Mon, 13 Dec 2021 19:21:24 +0100 clarified name;
wenzelm [Mon, 13 Dec 2021 19:21:24 +0100] rev 74923
clarified name;
(0) -30000 -10000 -3000 -1000 -300 -100 -30 -10 -1 +1 +10 +30 +100 +300 +1000 tip