Thu, 13 Jul 2000 11:42:11 +0200 use InductMethod.simp_case_tac;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:42:11 +0200] rev 9298
use InductMethod.simp_case_tac;
Thu, 13 Jul 2000 11:41:40 +0200 tuned;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:41:40 +0200] rev 9297
tuned;
Thu, 13 Jul 2000 11:41:06 +0200 export thesisN separately;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:41:06 +0200] rev 9296
export thesisN separately;
Thu, 13 Jul 2000 11:40:49 +0200 prep rhs in original context;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:40:49 +0200] rev 9295
prep rhs in original context; tuned;
Thu, 13 Jul 2000 11:39:41 +0200 RuleCases.make opaq;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:39:41 +0200] rev 9294
RuleCases.make opaq;
Thu, 13 Jul 2000 11:39:22 +0200 bind_skolem;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:39:22 +0200] rev 9293
bind_skolem;
Thu, 13 Jul 2000 11:39:03 +0200 invoke_case: bind_skolem;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:39:03 +0200] rev 9292
invoke_case: bind_skolem;
Thu, 13 Jul 2000 11:38:42 +0200 "_i" arguments now expected to have skolems already internalized;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:38:42 +0200] rev 9291
"_i" arguments now expected to have skolems already internalized; removed unused cert_skolem, export intern_skolem, added bind_skolem;
Thu, 13 Jul 2000 11:36:57 +0200 make: opaq flag;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:36:57 +0200] rev 9290
make: opaq flag;
Thu, 13 Jul 2000 11:36:29 +0200 added internal, dest_internal;
wenzelm [Thu, 13 Jul 2000 11:36:29 +0200] rev 9289
added internal, dest_internal;
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 +10000 +30000 tip