Fri, 12 Nov 2010 14:06:37 +0100 never open Unsynchronized;
wenzelm [Fri, 12 Nov 2010 14:06:37 +0100] rev 40508
never open Unsynchronized;
Fri, 12 Nov 2010 12:57:02 +0100 merged
wenzelm [Fri, 12 Nov 2010 12:57:02 +0100] rev 40507
merged
Wed, 10 Nov 2010 18:45:48 -0800 section headings
huffman [Wed, 10 Nov 2010 18:45:48 -0800] rev 40506
section headings
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip