src/HOL/Code_Evaluation.thy
author haftmann
Fri Jun 11 17:14:02 2010 +0200 (2010-06-11)
changeset 37407 61dd8c145da7
parent 36176 3fe7e97ccca8
child 38348 cf7b2121ad9d
permissions -rw-r--r--
declare lex_prod_def [code del]
haftmann@32657
   1
(* Title:   HOL/Code_Evaluation.thy
haftmann@28228
   2
  Author:   Florian Haftmann, TU Muenchen
haftmann@28228
   3
*)
haftmann@28228
   4
haftmann@28228
   5
header {* Term evaluation using the generic code generator *}
haftmann@28228
   6
haftmann@32657
   7
theory Code_Evaluation
haftmann@31205
   8
imports Plain Typerep Code_Numeral
haftmann@28228
   9
begin
haftmann@28228
  10
haftmann@28228
  11
subsection {* Term representation *}
haftmann@28228
  12
haftmann@28228
  13
subsubsection {* Terms and class @{text term_of} *}
haftmann@28228
  14
haftmann@28228
  15
datatype "term" = dummy_term
haftmann@28228
  16
haftmann@31205
  17
definition Const :: "String.literal \<Rightarrow> typerep \<Rightarrow> term" where
haftmann@28228
  18
 "Const _ _ = dummy_term"
haftmann@28228
  19
haftmann@28661
  20
definition App :: "term \<Rightarrow> term \<Rightarrow> term" where
haftmann@28228
  21
 "App _ _ = dummy_term"
haftmann@28228
  22
haftmann@28228
  23
code_datatype Const App
haftmann@28228
  24
haftmann@28335
  25
class term_of = typerep +
haftmann@31031
  26
 fixes term_of :: "'a \<Rightarrow> term"
haftmann@28228
  27
haftmann@28228
  28
lemma term_of_anything: "term_of x \<equiv> t"
haftmann@28228
  29
 by (rule eq_reflection) (cases "term_of x", cases t, simp)
haftmann@28228
  30
haftmann@31191
  31
definition valapp :: "('a \<Rightarrow> 'b) \<times> (unit \<Rightarrow> term)
haftmann@31178
  32
 \<Rightarrow> 'a \<times> (unit \<Rightarrow> term) \<Rightarrow> 'b \<times> (unit \<Rightarrow> term)" where
haftmann@31191
  33
 "valapp f x = (fst f (fst x), \<lambda>u. App (snd f ()) (snd x ()))"
haftmann@31178
  34
haftmann@32069
  35
lemma valapp_code [code, code_unfold]:
haftmann@31191
  36
 "valapp (f, tf) (x, tx) = (f x, \<lambda>u. App (tf ()) (tx ()))"
haftmann@31191
  37
 by (simp only: valapp_def fst_conv snd_conv)
haftmann@31178
  38
haftmann@28228
  39
haftmann@28228
  40
subsubsection {* @{text term_of} instances *}
haftmann@28228
  41
haftmann@32344
  42
instantiation "fun" :: (typerep, typerep) term_of
haftmann@32344
  43
begin
haftmann@32344
  44
haftmann@32344
  45
definition
haftmann@32344
  46
 "term_of (f \<Colon> 'a \<Rightarrow> 'b) = Const (STR ''dummy_pattern'') (Typerep.Typerep (STR ''fun'')
haftmann@32344
  47
   [Typerep.typerep TYPE('a), Typerep.typerep TYPE('b)])"
haftmann@32344
  48
haftmann@32344
  49
instance ..
haftmann@32344
  50
haftmann@32344
  51
end
haftmann@32344
  52
haftmann@28228
  53
setup {*
haftmann@28228
  54
let
haftmann@31139
  55
 fun add_term_of tyco raw_vs thy =
haftmann@28228
  56
  let
haftmann@31139
  57
   val vs = map (fn (v, _) => (v, @{sort typerep})) raw_vs;
haftmann@31139
  58
   val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@28228
  59
   val lhs = Const (@{const_name term_of}, ty --> @{typ term})
haftmann@28228
  60
    $ Free ("x", ty);
haftmann@28228
  61
   val rhs = @{term "undefined \<Colon> term"};
haftmann@28228
  62
   val eq = HOLogic.mk_Trueprop (HOLogic.mk_eq (lhs, rhs));
haftmann@28243
  63
   fun triv_name_of t = (fst o dest_Free o fst o strip_comb o fst
haftmann@28243
  64
    o HOLogic.dest_eq o HOLogic.dest_Trueprop) t ^ "_triv";
haftmann@28228
  65
  in
haftmann@28228
  66
   thy
wenzelm@33553
  67
   |> Theory_Target.instantiation ([tyco], vs, @{sort term_of})
haftmann@28228
  68
   |> `(fn lthy => Syntax.check_term lthy eq)
haftmann@28965
  69
   |-> (fn eq => Specification.definition (NONE, ((Binding.name (triv_name_of eq), []), eq)))
haftmann@28228
  70
   |> snd
haftmann@31139
  71
   |> Class.prove_instantiation_exit (K (Class.intro_classes_tac []))
haftmann@28228
  72
  end;
haftmann@31139
  73
 fun ensure_term_of (tyco, (raw_vs, _)) thy =
haftmann@31139
  74
  let
haftmann@31139
  75
   val need_inst = not (can (Sorts.mg_domain (Sign.classes_of thy) tyco) @{sort term_of})
haftmann@31139
  76
    andalso can (Sorts.mg_domain (Sign.classes_of thy) tyco) @{sort typerep};
haftmann@31205
  77
  in if need_inst then add_term_of tyco raw_vs thy else thy end;
haftmann@28228
  78
in
haftmann@35299
  79
 Code.datatype_interpretation ensure_term_of
haftmann@35299
  80
 #> Code.abstype_interpretation ensure_term_of
haftmann@28228
  81
end
haftmann@28228
  82
*}
haftmann@28228
  83
haftmann@28228
  84
setup {*
haftmann@28228
  85
let
haftmann@31139
  86
 fun mk_term_of_eq thy ty vs tyco (c, tys) =
haftmann@28228
  87
  let
haftmann@28228
  88
   val t = list_comb (Const (c, tys ---> ty),
haftmann@28228
  89
    map Free (Name.names Name.context "a" tys));
wenzelm@35845
  90
   val (arg, rhs) =
wenzelm@35845
  91
    pairself (Thm.cterm_of thy o map_types Logic.unvarifyT_global o Logic.varify_global)
wenzelm@35845
  92
     (t, (map_aterms (fn t as Free (v, ty) => HOLogic.mk_term_of ty t | t => t) o HOLogic.reflect_term) t)
haftmann@31139
  93
   val cty = Thm.ctyp_of thy ty;
haftmann@31139
  94
  in
haftmann@31139
  95
   @{thm term_of_anything}
haftmann@31139
  96
   |> Drule.instantiate' [SOME cty] [SOME arg, SOME rhs]
wenzelm@35845
  97
   |> Thm.varifyT_global
haftmann@28228
  98
  end;
haftmann@31139
  99
 fun add_term_of_code tyco raw_vs raw_cs thy =
haftmann@28228
  100
  let
haftmann@31746
  101
   val algebra = Sign.classes_of thy;
haftmann@31746
  102
   val vs = map (fn (v, sort) =>
haftmann@31746
  103
    (v, curry (Sorts.inter_sort algebra) @{sort typerep} sort)) raw_vs;
haftmann@31139
  104
   val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@31139
  105
   val cs = (map o apsnd o map o map_atyps)
haftmann@31139
  106
    (fn TFree (v, _) => TFree (v, (the o AList.lookup (op =) vs) v)) raw_cs;
haftmann@31139
  107
   val const = AxClass.param_of_inst thy (@{const_name term_of}, tyco);
haftmann@31139
  108
   val eqs = map (mk_term_of_eq thy ty vs tyco) cs;
haftmann@31139
  109
  in
haftmann@31139
  110
   thy
haftmann@31139
  111
   |> Code.del_eqns const
haftmann@31139
  112
   |> fold Code.add_eqn eqs
haftmann@31139
  113
  end;
haftmann@31139
  114
 fun ensure_term_of_code (tyco, (raw_vs, cs)) thy =
haftmann@31139
  115
  let
haftmann@31139
  116
   val has_inst = can (Sorts.mg_domain (Sign.classes_of thy) tyco) @{sort term_of};
haftmann@31205
  117
  in if has_inst then add_term_of_code tyco raw_vs cs thy else thy end;
haftmann@28228
  118
in
haftmann@35299
  119
 Code.datatype_interpretation ensure_term_of_code
haftmann@28228
  120
end
haftmann@28228
  121
*}
haftmann@28228
  122
haftmann@35366
  123
setup {*
haftmann@35366
  124
let
haftmann@35366
  125
 fun mk_term_of_eq thy ty vs tyco abs ty_rep proj =
haftmann@35366
  126
  let
haftmann@35366
  127
   val arg = Var (("x", 0), ty);
haftmann@35366
  128
   val rhs = Abs ("y", @{typ term}, HOLogic.reflect_term (Const (abs, ty_rep --> ty) $ Bound 0)) $
haftmann@35366
  129
    (HOLogic.mk_term_of ty_rep (Const (proj, ty --> ty_rep) $ arg))
haftmann@35366
  130
    |> Thm.cterm_of thy;
haftmann@35366
  131
   val cty = Thm.ctyp_of thy ty;
haftmann@35366
  132
  in
haftmann@35366
  133
   @{thm term_of_anything}
haftmann@35366
  134
   |> Drule.instantiate' [SOME cty] [SOME (Thm.cterm_of thy arg), SOME rhs]
wenzelm@35845
  135
   |> Thm.varifyT_global
haftmann@35366
  136
  end;
haftmann@35366
  137
 fun add_term_of_code tyco raw_vs abs raw_ty_rep proj thy =
haftmann@35366
  138
  let
haftmann@35366
  139
   val algebra = Sign.classes_of thy;
haftmann@35366
  140
   val vs = map (fn (v, sort) =>
haftmann@35366
  141
    (v, curry (Sorts.inter_sort algebra) @{sort typerep} sort)) raw_vs;
haftmann@35366
  142
   val ty = Type (tyco, map TFree vs);
haftmann@35366
  143
   val ty_rep = map_atyps
haftmann@35366
  144
    (fn TFree (v, _) => TFree (v, (the o AList.lookup (op =) vs) v)) raw_ty_rep;
haftmann@35366
  145
   val const = AxClass.param_of_inst thy (@{const_name term_of}, tyco);
haftmann@35366
  146
   val eq = mk_term_of_eq thy ty vs tyco abs ty_rep proj;
haftmann@35366
  147
  in
haftmann@35366
  148
   thy
haftmann@35366
  149
   |> Code.del_eqns const
haftmann@35366
  150
   |> Code.add_eqn eq
haftmann@35366
  151
  end;
haftmann@35366
  152
 fun ensure_term_of_code (tyco, (raw_vs, ((abs, ty), (proj, _)))) thy =
haftmann@35366
  153
  let
haftmann@35366
  154
   val has_inst = can (Sorts.mg_domain (Sign.classes_of thy) tyco) @{sort term_of};
haftmann@35366
  155
  in if has_inst then add_term_of_code tyco raw_vs abs ty proj thy else thy end;
haftmann@35366
  156
in
haftmann@35366
  157
 Code.abstype_interpretation ensure_term_of_code
haftmann@35366
  158
end
haftmann@35366
  159
*}
haftmann@35366
  160
haftmann@28228
  161
haftmann@28228
  162
subsubsection {* Code generator setup *}
haftmann@28228
  163
haftmann@28562
  164
lemmas [code del] = term.recs term.cases term.size
haftmann@28562
  165
lemma [code, code del]: "eq_class.eq (t1\<Colon>term) t2 \<longleftrightarrow> eq_class.eq t1 t2" ..
haftmann@28228
  166
haftmann@28562
  167
lemma [code, code del]: "(term_of \<Colon> typerep \<Rightarrow> term) = term_of" ..
haftmann@28562
  168
lemma [code, code del]: "(term_of \<Colon> term \<Rightarrow> term) = term_of" ..
haftmann@31205
  169
lemma [code, code del]: "(term_of \<Colon> String.literal \<Rightarrow> term) = term_of" ..
haftmann@30427
  170
lemma [code, code del]:
haftmann@32657
  171
 "(Code_Evaluation.term_of \<Colon> 'a::{type, term_of} Predicate.pred \<Rightarrow> Code_Evaluation.term) = Code_Evaluation.term_of" ..
haftmann@30427
  172
lemma [code, code del]:
haftmann@32657
  173
 "(Code_Evaluation.term_of \<Colon> 'a::{type, term_of} Predicate.seq \<Rightarrow> Code_Evaluation.term) = Code_Evaluation.term_of" ..
haftmann@28228
  174
haftmann@32657
  175
lemma term_of_char [unfolded typerep_fun_def typerep_char_def typerep_nibble_def, code]: "Code_Evaluation.term_of c =
haftmann@28243
  176
  (let (n, m) = nibble_pair_of_char c
haftmann@32657
  177
 in Code_Evaluation.App (Code_Evaluation.App (Code_Evaluation.Const (STR ''String.char.Char'') (TYPEREP(nibble \<Rightarrow> nibble \<Rightarrow> char)))
haftmann@32657
  178
  (Code_Evaluation.term_of n)) (Code_Evaluation.term_of m))"
haftmann@28243
  179
 by (subst term_of_anything) rule 
haftmann@28243
  180
haftmann@28228
  181
code_type "term"
haftmann@31031
  182
 (Eval "Term.term")
haftmann@28228
  183
haftmann@28228
  184
code_const Const and App
haftmann@31594
  185
 (Eval "Term.Const/ ((_), (_))" and "Term.$/ ((_), (_))")
haftmann@28228
  186
haftmann@31205
  187
code_const "term_of \<Colon> String.literal \<Rightarrow> term"
haftmann@33632
  188
 (Eval "HOLogic.mk'_literal")
haftmann@31048
  189
haftmann@31048
  190
code_reserved Eval HOLogic
haftmann@28228
  191
haftmann@28228
  192
haftmann@31178
  193
subsubsection {* Syntax *}
haftmann@31178
  194
haftmann@31191
  195
definition termify :: "'a \<Rightarrow> term" where
haftmann@31191
  196
 [code del]: "termify x = dummy_term"
haftmann@31191
  197
haftmann@31191
  198
abbreviation valtermify :: "'a \<Rightarrow> 'a \<times> (unit \<Rightarrow> term)" where
haftmann@31191
  199
 "valtermify x \<equiv> (x, \<lambda>u. termify x)"
haftmann@31178
  200
haftmann@31178
  201
setup {*
haftmann@31178
  202
let
haftmann@31178
  203
 fun map_default f xs =
haftmann@31178
  204
  let val ys = map f xs
haftmann@31178
  205
  in if exists is_some ys
haftmann@31178
  206
   then SOME (map2 the_default xs ys)
haftmann@31178
  207
   else NONE
haftmann@31178
  208
  end;
haftmann@31178
  209
 fun subst_termify_app (Const (@{const_name termify}, T), [t]) =
haftmann@31178
  210
    if not (Term.has_abs t)
haftmann@31178
  211
    then if fold_aterms (fn Const _ => I | _ => K false) t true
haftmann@31191
  212
     then SOME (HOLogic.reflect_term t)
haftmann@31178
  213
     else error "Cannot termify expression containing variables"
haftmann@31178
  214
    else error "Cannot termify expression containing abstraction"
haftmann@31178
  215
  | subst_termify_app (t, ts) = case map_default subst_termify ts
haftmann@31178
  216
    of SOME ts' => SOME (list_comb (t, ts'))
haftmann@31178
  217
    | NONE => NONE
haftmann@31178
  218
 and subst_termify (Abs (v, T, t)) = (case subst_termify t
haftmann@31178
  219
    of SOME t' => SOME (Abs (v, T, t'))
haftmann@31178
  220
    | NONE => NONE)
haftmann@31178
  221
  | subst_termify t = subst_termify_app (strip_comb t) 
haftmann@31178
  222
 fun check_termify ts ctxt = map_default subst_termify ts
haftmann@31178
  223
  |> Option.map (rpair ctxt)
haftmann@31178
  224
in
haftmann@31178
  225
 Context.theory_map (Syntax.add_term_check 0 "termify" check_termify)
haftmann@31178
  226
end;
haftmann@31178
  227
*}
haftmann@31178
  228
haftmann@31178
  229
locale term_syntax
haftmann@31178
  230
begin
haftmann@31178
  231
haftmann@31191
  232
notation App (infixl "<\<cdot>>" 70)
haftmann@31191
  233
 and valapp (infixl "{\<cdot>}" 70)
haftmann@31178
  234
haftmann@31178
  235
end
haftmann@31178
  236
haftmann@31178
  237
interpretation term_syntax .
haftmann@31178
  238
haftmann@31191
  239
no_notation App (infixl "<\<cdot>>" 70)
haftmann@31191
  240
 and valapp (infixl "{\<cdot>}" 70)
haftmann@31191
  241
haftmann@31191
  242
haftmann@31191
  243
subsection {* Numeric types *}
haftmann@31191
  244
haftmann@31191
  245
definition term_of_num :: "'a\<Colon>{semiring_div} \<Rightarrow> 'a\<Colon>{semiring_div} \<Rightarrow> term" where
haftmann@31191
  246
 "term_of_num two = (\<lambda>_. dummy_term)"
haftmann@31191
  247
haftmann@31191
  248
lemma (in term_syntax) term_of_num_code [code]:
haftmann@31191
  249
 "term_of_num two k = (if k = 0 then termify Int.Pls
haftmann@31191
  250
  else (if k mod two = 0
haftmann@31191
  251
   then termify Int.Bit0 <\<cdot>> term_of_num two (k div two)
haftmann@31191
  252
   else termify Int.Bit1 <\<cdot>> term_of_num two (k div two)))"
haftmann@31191
  253
 by (auto simp add: term_of_anything Const_def App_def term_of_num_def Let_def)
haftmann@31191
  254
haftmann@31191
  255
lemma (in term_syntax) term_of_nat_code [code]:
haftmann@31191
  256
 "term_of (n::nat) = termify (number_of :: int \<Rightarrow> nat) <\<cdot>> term_of_num (2::nat) n"
haftmann@31191
  257
 by (simp only: term_of_anything)
haftmann@31191
  258
haftmann@31191
  259
lemma (in term_syntax) term_of_int_code [code]:
haftmann@31191
  260
 "term_of (k::int) = (if k = 0 then termify (0 :: int)
haftmann@31191
  261
  else if k > 0 then termify (number_of :: int \<Rightarrow> int) <\<cdot>> term_of_num (2::int) k
haftmann@31191
  262
   else termify (uminus :: int \<Rightarrow> int) <\<cdot>> (termify (number_of :: int \<Rightarrow> int) <\<cdot>> term_of_num (2::int) (- k)))"
haftmann@31191
  263
 by (simp only: term_of_anything)
haftmann@31191
  264
haftmann@31205
  265
lemma (in term_syntax) term_of_code_numeral_code [code]:
haftmann@31205
  266
 "term_of (k::code_numeral) = termify (number_of :: int \<Rightarrow> code_numeral) <\<cdot>> term_of_num (2::code_numeral) k"
haftmann@31203
  267
 by (simp only: term_of_anything)
haftmann@31191
  268
haftmann@31191
  269
subsection {* Obfuscate *}
haftmann@31178
  270
haftmann@31178
  271
print_translation {*
haftmann@31178
  272
let
haftmann@31178
  273
 val term = Const ("<TERM>", dummyT);
haftmann@31178
  274
 fun tr1' [_, _] = term;
haftmann@31178
  275
 fun tr2' [] = term;
haftmann@31178
  276
in
haftmann@31178
  277
 [(@{const_syntax Const}, tr1'),
haftmann@31178
  278
  (@{const_syntax App}, tr1'),
haftmann@31178
  279
  (@{const_syntax dummy_term}, tr2')]
haftmann@31178
  280
end
haftmann@31178
  281
*}
haftmann@31178
  282
wenzelm@36176
  283
hide_const dummy_term App valapp
wenzelm@36176
  284
hide_const (open) Const termify valtermify term_of term_of_num
haftmann@31178
  285
bulwahn@33473
  286
subsection {* Tracing of generated and evaluated code *}
bulwahn@33473
  287
bulwahn@33473
  288
definition tracing :: "String.literal => 'a => 'a"
bulwahn@33473
  289
where
bulwahn@33473
  290
 [code del]: "tracing s x = x"
bulwahn@33473
  291
bulwahn@33473
  292
ML {*
bulwahn@33473
  293
structure Code_Evaluation =
bulwahn@33473
  294
struct
bulwahn@33473
  295
bulwahn@33473
  296
fun tracing s x = (Output.tracing s; x)
bulwahn@33473
  297
bulwahn@33473
  298
end
bulwahn@33473
  299
*}
bulwahn@33473
  300
bulwahn@33473
  301
code_const "tracing :: String.literal => 'a => 'a"
bulwahn@33473
  302
 (Eval "Code'_Evaluation.tracing")
bulwahn@33473
  303
wenzelm@36176
  304
hide_const (open) tracing
bulwahn@33473
  305
code_reserved Eval Code_Evaluation
haftmann@31178
  306
haftmann@28228
  307
subsection {* Evaluation setup *}
haftmann@28228
  308
haftmann@28228
  309
ML {*
haftmann@28228
  310
signature EVAL =
haftmann@28228
  311
sig
wenzelm@32740
  312
 val eval_ref: (unit -> term) option Unsynchronized.ref
haftmann@28228
  313
 val eval_term: theory -> term -> term
haftmann@28228
  314
end;
haftmann@28228
  315
haftmann@28228
  316
structure Eval : EVAL =
haftmann@28228
  317
struct
haftmann@28228
  318
wenzelm@32740
  319
val eval_ref = Unsynchronized.ref (NONE : (unit -> term) option);
haftmann@28228
  320
haftmann@28228
  321
fun eval_term thy t =
haftmann@34028
  322
 Code_Eval.eval NONE ("Eval.eval_ref", eval_ref) I thy (HOLogic.mk_term_of (fastype_of t) t) [];
haftmann@28228
  323
haftmann@28228
  324
end;
haftmann@28228
  325
*}
haftmann@28228
  326
haftmann@28228
  327
setup {*
haftmann@28228
  328
 Value.add_evaluator ("code", Eval.eval_term o ProofContext.theory_of)
haftmann@28228
  329
*}
haftmann@28228
  330
haftmann@28228
  331
end