Thu, 01 Oct 1998 18:25:56 +0200 new lemmas
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:25:56 +0200] rev 5593
new lemmas
Thu, 01 Oct 1998 18:25:18 +0200 better handling of literals
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:25:18 +0200] rev 5592
better handling of literals
Thu, 01 Oct 1998 18:23:00 +0200 tidied
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:23:00 +0200] rev 5591
tidied
Thu, 01 Oct 1998 18:22:24 +0200 white space
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:22:24 +0200] rev 5590
white space
Thu, 01 Oct 1998 18:19:34 +0200 new simproc functor
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:19:34 +0200] rev 5589
new simproc functor
Thu, 01 Oct 1998 18:18:01 +0200 Revised version with Abelian group simprocs
paulson [Thu, 01 Oct 1998 18:18:01 +0200] rev 5588
Revised version with Abelian group simprocs
Tue, 29 Sep 1998 18:13:05 +0200 handle empty name;
wenzelm [Tue, 29 Sep 1998 18:13:05 +0200] rev 5587
handle empty name;
Tue, 29 Sep 1998 16:06:04 +0200 auto update
paulson [Tue, 29 Sep 1998 16:06:04 +0200] rev 5586
auto update
Tue, 29 Sep 1998 15:59:43 +0200 new function inter_term
paulson [Tue, 29 Sep 1998 15:59:43 +0200] rev 5585
new function inter_term
Tue, 29 Sep 1998 15:58:47 +0200 Now id:(Acts prg) is implicit
paulson [Tue, 29 Sep 1998 15:58:47 +0200] rev 5584
Now id:(Acts prg) is implicit
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip