Fri, 10 Nov 2000 09:17:54 +0100 JMB -> JMPB. Email von Johannes Pfeifroth.
nipkow [Fri, 10 Nov 2000 09:17:54 +0100] rev 10425
JMB -> JMPB. Email von Johannes Pfeifroth.
Thu, 09 Nov 2000 21:38:30 +0100 updated;
wenzelm [Thu, 09 Nov 2000 21:38:30 +0100] rev 10424
updated;
Thu, 09 Nov 2000 21:38:00 +0100 fixed \title: convert "_" to "-";
wenzelm [Thu, 09 Nov 2000 21:38:00 +0100] rev 10423
fixed \title: convert "_" to "-";
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -3 +3 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip