Thu, 06 Jun 2013 21:22:04 +0200 tuning
blanchet [Thu, 06 Jun 2013 21:22:04 +0200] rev 52325
tuning
Thu, 06 Jun 2013 21:18:39 +0200 tuning
blanchet [Thu, 06 Jun 2013 21:18:39 +0200] rev 52324
tuning
Thu, 06 Jun 2013 21:12:08 +0200 fixed failure in coinduction rule tactic
blanchet [Thu, 06 Jun 2013 21:12:08 +0200] rev 52323
fixed failure in coinduction rule tactic
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 tip