Fri, 21 Oct 2005 18:14:44 +0200 renamed triv_goal to goalI, rev_triv_goal to goalD;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:44 +0200] rev 17964
renamed triv_goal to goalI, rev_triv_goal to goalD; removed mk_triv_goal (cf. Goal.init);
Fri, 21 Oct 2005 18:14:43 +0200 added goal.ML;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:43 +0200] rev 17963
added goal.ML; moved use of goals.ML;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:42 +0200 added goal.ML;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:42 +0200] rev 17962
added goal.ML;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:41 +0200 Goal.norm_hhf_rule, Goal.init;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:41 +0200] rev 17961
Goal.norm_hhf_rule, Goal.init;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:40 +0200 avoid triv_goal and home-grown meta_allE;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:40 +0200] rev 17960
avoid triv_goal and home-grown meta_allE;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:38 +0200 OldGoals;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:38 +0200] rev 17959
OldGoals;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:37 +0200 proper header;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:37 +0200] rev 17958
proper header; proper use of ML files;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:36 +0200 avoid home-grown meta_allE;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:36 +0200] rev 17957
avoid home-grown meta_allE;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:34 +0200 Goal.prove;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:34 +0200] rev 17956
Goal.prove;
Fri, 21 Oct 2005 18:14:32 +0200 avoid shortcuts from OldGoals;
wenzelm [Fri, 21 Oct 2005 18:14:32 +0200] rev 17955
avoid shortcuts from OldGoals;
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip