Thu, 29 Nov 2001 14:12:42 +0100 *** empty log message ***
nipkow [Thu, 29 Nov 2001 14:12:42 +0100] rev 12328
*** empty log message ***
Thu, 29 Nov 2001 13:33:45 +0100 *** empty log message ***
nipkow [Thu, 29 Nov 2001 13:33:45 +0100] rev 12327
*** empty log message ***
Thu, 29 Nov 2001 01:51:38 +0100 export primitive netpairs;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 01:51:38 +0100] rev 12326
export primitive netpairs; activate attributes;
Thu, 29 Nov 2001 01:51:06 +0100 RuleContext.intro_query_local;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 01:51:06 +0100] rev 12325
RuleContext.intro_query_local;
Thu, 29 Nov 2001 01:50:50 +0100 rule context and attributes moved to rule_context.ML;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 01:50:50 +0100] rev 12324
rule context and attributes moved to rule_context.ML;
Thu, 29 Nov 2001 01:50:19 +0100 qualify_elem: do not qualify empty names ("");
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 01:50:19 +0100] rev 12323
qualify_elem: do not qualify empty names ("");
Thu, 29 Nov 2001 01:49:44 +0100 tuned;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 01:49:44 +0100] rev 12322
tuned;
Thu, 29 Nov 2001 00:45:12 +0100 added deletion of rules;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 00:45:12 +0100] rev 12321
added deletion of rules; tuned;
Thu, 29 Nov 2001 00:44:34 +0100 general type of delete_tagged_brl;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 00:44:34 +0100] rev 12320
general type of delete_tagged_brl; tuned;
Thu, 29 Nov 2001 00:43:39 +0100 most general type of delete/delete_term;
wenzelm [Thu, 29 Nov 2001 00:43:39 +0100] rev 12319
most general type of delete/delete_term;
(0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip