Thu, 11 Nov 1999 12:24:48 +0100 Added MicroJava
nipkow [Thu, 11 Nov 1999 12:24:48 +0100] rev 8012
Added MicroJava
Thu, 11 Nov 1999 12:23:45 +0100 *** empty log message ***
nipkow [Thu, 11 Nov 1999 12:23:45 +0100] rev 8011
*** empty log message ***
Thu, 11 Nov 1999 11:58:51 +0100 with_path;
wenzelm [Thu, 11 Nov 1999 11:58:51 +0100] rev 8010
with_path;
Thu, 11 Nov 1999 11:43:14 +0100 Imported Conny's lemmas from MicroJava
nipkow [Thu, 11 Nov 1999 11:43:14 +0100] rev 8009
Imported Conny's lemmas from MicroJava
Thu, 11 Nov 1999 11:29:11 +0100 clean target;
wenzelm [Thu, 11 Nov 1999 11:29:11 +0100] rev 8008
clean target;
Thu, 11 Nov 1999 11:27:31 +0100 header;
wenzelm [Thu, 11 Nov 1999 11:27:31 +0100] rev 8007
header;
Thu, 11 Nov 1999 10:25:29 +0100 tidied
paulson [Thu, 11 Nov 1999 10:25:29 +0100] rev 8006
tidied
Thu, 11 Nov 1999 10:25:17 +0100 new-style infix declaration for "image"
paulson [Thu, 11 Nov 1999 10:25:17 +0100] rev 8005
new-style infix declaration for "image"
Thu, 11 Nov 1999 10:24:14 +0100 Fixed obsolete use of "op ^^"; new lemma
paulson [Thu, 11 Nov 1999 10:24:14 +0100] rev 8004
Fixed obsolete use of "op ^^"; new lemma
Sat, 06 Nov 1999 15:34:12 +0100 tuned;
wenzelm [Sat, 06 Nov 1999 15:34:12 +0100] rev 8003
tuned;
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip