Mon, 03 Nov 1997 12:26:45 +0100 added simpset thy_data;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:26:45 +0100] rev 4092
added simpset thy_data;
Mon, 03 Nov 1997 12:24:13 +0100 isatool fixclasimp;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:24:13 +0100] rev 4091
isatool fixclasimp;
Mon, 03 Nov 1997 12:22:43 +0100 isatool fixclasimp;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:22:43 +0100] rev 4090
isatool fixclasimp; removed several blast_tacs;
Mon, 03 Nov 1997 12:13:18 +0100 isatool fixclasimp;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:13:18 +0100] rev 4089
isatool fixclasimp;
Mon, 03 Nov 1997 12:12:10 +0100 added thy_data;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:12:10 +0100] rev 4088
added thy_data; misc fixes;
Mon, 03 Nov 1997 12:11:34 +0100 use "hologic.ML"; use "cladata.ML"; use "simpdata.ML"; moved to ROOT.ML;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:11:34 +0100] rev 4087
use "hologic.ML"; use "cladata.ML"; use "simpdata.ML"; moved to ROOT.ML;
Mon, 03 Nov 1997 12:09:37 +0100 adapted to new implicit simpset;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:09:37 +0100] rev 4086
adapted to new implicit simpset;
Mon, 03 Nov 1997 12:09:20 +0100 adapted to new implicit claset;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:09:20 +0100] rev 4085
adapted to new implicit claset;
Mon, 03 Nov 1997 12:07:13 +0100 fixed thy dependencies;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:07:13 +0100] rev 4084
fixed thy dependencies;
Mon, 03 Nov 1997 12:05:42 +0100 aded thy_data;
wenzelm [Mon, 03 Nov 1997 12:05:42 +0100] rev 4083
aded thy_data;
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip