_reach2)


lemma lub_Pair_not_UU_lemma: 
 "[| chain Y; (LUB i. Y i) = ((a::'a::flat), b); a ~= UU; b ~= UU |] 
   ==> EX j c d. Y j = (c, d) & c ~= UU & d ~= UU"
apply (frule lub_prod, clarsimp)
apply (clarsimp simp add: lub_eq_bottom_iff [where Y="\<lambda>i. fst (Y i)"])
apply (case_tac "Y i", clarsimp)
apply (case_tac "max_in_chain i Y")
apply (drule maxinch_is_thelub, auto)
apply (rule_tac x="i" in exI, auto)
apply (simp add: max_in_chain_def, auto)
apply (subgoal_tac "Y i << Y j",auto)
apply (simp add: below_prod_def, clarsimp)
apply (drule ax_flat, auto)
apply (case_tac "snd (Y j) = UU",auto)
apply (case_tac "Y j", auto)
apply (rule_tac x="j" in exI)
apply (case_tac "Y j",auto)
by (drule chain_mono, auto)

lemma fstreams_lub_lemma2: 
 "[| chain Y; (LUB i. Y i) = (a, <m> ooo ms); (a::'a::flat) ~= UU |] ==> EX j t. Y j = (a, <m> ooo t)"
apply (frule lub_Pair_not_UU_lemma, auto)
apply (drule_tac x="j" in is_ub_thelub, auto)
apply (drule ax_flat, clarsimp)
by (drule fstreams_prefix' [THEN iffD1], auto)

lemma fstreams_lub2:
 "[| chain Y; (LUB i. Y i) = (a, <m> ooo ms); (a::'a::flat) ~= UU |] 
   ==> (EX j t. Y j = (a, <m> ooo t)) & (EX X. chain X & (ALL i. EX j. (a, <m> ooo X i) << Y j) & (LUB i. X i) = ms)"
apply (auto simp add: fstreams_lub_lemma2)
apply (rule_tac x="%n. stream_take n$ms" in exI, auto)
apply (induct_tac i, auto)
apply (drule fstreams_lub_lemma2, auto)
apply (rule_tac x="j" in exI, auto)
apply (case_tac "max_in_chain j Y")
apply (frule lub_finch1 [THEN lub_eqI], auto)
apply (rule_tac x="j" in exI)
apply (erule subst) back back
apply (simp add: sconc_mono)
apply (simp add: max_in_chain_def, auto)
apply (rule_tac x="ja" in exI)
apply (subgoal_tac "Y j << Y ja")
apply (simp add: below_prod_def, auto)
apply (drule below_trans)
apply (simp add: ax_flat, auto)
apply (drule fstreams_prefix, auto)+
apply (rule sconc_mono)
apply (subgoal_tac "tt ~= tta" "tta << ms")
apply (blast intro: fstreams_chain_lemma)
apply (frule lub_prod, auto)
apply (subgoal_tac "snd (Y ja) << (LUB i. snd (Y i))", clarsimp)
apply (drule fstreams_mono, simp)
apply (rule is_ub_thelub chainI)
apply (simp add: chain_def below_prod_def)
apply (subgoal_tac "fst (Y j) ~= fst (Y ja) | snd (Y j) ~= snd (Y ja)", simp)
apply (drule ax_flat, simp)+
apply (drule prod_eqI, auto)
apply (simp add: chain_mono)
by (rule stream_reach2)


lemma cpo_cont_lemma:
 "[| monofun (f::'a::cpo => 'b::cpo); (!Y. chain Y --> f (lub(range Y)) << (LUB i. f (Y i))) |] ==> cont f"
by (erule contI2, simp)

end