Tue, 22 Jan 2019 21:16:48 +0000 Angeliki KoutsoukouArgyraki merged
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -1 +1 +10 +30 +100 +300 +1000 +3000 tip