Wed, 01 Jun 2022 10:10:42 +0200 clarified options;
wenzelm [Wed, 01 Jun 2022 10:10:42 +0200] rev 75509
clarified options;
Wed, 01 Jun 2022 10:07:00 +0200 more robust;
wenzelm [Wed, 01 Jun 2022 10:07:00 +0200] rev 75508
more robust;
Tue, 31 May 2022 22:10:48 +0200 clarified signature (again);
wenzelm [Tue, 31 May 2022 22:10:48 +0200] rev 75507
clarified signature (again);
Tue, 31 May 2022 16:01:30 +0200 clarified signature;
wenzelm [Tue, 31 May 2022 16:01:30 +0200] rev 75506
clarified signature;
Sat, 04 Jun 2022 15:59:24 +0200 NEWS
desharna [Sat, 04 Jun 2022 15:59:24 +0200] rev 75505
NEWS
Sat, 04 Jun 2022 16:00:14 +0200 added lemmas reflp_on_subset, totalp_on_subset, and total_on_subset
desharna [Sat, 04 Jun 2022 16:00:14 +0200] rev 75504
added lemmas reflp_on_subset, totalp_on_subset, and total_on_subset
Sat, 04 Jun 2022 15:43:34 +0200 introduced predicate reflp_on and redefined reflp to be an abbreviation
desharna [Sat, 04 Jun 2022 15:43:34 +0200] rev 75503
introduced predicate reflp_on and redefined reflp to be an abbreviation
Tue, 31 May 2022 20:56:09 +0200 merged
nipkow [Tue, 31 May 2022 20:56:09 +0200] rev 75502
merged
Tue, 31 May 2022 20:55:51 +0200 insort renamings
nipkow [Tue, 31 May 2022 20:55:51 +0200] rev 75501
insort renamings
Tue, 31 May 2022 13:29:47 +0200 more operations;
wenzelm [Tue, 31 May 2022 13:29:47 +0200] rev 75500
more operations; tuned signature;
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 tip