Fri, 25 Jul 2008 12:03:28 +0200 tuned
haftmann [Fri, 25 Jul 2008 12:03:28 +0200] rev 27679
tuned
Fri, 25 Jul 2008 07:35:53 +0200 dropped locale (open)
haftmann [Fri, 25 Jul 2008 07:35:53 +0200] rev 27678
dropped locale (open)
Mon, 21 Jul 2008 16:30:49 +0200 (re-)added simp rules for (_ + _) div/mod _
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 16:30:49 +0200] rev 27677
(re-)added simp rules for (_ + _) div/mod _
Mon, 21 Jul 2008 15:27:23 +0200 (re-)added simp rules for (_ + _) div/mod _
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 15:27:23 +0200] rev 27676
(re-)added simp rules for (_ + _) div/mod _
Mon, 21 Jul 2008 15:26:26 +0200 added explicit purge_data
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 15:26:26 +0200] rev 27675
added explicit purge_data
Mon, 21 Jul 2008 15:26:25 +0200 added code generation
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 15:26:25 +0200] rev 27674
added code generation
Mon, 21 Jul 2008 15:26:24 +0200 fixed code generator setup
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 15:26:24 +0200] rev 27673
fixed code generator setup
Mon, 21 Jul 2008 15:26:23 +0200 (adjusted)
haftmann [Mon, 21 Jul 2008 15:26:23 +0200] rev 27672
(adjusted)
Mon, 21 Jul 2008 13:37:14 +0200 Tuned and corrected ideal_tac for algebra.
chaieb [Mon, 21 Jul 2008 13:37:14 +0200] rev 27671
Tuned and corrected ideal_tac for algebra.
Mon, 21 Jul 2008 13:37:10 +0200 Theorems divides_le, ind_euclid, bezout_lemma, bezout_add, bezout, bezout_add_strong, gcd_unique,gcd_eq, bezout_gcd, bezout_gcd_strong, gcd_mult_distrib, gcd_bezout to GCD.thy
chaieb [Mon, 21 Jul 2008 13:37:10 +0200] rev 27670
Theorems divides_le, ind_euclid, bezout_lemma, bezout_add, bezout, bezout_add_strong, gcd_unique,gcd_eq, bezout_gcd, bezout_gcd_strong, gcd_mult_distrib, gcd_bezout to GCD.thy
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip