Sun, 05 Oct 2014 18:30:43 +0200 clarified modules;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 18:30:43 +0200] rev 58548
clarified modules;
Sun, 05 Oct 2014 18:21:39 +0200 clarified modules;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 18:21:39 +0200] rev 58547
clarified modules;
Sun, 05 Oct 2014 18:14:26 +0200 clarified modules;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 18:14:26 +0200] rev 58546
clarified modules;
Sun, 05 Oct 2014 17:58:36 +0200 citation tooltip/hyperlink based on open buffers with .bib files;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 17:58:36 +0200] rev 58545
citation tooltip/hyperlink based on open buffers with .bib files;
Sun, 05 Oct 2014 16:05:17 +0200 bibtex support in ML: document antiquotation @{cite} with markup;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 16:05:17 +0200] rev 58544
bibtex support in ML: document antiquotation @{cite} with markup;
Sun, 05 Oct 2014 15:05:26 +0200 maintain Document_Model.bibtex_entries;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 15:05:26 +0200] rev 58543
maintain Document_Model.bibtex_entries; clarified Chunk predicates;
Sun, 05 Oct 2014 13:16:24 +0200 more advanced NEWS tree structure and folding;
wenzelm [Sun, 05 Oct 2014 13:16:24 +0200] rev 58542
more advanced NEWS tree structure and folding;
Sat, 04 Oct 2014 22:15:31 +0200 merged;
wenzelm [Sat, 04 Oct 2014 22:15:31 +0200] rev 58541
merged;
Sat, 04 Oct 2014 22:15:22 +0200 NEWS;
wenzelm [Sat, 04 Oct 2014 22:15:22 +0200] rev 58540
NEWS;
Sat, 04 Oct 2014 22:11:08 +0200 tuned output;
wenzelm [Sat, 04 Oct 2014 22:11:08 +0200] rev 58539
tuned output;
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 tip